VÝZVY - UZÁVĚRKY - PŘÍLEŽITOSTI

14. června 2004, 00:00 - admin
14. června 2004, 00:00

PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVYOperační program Infrastruktura (OPI).Opatření 2.2, Priority 2 - snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.Popis: Opatření je navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-Iogis-tických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy.

PODPORA KOMBINOVANÉ DOPRAVY

Operační program Infrastruktura (OPI).Opatření 2.2, Priority 2 - snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Popis: Opatření je navrhováno pro podporu projektů předkládaných vlastníky a provozovateli veřejných dopravně-Iogis-tických center, překladišť a infrastruktury kombinované dopravy. Kombinovanou dopravou se rozumí taková doprava, při níž se používá k přemístění zboží různých druhů dopravy, k vlastní přepravě se používá přepravních jednotek (kontejnery, výměnné nástavby, návěsy, atd.). Největší část přepravy musí být realizována železniční nebo vodní dopravou, tj. druhy doprav, které jsou ekologicky šetrnější k životnímu prostředí. Podporovány budou projekty zaměřené na infrastrukturu pro moderní technologie kombinované dopravy včetně zabezpečení informačními systémy, investice do veřejných dopravně–logistických center a překladišť kombinované dopravy jako představitelů ekologické obsluhy území nákladní dopravou a investice do infrastruktury vedoucí k odstranění překážek pro provozování kombinované,dopravy.

Datum přijímání žádostí: Projektové žádosti je možno předkládat nejpozději od 26. 6. 2004.

Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz

ÚSPORY ENERGIE

Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 2.3. Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie.

Oblast: Podpora malého a středního podnikání.

Popis: Program definuje rámcová pravidla a stanovuje základní podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je snížit energetickou náročnost vztaženou na jednotku hrubého národního produktu HDP. Zejména jde o tyto podporované aktivity: Snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, přeměnou a rozvodem energie, s podmínkou zlepšení negativních dopadů na životní prostředí spojených s těmito procesy, nové technologie zpracování energetických surovin, jimiž je dosaženo vyšší výtěžnosti energetického potenciálu surovin, zavádění zařízení na výrobu elektřiny a tepla, moderní konstrukce, vybavená novými technologiemi úpravy, dávkování a spalování paliva, snížení ztrát modernizací zařízení sloužících k výrobě, rozvodu a transformaci energetických médií, využití odpadního tepla a druhotných zdrojů energie, zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (kogenerace), zavádění energeticky úspornějších technologií výroby a výrobních zařízení, modernizace energetického hospodářství, zkvalitnění postupů v logistice, zlepšení tepelně-technických a energetických vlastností budov atp.

Datum přijímání žádostí: Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

Kontakt: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1, tel.: +420 224 851111, e-mail: mpo@mpo.cz

PODPORA PRO BUDOVÁNÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY

Oblast: Zemědělství

Popis: Předmět dotace je vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích a vinicích. Podpora je poskytována formou investiční dotace.

Datum přijímání žádostí: uzávěrka 30.6. 2004

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17,117 05 Praha 1, tel: +420-221 811 111, fax: +420-224 810 478, www.mze.cz

VÝZVA ZÁJEMCŮM O FINANČNÍ PODPORU Z OP ZEMĚDĚLSTVÍ

Od 31. května začala běžet lhůta pro předkládání žádostí o finanční podporu na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, která uplyne 25. června 2004, přesně ve 12.00 hodin.

Ministerstvo zemědělství vyzývá proto zájemce, aby co nejdříve předkládali své žádosti na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

V prvním kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc pro podopatření: 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, konkrétně na investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu, kde budou upřednostňovány rychlé projekty, a dále pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

Úplné znění Operačního programu Zemědělství je k dispozici na internetových stránkách www.mze.cz a www.strukturalni-fondy.cz, www.BusinessInfo.cz Pravidla a podmínky pro poskytování finanční podpory z programu mohou zájemci nalézt v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy/Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele. V tištěné podobě byla uveřejněna ve Věstníku MZe a jsou k dispozici od poloviny května 2004 na zemědělských agenturách a regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), kde si mohou žadatelé vyzvednout také formulář žádosti o podporu. Adresář jednotlivých regionálních pracovišť SZIF je uveřejněn na internetových stránkách www.szif.cz, pod odkazem Kontakty.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Potřebuje Fed skutečně snižovat svoji bilanci?
Porovnání cen másla v roce 1985 a 2017. Proč stojí máslo 50 Kč?
Adopce vs. pěstounská péče: svěří vám úřady dítě do péče?
Proč je v Česku drahé volání?
OSVČ a výdajový paušál v praktických příkladech
Auta
Reálná spotřeba Bugatti Chiron? Není tak strašná, jak by se…
Rolls-Royce Phantom: Vlastní platforma, přes 130 kg zvukové izolace a komfort létajícího koberce
Kvíz na pátek: Poznáte auta podle fotografie?
Toužíte po luxusní prémiové ojetině? Kalkulace nákladů vás vrátí zpět na zem
Do prodeje jde velmi speciální Honda NSX. Zájemci za ni dají minimálně 12 milionů
Technologie
Microsoft ruší servisní kanály Current Branch a Current Branch for Business [Windows 10]
Konec řízené distribuce. Creators Update byl vypuštěn na všechna kompatibilních zařízení
Ryzen Threadripper byl „delidován“ na videu. Uvnitř se schovává překvapení
WhatsApp stále roste. Denně jej používá miliarda lidí, proteče jím 55 miliard zpráv
USB 3.2 se představuje. Zrychlí na 20 Gb/s i se starými kabely, mohlo by přijít už brzy
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít