VÝZVY * UZÁVĚRKY

18. října 2004, 00:00 - admin
18. října 2004, 00:00

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Popis: Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem.

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Operační program průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP), Priorita 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků Popis: Cílem programu Start je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. Podpora je poskytována ve formě zvýhodněných úvěrů. Uzávěrka přijímání žádostí: Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány do 31. 12. 2006 Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz PODPORA DOPRAVY ZAMĚSTNANCŮ DO ZAMĚSTNÁNÍ

Popis: Cílem programu je co nejefektivnějším způsobem podpořit bezpečnou, výhodnou a rychlou dopravu do zaměstnání pro ty zaměstnance, kteří tak nemohou činit vlastními prostředky nebo nemají možnost dopravit se do zaměstnání veřejnými dopravními prostředky nebo MHD. Příspěvek na úhradu nákladů pro zaměstnavatele, jenž zajistí dopravu, činí maximálně 50 % nákladů.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, e-mail: posta@mpsv.cz

PROGRAM ROZVOJE DODAVATELŮ TWINNING II Popis: Bezplatné přezkoumání podnikatelské činnosti dodavatelů založené na modelu Evropské nadace pro vynikající výsledky v oblasti kvality a na dalších metodikách s cílem určit oblasti zlepšení a navrhnout konkrétní kroky vedoucí k rozvoji dodavatelských schopností. Program slouží jako praktické vodítko a podpora dodavatelů při zlepšování jejich výkonnostních standardů s cílem splnit požadavky nadnárodních společností a dalších investorů. Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 570, fax: 296 342 502, e-mail: suppliers@czechinvest.org USNADŇOVÁNÍ PROCEDUR MEZINÁRODNÍHO OBCHODU Při Hospodářské komoře České republiky pracuje národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK pod zkratkou FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures). Jeho úkolem je podporovat v České republice zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI). K těmto metodám a prostředkům patří zejména používání * mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě, * mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS, * normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech, * mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod - CEFACT, * elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT. Kontakt: Hospodářská komora ČR, oddělení FITPRO, Freyova 27, 190 00 Praha 9, tel.: 296 646 470, 296 646 452, fax.: 296 646 452, fitpro@komora.cz. REVITALIZACE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek schválil Programový dodatek č. 2 zásad Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Jeho prostřednictvím je vyhlášen Dotační titul č. 4 - Financování přípravy pilotních projektů pro revitalizaci Moravskoslezského kraje. Zájemci nyní mohou podávat žádosti o dotace v rámci tohoto dotačního titulu. Uzávěrka příjmu žádostí: 5. listopadu 2004 Kontakt:** Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj, Veleslavínova 4/1002, 702 00 Ostrava, tel.: 596 110 544, fax: 596 110 545, Vítězslav Zamarský - zmocněnec vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací Moravskoslezského kraje, e-mail: kzv.zmocnenec@karneval.cz; Antonín Říman - ředitel kanceláře, e-mail: kzv.riman@karneval.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít