Vstup do EU zjednodušil provoz živností

06. září 2004, 00:00 - VLADIMÍR BULINSKÝ advokátní kancelář Bulinský, Mach & Vávra
06. září 2004, 00:00

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Ve Sbírce zákonů vyšlo úplné znění živnostenského zákona. Přináší aktuální podobu této právní normy po 74 novelách, včetně zatím poslední novely z března letošního roku.

Takzvaná euronovela živnostenského zákona zjednodušila živnostníkům podnikání.

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Ve Sbírce zákonů vyšlo úplné znění živnostenského zákona. Přináší aktuální podobu této právní normy po 74 novelách, včetně zatím poslední novely z března letošního roku. Zatím poslední novela živnostenského zákona z letošního března je účinná od 1. května, tedy ode dne vstupu České republiky do Evropské unie. Tato novela - oproti mnoha předchozím - přinesla podnikatelům řadu významných pozitivních změn. Zejména výrazně ubylo množství dokladů nezbytných pro obstarání živnostenského oprávnění. JEDNODUŠŠÍ ÚPRAVA ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE Takzvaná euronovela živnostenského zákona mimo jiné zjednodušila podmínky pro podnikatele, který hodlá provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Aby osoba podnikatelem ustanovená mohla vykonávat funkci odpovědného zástupce, musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona. Od 1. května 2004 již odpovědný zástupce nemusí předkládat živnostenskému úřadu doklad o tom, že nemá vůči státu daňové nedoplatky. Cizinec - odpovědný zástupce - již není nucen prokazovat znalost českého jazyka pohovorem. Živnostenský zákon pod tlakem nezbytné harmonizace s právem EU slevil z dosavadních požadavků. Postačí, jestliže podnikatel zajistí v provozovně účast osoby, která český jazyk ovládá a je schopna jak zákazníkům, tak úředníkům vykonávajícím kontrolu na požádání poskytnout odpovídající vysvětlení. Odpovědný zástupce již v současné době nemusí předkládat ani doklad o existenci pracovněprávního vztahu k podnikateli. Zcela postačuje, jestliže prokáže, že má vůči podnikateli jiný smluvní vztah - například uzavřenou mandátní nebo jinou odpovídající smlouvu. Významnou změnou k lepšímu je také skutečnost, že příslušníci členského státu EU již nemusejí předkládat dříve vyžadované povolení k pobytu v ČR nebo dlouhodobé vízum. Vytváří se tak situace, kdy podnikatel bude schopen získat „odpovědného zástupce“ podstatně snadněji či dokonce vzít povinnosti odpovědného zástupce na sebe bez značných byrokratických komplikací, které dřívější právní úprava striktně vyžadovala. POSTAČÍ OHLÁŠENÍ V souvislosti se vstupem do EU došlo k přeřazení některých - dříve v ČR koncesovaných živností - na živnosti ohlašovací. Jedná se například o výrobu přesných a optických přístrojů a hodin, zdravotnických výrobků, provozování vodovodů a kanalizací, zpracování tabáku a výrobu tabákových výrobků nebo podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Kdo v minulosti obstarával podklady pro získání koncesní listiny, tuto významnou změnu skutečně ocení. V některých případech ale vyžaduje živnostenský zákon prokázání existence odborné způsobilosti i nadále. Podle nové úpravy ale mohou jak občané ČR, tak i příslušníci jiného členského státu EU prokazovat svoji odbornou způsobilost v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a to u všech typů činností. Na doklady o vzdělání vydané v členském státu EU nebo předkládané osobou z tohoto státu se tedy nevztahuje povinnost předkládat doklady opatřené nostrifikační doložkou nebo osvědčením o uznání. N adto živnostenský zákon umožňuje státnímu příslušníkovi členského státu EU, který je na území členského státu EU oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, aby i na území ČR dočasně poskytoval služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění, a to v souladu s článkem 49 a následujícími Smlouvy o založení Evropského společenství. Stejné postavení mají i státní příslušníci dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Obdobně se to týká také právnických osob. Živnostenský zákon pro svoje účely definuje, co je to „evropský hospodářský prostor“ a kdo je „příslušníkem státu EU“. Za příslušníka členského státu EU se tak podle živnostenského zákona považuje i státní příslušník jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občan Švýcarské konfederace. Za právnickou osobu se sídlem na území členského státu EU se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba se sídlem v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a právnická osoba se sídlem na území švýcarské konfederace. BEZ NUTNOSTI OVĚŘOVÁNÍ PŘEKLADŮ**

Až do 1. 5. 2004 stanovil živnostenský zákon podnikateli povinnost předložit doklad z ciziny potvrzující určité skutečnosti s úředními překlady, s ověřenými podpisy atd. I v této oblasti došlo k výraznému zjednodušení. Doklady vydané oprávněnými a příslušnými orgány v členských státech EU již není zapotřebí překládat soudním tlumočníkem. Rovněž tak není takové dokumenty zapotřebí opatřovat ověřením pravosti podpisu, což platí i o otiscích razítek. To vše však platí jen za předpokladu, že tyto dokumenty, podpisy a připojená razítka nevzbuzují pochybnosti o pravosti takového dokladu. V případě pochybností je živnostenský úřad samozřejmě oprávněn požadovat úřední překlad a ověřovat pravost razítek. Obdobně se postupuje také u smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Totéž platí i pokud jde o předložení dokladů o výkonu podnikatelské činnosti na území jiného členského státu EU.

Živnostenský zákon byl až do 25. 3. 2004 změněn celkem sedmdesát čtyřikrát. Aktuální úplné znění bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2004.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
Auta
Retro na neděli: Dixi DA-1 3/15 slaví 90 let jako vůbec…
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka vyhnout
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Technologie
Mapy.cz pro Android jsou kompletně offline včetně plánování tras
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka vyhnout
Intel se po IoT stahuje i z nositelné elektroniky. Celé oddělení tento měsíc zrušil
Evolveo Ray 2 – moderní skříň s tvrzeným sklem za 1500 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Přenos čísla do 10 dnů a dva noví operátoři [podcast]
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít