VÝZVY * UZÁVĚRKY

23. srpna 2004, 00:00 - admin
23. srpna 2004, 00:00

PŘÍPRAVA PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Cíl: Připravit podmínky pro rozvoj projektů investiční výstavby v sektorech zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center a v oblasti výzkumu a vývoje.

PŘÍPRAVA PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

Cíl: Připravit podmínky pro rozvoj projektů investiční výstavby v sektorech zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center a v oblasti výzkumu a vývoje.

Předmět podpory: Příprava projektu, jímž je průmyslová zóna v rámci nezastavěného území, strategická průmyslová zóna o výměře nejméně 200 ha nebo průmyslová zóna připravovaná pro strategického investora.

Příjemci podpory: Obec, svazek obcí, kraj, významný investor nebo rozvojová společnost.

Uzávěrka přijímání žádostí: 31. 12. 2006 (žádosti budou uspokojovány podle množství peněz, které jsou v daném roce k dispozici)

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 342 579, fax: 296 342 543, regiony@czechinvest.org, www.czechinvest.cz

PŘÍSPĚVKY NA NOVĚ ZAMĚSTNÁVANÉ OSOBY

Popis: Cílem programu SPECIAL je zvýšit zaměstnanost občanů z problémových skupin obyvatelstva. Program má doplňkový charakter k ostatním programům podpory malého a středního podnikání. Podmínkou pro získání podpory je zvýšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva - tj. občané se změněnou pracovní schopností (včetně invalidů) a občané společensky nepřizpůsobení. Příjemce podpory musí v době podání žádosti využívat podporu v některém z programů podpory malého a středního podnikání.

Uzávěrka přijímání žádostí: Konec roku 2004 (doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků)

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz

ZÍSKÁNÍ MINIMÁLNÍ ZEMĚDĚLSKÉ KVALIFIKACE

Oblast: Zemědělství, vzdělávání

Popis: Předmětem dotace je dosažení minimální zemědělské kvalifikace doložené osvědčením o absolvování rekvalifikačního programu v rozsahu nejméně 150 vyučovacích hodin nebo doplňkového rekvalifikačního programu rozšiřujícího krátký rekvalifikační program absolvovaný po roce 1990 na rozsah nejméně 150 vyučovacích hodin. Osvědčení musí být vydáno akreditovaným vzdělávacím subjektem po ukončení rekvalifikačního programu v období od 1. 1. 2004 do 30. 9. 2004 včetně.

Uzávěrka přijímání žádostí: 30. 9. 2004

Kontakt: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel: +420-221 811 111, fax: +420-224 810 478, www.mze.cz

INTERREG IIIC - INFORMAČNÍ DEN Program INTERREG III, jenž má tři části, je jednou z iniciativ Evropských společenství, která byla schválena Evropskou komisí pro členské země Evropské unie. Je nástrojem pro překonání nevýhod plynoucích z příhraniční pozice dané oblasti. Část A se týká přeshraniční spolupráce, část B je zaměřena na nadnárodní spolupráci a část C podporuje meziregionální spolupráci. 6. září 2004 se v polském Krakově uskuteční Informační den k právě probíhající výzvě k předkládání projektů v rámci iniciativy ES Interreg IIIC. Informační den je určen všem zájemcům o zapojení se do přípravy projektů v této iniciativě. Kontakt:** Informační den pořádá Společný technický sekretariát iniciativy ES Interreg IIIC - zóna Východ ve spolupráci s polským Ministerstvem hospodářství, práce a sociálních věcí.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít