Výpověď smlouvy o životním pojištění má své důsledky

11. listopadu 2002, 00:00 - (fen, www.finance.cz)
11. listopadu 2002, 00:00

Pokud nejste spokojeni se svým životním pojištěním, máte právo jej vypovědět. Víte, jak je možné smlouvu vypovědět a jaké můžete očekávat důsledky? Rozlišujeme výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy a výpověď běžnou. Pojištění lze vypovědět pouze písemně.

Pokud nejste spokojeni se svým životním pojištěním, máte právo jej vypovědět. Víte, jak je možné smlouvu vypovědět a jaké můžete očekávat důsledky?

Rozlišujeme výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy a výpověď běžnou. Pojištění lze vypovědět pouze písemně. Pojištění, u něhož je sjednáno běžné pojistné, je možno vypovědět vždy alespoň 6 týdnů před koncem pojistného období (§ 800 odst. 1 OZ):

Výpověď pojištění v prvních dvou měsících trvání smlouvy

Během prvních dvou měsíců trvání pojistné smlouvy můžeme jakékoli pojištění vypovědět s pouhou 8denní výpovědní lhůtou. Tato možnost však existuje, pouze pokud je uvedena v pojistných podmínkách (§ 800 odst. 2 Občanského zákoníka takové ujednání totiž pouze umožňuje, přímo jej však „nepřikazuje“). Ovšem pozor, i přes výhodnou zkrácenou výpovědní lhůtu má pojišťovna nárok na pojistné až do opravdového zániku pojištění (§ 803 odst. 1 OZ).

Co když dvouměsíční období promarníme?

Pokud možnost vypovězení smlouvy během prvních dvou měsíců jejího trvání promarníme, je možno pojištění dále vypovědět již jen se základní šestitýdenní výpovědní lhůtou vždy ke konci pojistného období. Připomínáme velmi důležitou skutečnost, že je délka pojistného období vymezena frekvencí splátek běžného pojistného nebo je stanovena ve smluvních podmínkách pojištění. I při výpovědi s šestitýdenní výpovědní lhůtou platí, že má pojišťovna nárok na zaplacení pojistného až do samotného zániku pojištění.

Finanční důsledky výpovědi pojištění

Finanční důsledky výpovědi pojištění se šestitýdenní výpovědní lhůtou (tj. po uplynutí prvních dvou měsíců trvání pojistné smlouvy) se liší podle toho, zda se jedná o tzv. „riziková“ či „rezervotvorná“ pojištění, tj. pojištění spjatá s určitou formou spoření.

Finanční důsledky výpovědi pojištění „se spořením“ s běžně placeným pojistným

Prakticky všechna pojištění „se spořením“ patří do kategorie pojištění rezervotvorných. Téměř výhradně se tedy jedná o nějaký typ životního pojištění. Patří mezi ně zejména: různé typy kapitálového životního pojištění a investičního pojištění. Při zániku rezervotvorného pojištění nemá pojistník (tj. ten, kdo platí pojistné) právo na navrácení vloženého pojistného, ale má nárok na tzv. odbytné. Výše odbytného není definována jako část vloženého pojistného, závisí na konstrukci zrušeného pojištění. Pozor, v prvních dvou až třech letech pojištění může být odbytné i nulové.

2. Finanční důsledky výpovědi rizikových pojištění s běžně placeným pojistným

Pojištění, u nichž pojišťovně platíme pouze za to, že máme pojištěnu nějakou věc či jiné životní riziko, patří do kategorie pojištění rizikových. Při jejich zániku formou výpovědi není pojistníkovi vyplaceno nic. Jedná se zejména o tyto typy pojištění:

rizikové životní pojištění

pojištění domácnosti

úrazové pojištění obytných staveb

povinné ručení

3. Finanční důsledky výpovědi pojištění s jednorázově zaplaceným pojistným Z hlediska způsobu placení pojistného jsou protějškem pojištění s běžně placeným pojistným pojištění, u nichž je pojistné v nějaké formě uhrazeno jedenkrát na celou dobu pojištění. Do této skupiny pojištění patří zejména:

*pojištění za jednorázové pojistné - jsou protějškem rezervotvorných, tj. nejčastěji životních pojištění, u nichž je vypláceno odbytné

*pojištění s předplaceným pojistným - jsou protějškem rizikových pojištění, od nichž se liší pouze tím, že je pojistné za tato pojištění uhrazeno jednou platbou na počátku pojistné doby namísto permanentního hrazení běžného pojistného

*pojištění za jednorázový vklad - jsou obdobně jako pojištění s předplaceným pojistným protějškem rizikových pojištění.

4. Finanční důsledky výpovědi pojištění „se spořením“ za jednorázové pojistné

U pojištění za jednorázové pojistné (nikoli tedy pojištění s předplaceným pojistným či pojištění za jednorázový vklad!), má pojistník nárok na odbytné, obdobně jako u životních pojištění „se spořením“. Na rozdíl od rezervotvorných pojištění s běžným pojistným však není u tohoto pojištění odbytné nulové ani na samotném počátku pojištění. Při výpovědi tohoto pojištění kdykoliv během jeho trvání obdrží tudíž pojistník vždy alespoň něco nazpět.

Co se týče použití šestitýdenní výpovědní lhůty, vzniká u tohoto pojištění velmi zajímavá situace. Pokud je v pojistných podmínkách stanoveno, že je pojistným obdobím 1 rok, zanikne pojistná smlouva vždy na výročí vzniku pojištění. Pokud pojistné období není jednoznačně stanoveno na 1 rok, je běžnou praxí, že pojišťovna pojištění ukončí v měsíci, kdy doběhne šestitýdenní výpovědní lhůta (a její konec bude přitom v měsíci předcházet datu sjednání pojištění).

5. Finanční důsledky výpovědi pojištění s předplaceným pojistným

U pojištění s předplaceným pojistným, jež je „protějškem“ rizikových pojištění majetku či úrazu, vzniká přímo nárok na vrácení části zaplaceného pojistného od doby zániku pojištění do doby, do níž bylo původně zaplaceno pojistné.

I u tohoto typu pojištění platí praxe, že je při výpovědi ukončeno na výročí počátku pojištění v případě, že je pojistné období stanoveno na 1 rok nebo je ukončeno v měsíci, kdy doběhne šestitýdenní výpovědní doba (a její konec bude přitom v měsíci předcházet datu sjednání pojištění).

6. Finanční důsledky výpovědi pojištění za jednorázový návratný vklad

Pojištění „za jednorázový návratný vklad“ funguje tím způsobem, že na počátku pojištění složí pojistník požadovaný jednorázový vklad, z jehož výnosů (úroků) je pak hrazeno běžné pojistné některého rizikového pojištění, nejčastěji pak pojištění úrazového.

Co se týče výpovědních lhůt a způsobu práce s nimi, platí pro toto pojištění totéž, co pro pojištění za jednorázové pojistné či pro pojištění za předplacené pojistné. Rozdíly jsou však ve finančních důsledcích. U tohoto typu pojištění má pojistník při předčasné výpovědi pojištění nárok na vrácení celého vloženého vkladu (který však při předčasné výpovědi může být snížen o určité sankční poplatky) a na tu část výnosů z vkladu, která nebyla použita na úhradu běžného pojistného úrazového (či jiného rizikového) pojištění.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít