VÝZVY * UZÁVĚRKY

04. října 2004, 00:00 - admin
04. října 2004, 00:00

ÚVĚR NA INVESTICE V ZAHRANIČÍ Cíl: Produkt s názvem Investor je určen investorům, kteří jsou českou právnickou osobou a investují v zahraničí. Účelem programu je umožnit českým investorům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

ÚVĚR NA INVESTICE V ZAHRANIČÍ Cíl: Produkt s názvem Investor je určen investorům, kteří jsou českou právnickou osobou a investují v zahraničí. Účelem programu je umožnit českým investorům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. Forma: Podpora je poskytována formou zvýhodněného úvěru na investici v zahraničí. Kontakt: Česká exportní banka, Vodičkova 34, Praha 1, tel.: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz INVESTIČNÍ POBÍDKY PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

Popis: Účelem programu je nabízet investiční pobídky se záměrem podporování investic českých a zahraničních investorů v ČR. Ústřední pobídkou je úplná sleva na dani z příjmu právnických osob pro výrobní investorské firmy až po dobu deseti let. K získání způsobilosti pro tuto pobídku musí být založen nový právní subjekt. Existující firmy nebo fyzické osoby rozšiřující své investice mohou žádat o částečnou slevu na dani z příjmu právnických osob až po dobu pěti let. V rámci programu také může být poskytnuta hmotná podpora na vytváření pracovních míst nebo hmotná podpora na rekvalifikaci. Program je určen pro české nebo zahraniční investory.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, fax: 296 342 502, e-mail: marketing@czechinvest.org

PODPORA ZEMĚDĚLSKÝCH A ZPRACOVATELSKÝCH SUBJEKTŮ

Cíl: Program Investice je zaměřený na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů. Cílem podprogramu Zemědělec je zejména vytvořit předpoklady pro rozvoj perspektivních zemědělců-prvovýrobců a usnadnit investiční obnovu lesa.

Forma: Podpora je poskytována formou dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů. Prostředky úvěru lze použít na odkup movitého a nemovitého majetku (sloužícího zemědělské prvovýrobě) s výjimkou nákupu zemědělských pozemků a pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, tel.: 225 989 400, e-mail: info@pgrlf.cz

CEBRE MONITORUJE PROGRAMY EU

Se vstupem České republiky do Evropské unie se pro naše podnikatele rozšířila paleta dostupných programů a fondů EU. Na prvním místě se jedná o strukturální fondy, kde se o výběru projektů rozhoduje přímo v České republice. Vedle strukturálních fondů však existují další jiné programy EU, které pokrývají téměř všechny hospodářské a společenské oblasti. Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii (CEBRE) již několik let pravidelně monitoruje a informuje české podniky a profesní asociace o vyhlašovaných programech, jiných dotačních titulech i důležitých tendrech. Nyní nabízí rovněž zasílání aktuálních a důležitých výzev pro předkládání projektů. Placenou službu „Monitoring fondů a programů EU“ si lze objednat například na e-mailové adrese cebre@komora.cz.

MISE PODNIKATELŮ NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO

Generální konzulát České republiky v Košicích, Velvyslanectví ČR v Bratislavě a Slovenská obchodní a průmyslová komora ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádají druhou misi českých podnikatelů na východní Slovensko. Mise má název „Nové obchodní příležitosti na východním Slovensku po vstupu České a Slovenské republiky do Evropské unie - rozvoj regionální spolupráce“. Cílem je podpořit české podnikatele, kteří uvažují o založení firmy na východním Slovensku nebo mají zájem o východní trhy. Dále je mise určena podnikatelům, kteří plánují vytvoření partnerství s východoslovenskými subjekty s možností společného čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Pro více informací kontaktujte: kosice@embassy.mzv.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít