VÝZVY A UZÁVĚRY

20. září 2004, 00:00 - admin
20. září 2004, 00:00

PODPORA EXPORTU - ZÁRUKA ZA NABÍDKU Popis: Náhrada složení finanční jistoty, která je třeba pro účast vývozce v tendru (veřejné soutěži). Vystavená bankovní záruka zajistí budoucímu dovozci splnění podmínek soutěže. Poplatek za vystavení záruky závisí na ratingu vývozce.

PODPORA EXPORTU - ZÁRUKA ZA NABÍDKU Popis: Náhrada složení finanční jistoty, která je třeba pro účast vývozce v tendru (veřejné soutěži). Vystavená bankovní záruka zajistí budoucímu dovozci splnění podmínek soutěže. Poplatek za vystavení záruky závisí na ratingu vývozce. Účelem programu je zajistit závazek prodávajícího uzavřít smlouvu o vývozu v případě, že prodávající uspěl v tendrovém řízení. Příjemce: Program je určen vývozci s trvalým bydlištěm/sídlem v ČR, který se přihlásí do veřejné soutěže. Kontakt: Česká exportní banka, Vodičkova 34, Praha 1, tel. 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz POMOC ZEMĚDĚLSKÝM A ZPRACOVATELSKÝM FIRMÁM

Cíl podpory: Program INVESTICE je zaměřený na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů. Cílem podprogramu ZPRACOVA TEL je podpořit rozvoj konkurenceschopných zpracovatelských organizací.

Předmět podpory: V rámci tohoto podprogramu jsou podporovány následující investice:

* stavební investice,

* nákup nových strojů, zařízení a technologií sloužících ke zpracování produktů ze zemědělské výroby s tím, že cílem projektu není zvýšení objemu produkce.

Forma podpory: Dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů. Uzávěrka přijímání žádostí: do konce roku 2004. (V případě, že objem žádostí o podporu překročí limit finančních prostředků PGRLF, bude příjem nových žádostí pozastaven.) Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, tel. 225 989 400, e-mail: info@pgrlf.cz

PODPORA VČELAŘSTVÍ

Předmět dotace: Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm.

Příjemce podpory: Včelař, chovající včely na území ČR. Dotace se poskytne prostřednictvím Českého svazu včelařů a jeho organizačních složek (dle jmenného seznamu včelařů a počtu chovaných včelstev v příslušném roce).

Uzávěrka přijímání žádostí: 29. 10. 2004.

Kontakt: Český svaz včelařů, Křemencova 8, Praha 1, telefon: 224 934 082, e-mail: uvcsvpha@login.cz

SETKÁNÍ S PODNIKATELI Z RUSKA A SNS

Komora pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států (SNS) působící při Hospodářské komoře ČR připravuje pro české podnikatele setkání s přestaviteli z Ruska a zemí SNS.

Termín: 21. září 2004 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Program: Od 10 hodin se koná Ruský business den za účasti zástupců ekonomických institucí Ruské federace, představitelů ruských regionů a významných podniků. Od 14 hodin pak pokračuje Business den zemí SNS, v jehož rámci vystoupí zástupci Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu a Moldávie. Na obou akcích přislíbil účast ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Cílem těchto setkání je nabídnout českým firmám aktuální a konkrétní informace o možnostech obchodu a podnikání v zemích Společenství nezávislých států a v jejich regionech. Samostatné vystoupení bude věnováno novým iniciativám EU ve vztahu k Rusku a dalším členským státům SNS.

Bližší informace a přihlášky: kordacova@komora.cz , tel.: 296 646 109.

**KIA HLEDÁ DODAVATELE

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a společnost Kia Motors Slovakia zahajují unikátní projekt pro české dodavatelské firmy. Prostřednictvím internetových stránek CzechInvestu (www.czechinvest.org) se mohou do databáze hlásit zájemci o dodávky produktů a výrobních technologií pro vybavení nového závodu Kia u Žiliny. „Automobilka Kia hledá především dodavatele zařízení a vybavení závodu, dále dodavatele strojů a nástrojů a dodavatele opravárenských dílů,“ říká Vít Švajcr, ředitel odboru podpory subdodavatelů agentury CzechInvest. Přesná specifikace produktů i přihláška jsou na internetu k dispozici v angličtině. Kia bude přijímat pouze tyto originální formuláře, které je nutné vyplnit rovněž v angličtině. Konečný výběr dodavatelů bude provádět automobilka sama a budoucí dodavatele bude i sama kontaktovat.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít