VÝZVY * UZÁVĚRKY * PŘÍLEŽITOSTI

21. června 2004, 00:00 - admin
21. června 2004, 00:00

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 3.4., Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. Oblast: Ochrana životního prostředí Popis: Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH ZÁTĚŽÍ

Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 3.4., Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury.

Oblast: Ochrana životního prostředí

Popis: Cílem opatření je snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci odpadu, snížení počtu starých ekologických zátěží. Dělí se na 2 kategorie: A) Vybudování integrovaného systému sběru a recyklace odpadů; B) Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží. Datum přijímání žádostí: Žádosti o podporu je možno podávat od 26.5. do 30.7. 2004 Kontakt: Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov, tel.: 267 994 300, fax: 272 936 585, e-mail: opinfra@sfzp.cz, www.sfzp.cz; Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 telefon: 267 121 111, fax: 267 310 308, e-mail: posta@env.cz, www.env.cz

ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 1. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 1.3. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání.

Oblast: Podpora malého a středního podnikání

Popis: Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je v jednotlivých regionech zlepšit podmínky pro rozvoj lidských zdrojů. Má se tak dít zajištěním infrastruktury potřebné pro školení a vzdělávání pracovníků podniků na různých úrovních řízení podniku. Zejména jde o tyto podporované aktivity: A) Zvýšení počtu subjektů s vlastním kvalitním, technicky vybaveným školicím zařízením, tj. stavební rekonstrukce a modernizace vybavení stávajících objektů firemních školicích zařízení včetně infrastruktury pro elektronické formy podnikového vzdělávání; B) Zakládání nových oborových školicích zařízení pro vzdělávání více podnikatelských subjektů, nových oborových školicích zařízení s širší působností pro podnikatelskou komunitu a firmy v regionech, kde tato zařízení chybí a v regionech snedostatečně rozvinutou infrastrukturou pro vzdělávání; C) Pořízení školicích pomůcek a programů, sloužících k odbornému vzdělávání. Datum přijímání žádostí: Konečná uzávěrka je říjen 2006 stím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do 9/2008 Kontakt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851 111, e-mail: mpo@mpo.cz

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR slavnostně vyhlásilo na sklonku května 2004 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). OP RLZ je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské unie. Priority a opatření OP RLZ: 1. Aktivní politika zaměstnanosti 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. Sociální integrace a rovnost příležitostí 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, realizace aktivit v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociálních služeb 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. Rozvoj celoživotního učení 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. Adaptabilita a podnikání 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 4.2 Specifické vzdělávání Celkový objem prostředků, které budou vynaloženy z ESF na aktivity OP RLZ v období let 2004-2006, činí 318,82 mil. eur (9, 883 396 mld. Kč). K této částce je nutno přičíst 103,61 mil. eur (3, 211 916 mld. Kč), které jsou na spolufinancování vyčleněny ve státním rozpočtu ČR. N a vyhlášení OP RLZ budou od června 2004 navazovat výzvy k předkládání grantových schémat a projektů. Tyto výzvy vyhlašují, v závislosti na jednotlivých opatřeních, tyto instituce: ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, pověřené úřady práce, kraje, Nadace pro rozvoj občanské společnosti a P edagogické centrum Praha. Doporučujeme všem potenciálním předkladatelům projektů, aby pravidelně sledovali centrální webovou stránku ESF v České republice www.esfcr.cz, denní tisk a také webové stránky všech výše uvedených subjektů.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JPD PRAHA CÍL 2

Příručka pro žadatele podává informace o přípravě projektů a podmínkách účasti v Jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2). Obsahem příručky je především základní informace o JPD 2, seznam základních pojmů, přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu, informace o metodice zadávání veřejných zakázek pro projekty v rámci JPD 2 a podmínky pro poskytnutí podpory specifické pro jednotlivá opatření. Příručku naleznete v sekci Jednotné programové dokumenty na www.strukturalni-fondy.cz.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Volby 2017: vše, co potřebujete vědět
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Někteří lidé se ve Windows 8.1 nemohou přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft
iFixit rozebral nové iPhony 8 do posledního šroubku. Apple zmenšil akumulátor
Tip na VPN: Windscribe vám dá 10 GB zadarmo, další kapacitu získáte těžbou kryptoměny
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít