Vyměřovací základ se sjednotí

16. srpna 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET autoři jsou právníci
16. srpna 2004, 00:00

NOVINKY V PLACENÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Při stanovení vyměřovacího základu za srpen už zaměstnavatelé nebudou provádět tzv. odpočty u osob, za které platí zdravotní pojištění stát. Vyměřovací základ zaměstnanců se tedy sjednocuje.

Skupina osob, za které pojistné platí stát, je přesně vymezena v zákoně.

NOVINKY V PLACENÍ ZDRAVO TNÍHO POJIŠTĚNÍ Při stanovení vyměřovacího základu za srpen už zaměstnavatelé nebudou provádět tzv. odpočty u osob, za které platí zdravotní pojištění stát. Vyměřovací základ zaměstnanců se tedy sjednocuje. Letos v červnu přijatý zákon č. 438/2004 Sb. novelizuje hned několik zásadních zákonů v oblasti zdravotního pojištění. Pro zaměstnavatele jsou pravděpodobně nejvýraznější změnou ustanovení týkající se zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Průlomovou změnou je skutečnost, že od srpna 2004 již nebudou zaměstnavatelé provádět při stanovení vyměřovacího základu u zaměstnanců tzv. odpočty u osob, za které platí pojistné stát. S účinností od 1. ledna 2004 do měsíce července 2004 včetně činila částka odpočtu 3520 korun. Odpočty nebudou poprvé uplatňovány při zúčtování mezd a platů za srpen 2004, prakticky tedy při výpočtu a odvodu pojistného v září 2004. Na základě těchto skutečností bude od srpna 2004 vyměřovací základ zaměstnanců sjednocen bez ohledu na to, zda je za ně plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát či nikoliv. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY

Nový způsob výpočtu výše pojistného placeného zaměstnavatelem si objasníme na následujících příkladech. V obou případech odvede 2/3 této částky zaměstnavatel, 1/3 zaměstnanec (prostřednictvím zaměstnavatele).

1) Zaměstnavatel zúčtoval v období roku 2004 zaměstnanci (osobě, za kterou platí pojistné stát) hrubý příjem za měsíc: červenec ve výši 10 000 Kč Pojistné = 10 000 - 3520 = 6480 x 0,135 = 875 Kč srpen ve výši 10 000 Kč Pojistné = 10 000 x 0,135 = 1350 Kč 2) Zaměstnavatel zúčtoval v období roku 2004 zaměstnanci (osobě, za kterou platí pojistné stát) hrubý příjem za měsíc: * červenec ve výši 3400 Kč Pojistné = 0. V případě uplatnění odpočtu v tomto zaměstnání zaměstnavatel pojistné za tohoto zaměstnance neodvede (vliv odpočitatelné částky 3520 Kč). * srpen ve výši 3400 Kč Pojistné se odvede ze skutečně dosaženého příjmu, tj. 3400 x 0,135 = 459 Kč, bez povinnosti dopočtu do minimálního vyměřovacího základu (viz dále). Pro uplatnění odpočtu v měsíci červenci musí být splněna podmínka, že zaměstnanec je po celý kalendářní měsíc registrován u zdravotní pojišťovny ve „státní“ kategorii a v daném měsíci současně tento odpočet nenárokoval u jiného zaměstnavatele, popřípadě ve své samostatné výdělečné činnosti. KDY VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD NEPLATÍ? Novelou zákona není dotčena povinnost zaměstnavatele oznamovat zdravotní pojišťovně v zákonné osmidenní lhůtě skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za zaměstnance pojistné. Zaměstnavatel rovněž neodvádí pojistné v případě, kdy bylo zaměstnanci (osobě, za kterou platí pojistné stát) poskytnuto pracovní volno bez náhrady příjmu. V této souvislosti rovněž upozorňujeme, že podle ustanovení § 3 a nově odstavce 7 (dříve odstavec 8) zákona č. 592/1992 Sb. v platném znění neplatí minimální vyměřovací základ pro osobu: a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení, b) která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání, c) která celodenně osobně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, d) která současně vedle zaměstnání vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí zálohy na pojistné vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro osoby samostatně výdělečně činné, e) za kterou je plátcem pojistného stát. Podmínkou u všech výše zmíněných skupin osob však je, že uvedené skutečnosti trvají po celé rozhodné období. Vyměřovacím základem pro placení pojistného je u těchto zaměstnanců skutečný příjem. OSVČ ZAZNAMENAJÍ ZMĚNU POZDĚJI Novela zákona rovněž ruší odpočty u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), za které je plátcem pojistného stát. Přijatá úprava se však u těchto osob neprojevuje bezprostředně po nabytí účinnosti zákona (tj. k 1. 8. 2004), nýbrž později. OSVČ i nadále platí zálohy na pojistné vypočtené z údajů uvedených v P řehledu o platbě pojistného za rok 2003, a to až do kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém v příštím roce podají „Přehled“ za rok 2004. N ově určenou výši zálohy pro rok 2005 budou OSVČ platit až od měsíce podání „Přehledu“ za rok 2004.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít