Vyhněte se minimálnímu základu!

02. února 2004, 00:00 - MILOŠ HOVORKA, daňový poradce
02. února 2004, 00:00

POČÍNAJE LETOŠNÍM ROKEM ZAČALO PLATIT USTANOVENÍ O MINIMÁLNÍM ZÁKLADU DANĚ POPLATNÍKA. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BY SE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2004 MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ VZTAHOVAL NA VŠECHNY POPLATNÍKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB.

Kdy je výhodné žádat o stanovení daně paušální částkou

POČÍNAJE LETOŠNÍM ROKEM ZAČALO PLATIT USTANOVENÍ O MINIMÁLNÍM ZÁKLADU DANĚ POPLATNÍKA. TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BY SE ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ 2004 MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ VZTAHOVAL NA VŠECHNY POPLATNÍKY DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ DÁVÁ ŘADU MOŽNOSTÍ, JAK SE MINIMÁLNÍMU ZÁKLADU DANĚ VYHNOUT.

Minimální základ daně se nevztahuje na poplatníka ve zdaňovacím období, ve kterém zahájil nebo ukončil podnikatelskou činnost a nebo období bezprostředně následujícím po zdaňovacím období, v němž zahájil podnikatelskou činnost. Dále se nevztahuje na poplatníka:

* kterému byla stanovena daň paušální částkou podle § 7a,

* jemuž náležel rodičovský příspěvek podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a to i po část zdaňovacího období,

* kterému náležel příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to i po část zdaňovacího období,

* jenž je poživatelem starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu,

* který na počátku zdaňovacího období nedovršil věk 26 let a který se v souladu s § 12 až 15 zákona č. 117/1995 Sb. soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem,

* jenž ve zdaňovacím období podá daňové přiznání podle § 38gb (daňové přiznání při prohlášení nebo zrušení konkurzu) a který do konce téhož zdaňovacího období neukončil podnikatelskou činnost,

* který má ve zdaňovacím období nárok na slevu na dani podle § 35, 35a a 35b.

DAŇ STANOVENÁ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKOU

O podání žádosti o stanovení daně paušální částkou by měl poplatník uvažovat tehdy, pokud by pro něj ustanovení o minimálním základu daně znamenalo značnou finanční újmu. Pro zdaňovací období 2004 bude činit roční minimální základ daně po zaokrouhlení 101 000 korun. Tomu odpovídá daň ve výši 9435 korun u poplatníka, který neuplatňuje (kromě základní položky snižující základ daně - 38 040 korun) jinou další položku podle § 15 zákona. U daně stanovené paušální částkou je minimum stanovené na 600 korun.

KDO MŮŽE ŽÁDOST PODAT

Žádost o stanovení daně paušální částkou může podat poplatník, kterému kromě příjmů osvobozených od daně a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnosti nebo z jiného podnikání podle zvláštních předpisů. U poplatníka musí být splněny následující podmínky:

* podnikatelská činnost je provozována bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob,

* roční výše uvedených příjmů v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích nepřesáhla 1 000 000 Kč,

* poplatník není účastníkem sdružení, které není právnickou osobou,

* poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty.

CO SE V ŽÁDOSTI UVÁDÍ Pro žádost není předepsán žádný závazný formulář, ale musí v ní být uvedeny zákonem požadované údaje. V žádosti poplatník uvede předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona o daních z příjmů a předpokládané výdaje k těmto příjmům. Do předpokládaných příjmů se zahrnují i příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku, příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách. Do předpokládaných výdajů se zahrnuje i zůstatková cena prodaného majetku, který lze odpisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období podle zákona o rezervách. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, a o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. Dále poplatník v žádosti rozvede výše uvedené splnění podmínek pro podání žádosti (např. že mu plynou vymezené druhy příjmů, nebo že podnikatelská činnost je provozována bez zaměstnanců nebo spolupracujících osob). PODEJTE ŽÁDOST VČAS**

Poplatník má podávat žádost správci daně nejpozději do konce ledna příslušného roku, v němž chce paušální daň platit. Správce daně může poplatníkovi stanovit daň paušální částkou. Není však jeho povinností žádosti poplatníka o její stanovení vždy vyhovět. Správce daně stanoví daň paušální částkou po projednání s poplatníkem do poloviny května. Bude tak záležet na poplatníkovi, jak dokáže svou žádostí správce daně přesvědčit. Správce daně může daň paušální částkou stanovit i na více zdaňovacích období, nejdéle však na tři. Výše daně stanovené paušální částkou se určí v závislosti na výši předpokládaných příjmů, které jsou předmětem daně (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž se daň vybírá zvláštní sazbou daně) a na výši předpokládaných výdajů, nejméně však ve výši podle § 7 odst. 9, a to sazbou daně podle § 16 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji se upraví o výdaje uplatněné podle § 24, u kterých odpadl právní důvod pro jejich uplatnění, a o předpokládané nezdanitelné části základu daně podle § 15. O stanovení daně paušální částkou sepíše správce daně protokol o ústním jednání. Pokud by poplatník se stanovenou daní nesouhlasil, nebude mu daň paušální částkou stanovena. Daň stanovená paušální částkou je splatná nejpozději do konce května a musí činit nejméně 600 Kč za zdaňovací období.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Nové Audi A8 dostane unikátní podvozek, který reaguje na…
Nejlepším motorem roku 2017 je osmiválec Ferrari. Poprvé se volil také nejlepší elektromotor
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Že jste ještě neviděli Porsche 911 GT2 RS? Nevadí, stejně už je vyprodané
Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro má v hledáčku nejostřejší BMW GS
Technologie
Stahujte zdarma zombie co-op řežbu Killing Floor. Ale musíte si pospíšit
Intel zlevnil všechny Xeony Phi. Nejvýkonnější modely víc než o polovinu
Steam rozjel letní výprodeje her. Nákupní horečku mu ale překazili „hackeři“
New York Times diskuze nezruší. Hloupé komentáře bude mazat umělá inteligence
Opera 46 významně zlepšuje stabilitu a omezuje stránky na pozadí
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít