Vylučovací žaloba a žaloba na vydání věci

17. ledna 2010, 01:00 - Petra Sýkorová
17. ledna 2010, 01:00

Byl sepsán exekutorský zápis, v jehož rámci byl učiněn soupis movitých věcí dlužníka. Tento exekutorský zápis, respektive soupis věcí byl koncipován – s ohledem na charakter dluhu (dlužné nájemné) – rovněž jako institut podle § 672 občanského zákoníku – zřízení zástavního práva k věcem v předmětu nájmu.

Autor: Jakub Stadler

Takto to přesně v exekutorském zápise označila exekutorka. Byly tedy sepsány movité věci, které tvořily vybavení nebytových prostor. Podle exekutorského zápisu byly věci sice ponechány v nebytových prostorách, ale „oblepené“. Později je věřitel odvezl do svého skladu – tyto věci tedy zadržel. Na majetek dlužníka byla později soudem nařízena exekuce. V rámci tohoto exekučního řízení ještě nebyl vydán samotný exekuční příkaz postihující tyto věci. Pak se našla osoba, které věci z exekutorského zápisu patří.

Lze podat žalobu na vyloučení věci z exekuce v situaci, kdy již byla nařízena exekuce, ale ještě nebyl vydán exekuční příkaz – tedy na základě exekutorského zápisu se soupisem věcí podle § 627 občanského zákoníku? (Věci přitom byly v návrhu na nařízení exekuce oprávněným označeny jako věci povinného, ale tyto věci jsou – a v době nařízení exekuce též byly – v držení oprávněného.) Anebo by šlo s ohledem na prozatímní neexistenci exekučního příkazu o předčasnou žalobu třeba podat žalobu na vydání věci?

Naděžda F., Praha

Jedná se o poměrně specifický a nestandardní případ. Je zřejmé, že v daném případě nepřipadá v úvahu (prozatím) návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi právě s ohledem na to, že soudní exekutor v daném exekučním řízení věci prozatím jako takové výslovně nesepisoval. To, co bych však nyní bezpochyby doporučil, je kontaktování soudního exekutora, popřípadě současně oprávněného, s popisem situace, doložením vlastnictví k věcem a instruováním oprávněného ke zvážení, nechť jsou věci vydány a nejsou postihovány v rámci exekuce. Pokud jsem schopen situaci, s ohledem na poskytnuté informace, posoudit, tak soud by mohl podanou žalobu na vyloučení věcí skutečně považovat za předčasnou. Zřejmě by proto bylo následně vhodné vyčkat vydání exekučního příkazu na movité věci a případného sepsání movitých věcí do samostatného protokolu – to za předpokladu, že by nebyl možný postup podle věty předchozí.

Radovan Bajgar, Exekutorský úřad Přerov

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít