Vyhazov na hodinu? Jen výjimečně.

20. září 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER autor je právník
20. září 2004, 00:00

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Zrušit se zaměstnancem pracovní poměr takzvaně "na hodinu" lze jen zcela výjimečně. Zákoník práce připouští pouze dva důvody. S některými zaměstnanci tak nelze učinit vůbec.

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Zrušit se zaměstnancem pracovní poměr takzvaně „na hodinu“ lze jen zcela výjimečně. Zákoník práce připouští pouze dva důvody. S některými zaměstnanci tak nelze učinit vůbec. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze tehdy, je-li splněna jedna z následujících podmínek: 1) Zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců. Musí tedy jít o pravomocné odsouzení, tj. konečné a vykonatelné rozhodnutí soudu. 2) Zaměstnanec porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Zvlášť hrubé porušení pracovní kázně není zákoníkem práce definováno. Vychází se z toho, že porušením pracovní kázně je zejména zaviněné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů - zákonů, nařízení vlády, vyhlášek, jakož i interních (vnitropodnikových) předpisů, a závazných příkazů vedoucích (nadřízených) zaměstnanců. Vždy je nutno vycházet z konkrétních okolností každého jednotlivého případu, tedy mimo jiné z doby činu, dané situace, pracovního zařazení i osoby zaměstnance. Pokud ve firmě působí odbory, je zaměstnavatel povinen okamžité zrušení pracovního poměru předem projednat s příslušným odborovým orgánem. NEPROMEŠKEJTE LHŮTU Zaměstnavateli je dovoleno okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do jednoho měsíce ode dne, co se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl (takzvaná subjektivní lhůta). Zároveň tak lze učinit pouze nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl (objektivní lhůta). V případě, že k porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem došlo v cizině, může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do jednoho měsíce po návratu zaměstnance z ciziny. Stane-li se v průběhu subjektivní měsíční lhůty jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení pracovní kázně, předmětem šetření jiného orgánu (např. policie), lze okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do jednoho měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. KOHO NA HODINU NEVYHODÍTE Nehledě na výše uvedená omezení chrání zákoník práce speciálně ještě určité skupiny zaměstnanců. * Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud trvale pečují o dítě mladší než tři roky. S těmito dvěma skupinami zaměstnanců lze však (z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru) rozvázat pracovní poměr výpovědí, a to s dvouměsíční výpovědní dobou. * S některými zaměstnanci nelze ani okamžitě zrušit pracovní poměr, ani jim (z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru) nelze dát výpověď. Jde o zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené - do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li však dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z uvedeného důvodu výpověď před nástupem mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské (rodičovské) dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou. ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně. Musí v něm skutkově vymezit důvod zrušení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Uvedený důvod nesmí dodatečně měnit. Zároveň musí tuto písemnost ve stanovené lhůtě doručit zaměstnanci, jinak je okamžité zrušení neplatné. Pracovní poměr končí okamžikem doručení zrušovacího projevu (tj. oznámení nebo dopisu) druhé straně. Je tedy v zájmu zaměstnavatele, aby zaměstnance zastihl co nejdříve. Okamžité zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel předat zaměstnanci na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv, kde bude zastižen. Není-li možné zaměstnance zastihnout, lze okamžité zrušení pracovního poměru doručit poštou - na poslední adresu zaměstnance, která je zaměstnavateli známa. Písemnost musí zaslat jako doporučenou zásilku s doručenkou a poznámkou „do vlastních rukou“. Nebyl-li zaměstnanec zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné poště nebo u orgánu obce (např. obecní úřad, úřad městské části) a zaměstnance o tom vhodným způsobem uvědomí. Písemnost se uloží po dobu 10 dnů. Není-li okamžité zrušení pracovního poměru v uvedené době zaměstnancem vyzvednuto, vrátí pošta odesílajícímu (zaměstnavateli) zásilku jako nedoručitelnou. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, pošta na ni tuto skutečnost vyznačí a odesílajícímu (zaměstnavateli) písemnost vrátí. Při vrácení zásilky nebo odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem se však není čeho obávat. Podle zákona je pracovní poměr rozvázán nejen v okamžiku, kdy zaměstnanec okamžité zrušení pracovního poměru převezme. Je rozvázán také tehdy, jakmile je písemnost vrácena poštou odesílajícímu (zaměstnavateli) jako nedoručitelná z toho důvodu, že zaměstnanec svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil. Pracovní poměr je rozvázán i tehdy, jestliže zaměstnanec přijetí okamžitého zrušení pracovního poměru odmítne. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Zaměstnavatel společně se zaměstnancem: * dohodou Zaměstnavatel nebo zaměstnanec: * výpovědí * zrušením ve zkušební době Zaměstnavatel: * okamžitým zrušením Nezávisle na nich: * uplynutím sjednané doby u pracovního poměru na dobu určitou * smrtí zaměstnance U cizince nebo osoby bez státní příslušnosti navíc také:**

* dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu

* dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území ČR

Pramen: § 42 zákoníku práce

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Čínské turbulence na trhu s kryptoměnami
Auta
Peugeot 208, 2008 a příbuzné Citroëny dostanou do dvou let…
Porsche 911 GT2 RS údajně zajede Nordschleife pod sedm minut
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže LS F s výkonem 600 koní
Technologie
GPU Vega 11 by mohlo mít 2048 shaderů, AMD s ním prý chystá Radeony RX Vega 32 a 28
Intel prý chystá už i dvoujádrové Kaby Lake-X, extrémní Core i3 pro platformu X299
Nvidia nabízí levnější Shield TV. V balení však nemá gamepad
Jedna z nejlepších hororových her je teď zdarma. Stáhněte si Outlast
Nordic Telecom letos vypne CDMA. Než vybuduje LTE, přesune zákazníky k O2
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít