Volný pohyb zboží je podpořen normalizační legislativou

27. ledna 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Pavel Verner, verner@profit.cz
27. ledna 2003, 00:00

Vysoká, dokonce ani plná slučitelnost našeho předpisu s evropským nezaručuje sama o sobě volný pohyb zboží. Ten je umožněn až důsledným odstraněním duplicitních povinných posuzování shody a jiných technických překážek obchodu a vzájemným uznáváním výsledků posuzování, popř.

možností přímého umístění na trh výrobků, které posouzení shody nevyžadují. Mezi ČR a EU byl podepsán v polovině roku 2001 Protokol o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků PECA. Má povahu mezinárodní smlouvy, z níž vyplývají pro Českou republiku určitá oprávnění a určité povinnosti. Z tohoto důvodu byl novelizován zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů zákonem č. 71/2000 Sb a ještě v loňském roce zákonem č. 205/2002 Sb.

Po novelizaci zákona 22/1997 Sb. a zák. č. 71/2000 Sb. byla přijata další nařízení vlády:

Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s automatickou činností.

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Potřebná konkretizace změněných oprávnění a povinností byla provedena formou novel nařízení vlády upravujících technické požadavky na ty skupiny (sektory) výrobků, které byly předmětem PECA:

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se mění technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 170/I997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 283/2000 Sb.

Pokračování na straně 8

Pokračování ze strany 3

Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. a 121/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 174/1998, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo.

Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002.

Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení.

Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a č. 288/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nař. vlády č. 289/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001.

Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 337/2001 Sb.

Nařízení vlády č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví techn. požadavky na rekreační plavidla a jejich části.

Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Nařízení vlády č. 329/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1. 1. 2003 nabyla účinnosti vyhláška č. 590/2002, o technických požadavcích na vodní díla.

Dnem vstupu do Evropské unie vstoupí v platnost nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít