VÝZVY A UZÁVĚRKY

03. srpna 2004, 00:00 - admin
03. srpna 2004, 00:00

Doprava a životní prostředíOperační program Infrastruktura (OPI), Opatření 2.4., Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Doprava a životní prostředí

Operační program Infrastruktura (OPI), Opatření 2.4., Priority 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí

Popis: Opatření je určeno k podpoře studijních a výzkumných projektů týkajících se problematiky přístupu státu k dopravní infrastruktuře. Dále jsou předmětem programu studijní a výzkumné projekty zabývající se internalizací externích nákladů, nákladů z nehod, lokálního znečišťování ovzduší, globálního ovlivňování klimatu apod.

Uzávěrka přijímání žádostí: 26. 8. 2004

Kontakt: Ministerstvo dopravy, zprostředkující subjekt OP Infrastruktura, Odbor mezinárodních vztahů a EU, Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, www.mdcr.cz

Úhrada úroků z bankovního úvěru (program REGENERACE)

Oblast: Podpora malého podnikání

Popis: Cílem programu je zvýšit přitažlivost malého podnikání a zaměstnanost na vymezeném území, a tím přispět ke zlepšení hospodářské a sociální situace na tomto území. Podpora je poskytována formou příspěvku ve výši 3 % úroku z bankovního úvěru určeného na realizaci podnikatelského projektu. Výše příspěvku nemůže přesáhnout skutečnou výši úrokové sazby úvěru. Příspěvek se poskytuje pouze k části úvěru, nepřevyšující 20 milionů korun. V průběhu roku lze každému žadateli poskytnout podporu pouze na jeden podnikatelský projekt.

Termín: Program je vyhlášen do konce roku 2004. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz

Výzkum a technologický rozvoj Program IST 6FP - 3. výzva k podávání projektů

Popis: V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna 3. výzva k podávání výzkumných projektů v rámci IST 6. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (Information Society Technologies). Šestý rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrační aktivity má za úkol přispívat k vytváření jednotného evropského výzkumného prostoru a k inovacím. Výzva se zaměřuje tentokrát na menší projekty z oblasti služeb informační společnosti (elektronický obchod, e-government, e-health, e-learning, bezpečnost apod.), na kterých by se měli ve zvětšené míře podílet účastníci z nových členských zemí.

Uzávěrka: 22. září 2004 v 17.00 hodin místního bruselského času

Bližší informace: http://www.cordis.lu/ist nebo zvláštní průvodce na www.BusinessInfo.cz

Informační místa i pro zemědělce

Podnikatelé, kteří řeší problémy týkající ze zemědělství či potravinářství, se dnes již mohou obracet na regionální místa projektu Informační místa pro podnikatele (InMP). Ta dnes fungují na více než osmi desítkách míst České republiky. S výjimkou specializovaných daňových dotazů jsou pracovníci těchto středisek schopni zodpovědět jakékoli odborné otázky týkající se podnikání v rámci jednotného evropského trhu.

Pokud jde o odborné dotazy konkrétních profesí, například již zmiňovaného potravinářství nebo zemědělství, pak se pracovník regionálního místa obrátí s tímto problémem na příslušné oborové informační místo (OIM) specializující se na daný obor. Prostřednictvím informačního systému a call centra jsou všechny regionální kanceláře propojeny s každým OIM, která dnes pokrývají naprostou většinu podnikatelských činností, tak jak jsou vyjmenovány v živnostenském zákoně.

Novinkou je Oborové informační místo Agrární komory ČR, které má své sídlo v Praze. Díky využívání zmíněných informačních technologií jsou ve všech regionálních místech v ČR pracovníci schopni zodpovědět dotazy týkající se problematiky služeb pro zemědělství, služeb pro hospodaření v lesích a myslivost, chovu domácích a zoologických zvířat a služeb s tím souvisejících.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít