VÝZVY * UZÁVĚRKY

11. října 2004, 00:00 - admin
11. října 2004, 00:00

ZÁRUKA ZA PLATBU PŘEDEM Cíl: Účelem programu Akontace je zajistit závazek prodávajícího vrátit akontaci nebo její poměrnou část, pokud nedodá zboží včas nebo dodá jen částečně. Forma podpory: Banka se zavazuje, že uhradí částku akontace zaplacenou dovozcem vývozci nebo její část v případě, že vývozce nesplní podmínky smlouvy o vývozu, nedodá či dodá jen částečně a akontaci sám nevrátí.

ZÁRUKA ZA PLATBU PŘEDEM Cíl: Účelem programu Akontace je zajistit závazek prodávajícího vrátit akontaci nebo její poměrnou část, pokud nedodá zboží včas nebo dodá jen částečně. Forma podpory: Banka se zavazuje, že uhradí částku akontace zaplacenou dovozcem vývozci nebo její část v případě, že vývozce nesplní podmínky smlouvy o vývozu, nedodá či dodá jen částečně a akontaci sám nevrátí. Poplatek za vystavení záruky závisí na ratingu vývozce. Kontakt: Česká exportní banka, Vodičkova 34, Praha 1, Telefon: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz FINANCOVÁNÍ PRŮZKUMU ZAHRANIČNÍCH TRHŮ

Popis: Program Prospekce nabízí pojištění úvěru na financování prospekce zahraničních trhů proti riziku nezaplacení. Jedná se o pojistný produkt Exportní garanční a pojišťovací agentury (EGAP).

Příjemci podpory: Program je určen pro malé a střední podniky. Má jim usnadnit přístup k úvěrovým prostředkům, které jim umožní hradit náklady související s prospekcí prováděnou na konkrétním zahraničním trhu, přičemž EGAP přebírá riziko neúspěchu prospekční akce Kontakt: Exportní garanční a pojišťovací agentura, Vodičkova 34/701, 110 00 Praha 1, Telefon: 222 841 111

DOTACE NA OPRAVU PANELOVÝCH DOMŮ

Cíl: Cílem programu Panel je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností.

Forma podpory: Program Panel obsahuje tři základní nástroje podpory: 1. státní úroková dotace 2. bankovní záruka za úvěr 3. odborně technická pomoc. Příjemce podpory: Podporu může získat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu a má trvalý pobyt (sídlo) na území ČR.

Kontakt: Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci, pracoviště Praha, Dlouhá 13, 110 00 Praha 1, telefon: 221 771 611, fax: 221 771 636

MOŽNOST STÁT SE DODAVATELEM NATO

Čeští podnikatelé mají možnost se stát dodavatelem Severoatlantické aliance v rámci společně financované obranné infrastruktury NATO - programu bezpečnostních investic. Konkrétně se jedná o systém rychlého a efektivního nákupu výrobků a služeb běžně dostupných v maloobchodní síti tzv. „Commercial-Off-The Shelf“ (COTS). Program je určen pro vybrané skupiny výrobků. Především se jedná o sdělovací a telekomunikační zařízení, techniku pro automatizované zpracování dat, software a konzultantské služby. Pro zařazení do databáze dodavatelů je třeba se zaregistrovat v agentuře NATO C3 v Bruselu a požádat o tzv. BOA - Basic Ordering Agreement. Pro získání BOA není v tomto případě nutné, aby žádající firma byla bezpečnostně prověřena. Kontakt na agenturu NATO C3, seznam specifikovaných výrobků a služeb a podrobnější informaci Ministerstva obrany ČR na požádání zašle E. Svobodová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR (tel. 224 934 088, fax 224 934 038, e-mail: esvobodova@spcr.cz).

KONFERENCE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

Hospodářská komora České Republiky se v rámci své snahy přispívat ke kultivaci podnikatelského prostředí v ČR zapojila do projektu Evropské komise, jehož cílem je zvýšit ve společnosti povědomí o problematice „Corporate Social Responsibility - CSR“ neboli „Společenské odpovědnosti podniků“. Tento pojem v sobě skrývá v podstatě jednoduchou a praktickou myšlenku: „Investice do vzdělávání, do technologií šetrných k životnímu prostředí a dodržování dobrých mravů v obchodním styku včetně bezkorupčního jednání jsou investicemi, které se dlouhodobě vyplácejí“. Cílem konference je seznámit nejen podnikatelskou sféru se základními tezemi CSR, ukázat její význam jak v národním i evropském hospodářském kontextu a v rámci případových studií demonstrovat výhody jejího uplatňování při podnikání. N a konferenci vystoupí domácí i zahraniční odborníci z řad profesních a neziskových organizací, stejně jako samotní podnikatelé. Účastníci se mohou aktivně podílet na programu odpoledních odborných pracovních skupin. Konference se koná ve středu 13. října v prostorách centrály Hospodářské komory ČR. Účast je bezplatná.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít