VÝZVY * UZÁVĚRKY

16. srpna 2004, 00:00 - admin
16. srpna 2004, 00:00

ZVIDITELNĚTE SE V POLSKU! Česko-polský hospodářský výbor Hospodářské komory České republiky nabízí všem českým subjektům, které mají své webové stránky (alespoň částečně) v polském jazyce, zveřejnění jejich internetové adresy na polských portálech prezentujících Českou republiku.

ZVIDITELNĚTE SE V POLSKU! Česko-polský hospodářský výbor Hospodářské komory České republiky nabízí všem českým subjektům, které mají své webové stránky (alespoň částečně) v polském jazyce, zveřejnění jejich internetové adresy na polských portálech prezentujících Českou republiku. Tato služba je nabízena bezplatně. Jedinou podmínkou je poslání příslušné adresy webových stránek na e-mailovou adresu cespol@ cespol.cz a uvedení e-mailové adresy kontaktní osoby. PODPORA REKVALIFIKACE

Popis: Úřady práce (ÚP) organizují rekvalifikaci v případech, kdy struktura poptávky trhu práce neodpovídá struktuře nabídky a případná rekvalifikace umožňuje nové nebo další uplatnění ve vhodném zaměstnání. Rekvalifikace se provádí na základě uzavřené písemné dohody mezi ÚP a uchazečem o zaměstnání. V dohodě jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena. ÚP hradí uchazeči o zaměstnání kurzovné v plné výši a podle finančních zdrojů může přispět na ostatní náklady (stravné, nocležné, cestovné). Příjemcem podpory je zaměstnavatel, jenž provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců. Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221921111, fax: 224918391, posta@mpsv.cz, www.mpsv.cz

EKOLOGICKÉ TECHNOLOGIE

Oblast: Zemědělství, lesní hospodářství Popis: Příspěvek lze získat na ekologické ak přírodě šetrné technologie, konkrétně na: * vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu, * vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu, * přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun, * likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím. Uzávěrka přijímání žádostí: 30. září 2004 (Termín není definitivní, žádost lze podat do tří měsíců po splnění předmětu příspěvku.) Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel: +420-221 811 111, fax: +420-224 810 478, www.mze.cz

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

Popis: Cílem programu s názvem Kooperace je podpora zakládání a rozvoje kooperačních sdružení malých a středních podnikatelů k posílení jejich postavení na trhu. Příspěvek k úhradě části nákladů na realizaci projektů zaměřených na společný informační systém, marketing, výchovu učňů a vzdělávání. Uzávěrka: Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz

**ODBORNÍCI NA ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) komplexně vyškolilo a sestavilo skupinu odborníků na zadávací řízení. MMR považuje tyto odborníky za blízké spolupracovníky v oblasti zadávání veřejných zakázek a udělením dekretu je opravňuje k provádění školící činnosti pro veřejnou správu v jednotlivých regionech ČR. Pro každý region soudržnosti NUTS II je určen jeden školitel.

* Severozápad , ing. Jan Dobiáš, jan.dobias@seznam.cz

* Severovýchod , ing. Pavel Jirka, jirka@zakazkyverejne.cz

* Praha , mgr. Tomáš Machurek, machurek@fpm.cz

* Střední Čechy , ing. Martin Kovařík, kovarik@indoc.cz

* Jihozápad , ing. Tomáš Kraus, tercier@telecom.cz

* Jihovýchod , ing. Petr Vrbka, petr.vrbka@rts.cz

* Střední Morava , ing. Luděk Drlík, MBA, Ph.D., drlik@vol.cz

* Moravskoslezsko , mgr. Vlastimil Křesálek, vlastimil@justitia.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít