Výroční zprávy a legislativa

16. dubna 2007, 00:00 - admin
16. dubna 2007, 00:00

Povinnost předkládat výroční zprávu a základní požadavky na jejich obsah jsou definovány různými zákonnými předpisy České republiky:

Povinnost předkládat výroční zprávu a základní požadavky na jejich obsah jsou definovány různými zákonnými předpisy České republiky: ZÁKON Č. 513/1991 SB., OBCHODNÍ ZÁKONÍK

 • § 27a odst. 2 písm. c obsahuje ustanovení týkající se povinnosti ukládat výroční zprávy obchodních společností a družstev do Obchodního rejstříku.
 • § 66a obsahuje podrobné informace o tom, že součástí výroční zprávy musí být údaje o vztazích mezi ovládajícími a ovládanými subjekty v rámci skupiny firem.
 • § 192 a 253 stanovují odpovědnost představenstva obchodních firem a družstev zpracovávat výroční zprávy.

ZÁKON Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ

 • § 20 a 21 stanovuje, které účetní jednotky musí zpracovat výroční zprávu. Jsou to akciové společnosti, jež mají zákonnou povinnost ověření účetní závěrky a které splňují alespoň jednu z následujících podmínek: 1. celková aktiva přesahují 40 miliónů Kč, 2. roční obrat je větší než 80 miliónů Kč nebo 3. průměrný počet zaměstnanců je větší než 50. Výroční zprávy musí rovněž předkládat další společnosti a družstva, fyzické osoby a zahraniční podniky, které splňují alespoň dvě z výše uvedených podmínek.
 • § 21 rovněž určuje minimální obsah výroční zprávy. Jejím účelem by mělo být „uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení“. Dále musí výroční zpráva obsahovat „finanční a nefinanční informace“ o významných skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, o předpokládaném vývoji činnosti organizace, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí, o pracovněprávních vztazích a o vlastních obchodních aktivitách v zahraničí. Výroční zpráva by měla obsahovat účetní závěrku a některé další výkazy stanovené v Obchodním zákoníku a zvláštními předpisy pro konkrétní typy organizací. Stručně řečeno, zákon povoluje poměrně velkou flexibilitu co do interpretace povinnosti, co je nutné vykazovat.

ZÁKON Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

 • § 16 stanovuje požadavky na obchodníky s cennými papíry, které jsou v podstatě podobné požadavkům na banky.
 • § 118 stanovuje další požadavky na výroční zprávu firmy vydávající cenné papíry doplňující požadavky zákona o účetnictví. Na základě ustanovení tohoto paragrafu musí informace o výsledcích firmy, její finanční situaci a obchodních aktivitách odpovídat údajům uvedených v prospektu.
 • § 123 dále specifikuje požadavky na společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje na oficiálních akciových trzích v jiných členských státech EU. Cílem je zajistit, aby byly ve všech státech uváděny víceméně stejné informace.
 • Dvě vyhlášky ČNB stanovují další požadavky na investiční nástroje a společnosti (č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti) a na obchodníky s cennými papíry (č. 605/2006 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry).

ZÁKON Č. 21/1992 SB., O BANKÁCH

 • § 23 stanovuje povinnost banky vydávat výroční zprávu dle zákona o účetnictví a do 4 měsíců od konce účetního období ji předložit České národní bance.

ZÁKON Č. 227/1997 SB., O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH

 • § 5 stanovuje, že výroční zpráva je součástí listin organizace ukládaných do Obchodního rejstříku.
 • § 24 stanovuje, že výroční zpráva by měla být zpracována do 6 měsíců od konce účetního období a dále, co by měla výroční zpráva obsahovat. Mimo jiné by to měly být informace o aktivitách uplynulého roku, aktivech a pasivech, dárcích, čerpání fondu, finanční závěrka a auditorská zpráva.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít