Vyšší částky plaťte bezhotovostně

03. srpna 2004, 00:00 - Richard W. FETTER
03. srpna 2004, 00:00

Od 1.července letošního roku není možné platit v hotovosti částky převyšující 15 tisíc eur. Platbu převyšující povolený limit je nutné provést bezhotovostně. Pokuta hrozí nejen plátci, ale i příjemci.

Od 1.července letošního roku není možné platit v hotovosti částky převyšující 15 tisíc eur. Platbu převyšující povolený limit je nutné provést bezhotovostně. Pokuta hrozí nejen plátci, ale i příjemci.

Maximální povolená částka 15 tisíc eur odpovídá v průměru zhruba 472,5 tisícům korun (v závislosti na momentálním kursu české koruny vůči euru). Platba v české nebo jakékoliv cizí měně se přepočte na eura směnným kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby.

Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby (plátcem uhrazujícím závazek) témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Překračuje-li platba zákonem stanovený limit, je příjemce platby povinen na výzvu poskytovatele platby sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být platba poukázána.

Jedině převodem

Zákon o omezení plateb v hotovosti se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými osobami i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Působnost zákona dopadá rovněž na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území České republiky.

Uvedené osoby jsou povinny provést platbu převyšující povolený limit bezhotovostně (převodem peněžních prostředků) prostřednictvím

- banky nebo pobočky zahraniční banky

- spořitelního a úvěrního družstva

- provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu na účet banky (peněžního ústavu).

Neplatí pro všechny platby

Povinnost provést platbu nad stanovený limit bezhotovostně se nevztahuje na:

Áplatby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona, pokud tyto zákony nestanoví jinak,

- povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů (tedy výplaty mezd, platů a dalších odměn za práci),

- platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,

- platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,

- platby určené k úschově peněz notářem,

- platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

Za platbu se pro účely zákona o omezení plateb v hotovosti nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr. Naproti tomu za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Pokuta pro plátce i pro příjemce

Pokud bylo-li splnění závazku platbou v hotovosti sjednáno ještě před 1. červencem 2004, lze provést platbu v hotovosti převyšující stanovený limit nejdéle do 30. června 2005.

Dodržování zákona kontrolují územní finanční orgány a celní orgány. Pokutu až do výše pěti milionů korun, nejméně však 10 tisíc korun, mohou udělit nejen poskytovateli (plátci) hotovostní platby nad 500.000 Kč, ale i jejímu příjemci, pokud příjemce musel vědět, že jejím uskutečněním došlo k porušení zákona. Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům.

Proti nepoctivcům

Nový zákon o omezení plateb v hotovosti č. 254/2004 Sb. byl přijat především v zájmu omezení daňových úniků a boje proti tzv. praní špinavých peněz. Nejednomu poctivému člověku nebo firmě však zkomplikoval život nebo podnikání. Hotovostní platby vyšších částek byly mnohdy ochranou před nepoctivými obchodními a smluvními partnery. Zvláště při časté neschopnosti příslušných orgánů v boji proti nepoctivosti byl hotovostní způsob platby bohužel jednou z mála účinných možností.

Většina občanů však prodává nebo kupuje automobil, dům, byt či jiné věci v hodnotě nad 15 tisíc pouze několikrát v životě. Nyní budou muset formální stránce takovým transakcím věnovat ještě větší pozornost než dříve. Rozličným problémům s realizací platby mohou předcházet zejména tím, že smluvní ošetření obchodů přenechají odborníkům oprávněným poskytovat právní služby a využijí platebních instrumentů jako dokumentární bankovní akreditiv či notářská úschova.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít