VÝZVY * UZÁVĚRKY

13. září 2004, 00:00 - admin
13. září 2004, 00:00

PODPORA PODNIKÁNÍ V MALÝCH OBCÍCH Cíl: Cílem programu Vesnice je zvýšit přitažlivost drobného podnikání a zaměstnanost v malých obcích, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace na tomto území. Příjemci: Podnikatelé realizující své projekty v obcích s počtem do 2999 obyvatel.

PODPORA PODNIKÁNÍ V MALÝCH OBCÍCH

Cíl: Cílem programu Vesnice je zvýšit přitažlivost drobného podnikání a zaměstnanost v malých obcích, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace na tomto území.

Příjemci: Podnikatelé realizující své projekty v obcích s počtem do 2999 obyvatel. Podpora je poskytována formou příspěvku na úhradu úroků.

Uzávěrka přijímání žádostí: do konce roku 2004 (doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků). Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz

AKREDITACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

Cíl podpory: Vytvořit kvalifikační a technické předpoklady pro zabezpečení profesionální správy průmyslových zón a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a k vyšší obsazenosti. Podpora svým efektem přispěje k lepšímu zhodnocení již vynaložených prostředků státního rozpočtu na přípravu technické infrastruktury průmyslových zón. Zároveň přispěje k vytvoření předpokladů pro správný výběr dalších lokalit již ve fázi přípravy investičního záměru tak, aby průmyslové zóny splňovaly náročné požadavky, které jsou na ně v prostředí mezinárodní konkurence kladeny.

Příjemci podpory: Obec, svazek obcí, kraj, rozvojová společnost, právnická nebo fyzická osoba.

Uzávěrka přijímání žádostí: 31. 12. 2006 (žádosti budou uspokojovány podle množství finančních prostředků, které jsou v daném roce k dispozici).

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 342 579, fax: 296 342 543, regiony@czechinvest.org, www.czechinvest.cz

SPECIÁLNÍ PORADENSTVÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

Předmět dotace: Speciální poradenství pro živočišnou výrobu a speciální poradenství pro rostlinnou výrobu. Program se zaměřuje na:

- podporu pořádání seminářů,

- školení pro chovatelskou a pěstitelskou veřejnost,

- vydávání poradenských publikací, poskytovaných chovatelům zdarma,

- vydávání publikací doporučovaných odrůd, včetně agrotechniky, poskytovaných pěstitelům zdarma.

Uzávěrka přijímání žádostí: 29. 10. 2004.

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel: 221 811 111, fax: 224 810 478, www.mze.cz

METRO CASH&CARRY HLEDÁ DODAVATELE

Nadnárodní obchodní řetězec Metro Cash&Carry plánuje vstup na srbský trh , pravděpodobně ještě na konci letošního nebo na začátku příštího roku. První distribuční centrum má být otevřeno v Bělehradě, jeho sortiment má obsahovat více než 3000 položek. Řetězec zahajuje nábor dodavatelů potravinářského i nepotravinářského zboží. V první fázi se jedná o poptávání zboží od domácích dodavatelů. Vzhledem k často kritizované nespolehlivosti místních firem však může v brzké době nastat situace, že řetězec začne poptávat zboží bez ohledu na původ dodavatele, čímž by se mohla otevřít šance i pro firmy z ČR. Zainteresovaným českým firmám doporučujeme zvážit možnost kontaktu a vlastního představení se již v této rané fázi.

Kontakt: Dodavatelé potravinářského sortimentu mohou zasílat své nabídky na e-mail foodoffers@metro-cc.co.yu, dodavatelé zboží z jiného než potravinářského sektoru na e-mail non-foodoffers@metro-cc.co.yu.

PODNIKATELSKÁ MISE DO LUCEMBURSKA

Od 10. do 12. listopadu se uskuteční podnikatelská mise do Lucemburska. Její program zajišťuje Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v České republice ve spolupráci se svými lucemburskými partnery, Velvyslanectvím ČR v Lucembursku a V elvyslanectvím Lucemburska v ČR. Hlavním bodem jsou individuální jednání B2B. Součástí programu budou konkrétní a komplexní informace o obchodování s lucemburskými firmami, možnostech založení a vedení podnikatelského subjektu včetně konkrétních kontaktů. Současně chtějí organizátoři účastníkům mise přiblížit činnost evropských institucí se sídlem v Lucembursku, seznámit účastníky s představiteli těchto institucí a získat pro ně další cenné informace a kontakty. Podrobný program mise, přihlášku a další podrobnosti naleznete na stránkách www.cblchamber.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít