Vlastimil Tlustý: Vláda léčí pouze akutní stav, ODS chce vyléčit celou ekonomiku

04. srpna 2003, 00:00 - Dušan Šrámek
04. srpna 2003, 00:00

ODS představila dlouho očekávanou reformu veřejných financí, která by se měla stát oponentním materiálem k reformě současné vlády. Podle jednoho z autorů a stínového ministra financí Vlastimila Tlustého je verze ODS prorůstová a komplexnější než materiál, který projednává sněmovna.

ODS představila dlouho očekávanou reformu veřejných financí, která by se měla stát oponentním materiálem k reformě současné vlády. Podle jednoho z autorů a stínového ministra financí Vlastimila Tlustého je verze ODS prorůstová a komplexnější než materiál, který projednává sněmovna.

  • Vaše strana alternativní scénář fiskální konsolidace a reformy veřejných financí dlouho tajila. Proč jste jej načasovali právě na současnou chvíli?

Myslím, že načasování přišlo ve správnou chvíli, kdy Poslanecká sněmovna začala projednávat konkrétní podobu vládních kroků. Já se totiž bojím nazvat vládní výstupy reformou. Z toho, co vláda předkládá, je zřejmé, že to žádná reforma není, ale pouze řada ad hoc sestavených nekompatibilních opatření nejrůznějšího charakteru a významu. Nemluvě o tom, že od dubna, kdy vláda oznámila obrysy reformy, se výsledek zásadně liší. Nechtěli jsme tedy oponovat kdejakému prefabrikátu, ale chtěli jsme nastavit zrcadlo výslednému produktu.

* Řada odborníků se cítí vaším návrhem zklamána, s odůvodněním, že jde jenom o určité teze, a že materiál není příliš konkrétní.

Podle mne míra podrobnosti, která byla zvolena, je správná. Správná proto, že my jsme opoziční strana, která v tuto chvíli nic z toho, co předložila, nemůže realizovat, pokud nesežene koaličního partnera a pokud neuspěje ve volbách. My nevíme, kdy něco z toho nastane, a tak pouštět se do podrobností by bylo vlastně bezcenné. Čas, který uplyne mezi zveřejněním a možností převzít vládní zodpovědnost, by mohl každý parametrický údaj zpochybnit a znehodnotit. Osobně jsem se dokonce setkal s názory, že by měl být tento materiál ještě obecnější. To si ovšem nemyslím. Ještě obecnější pojetí by nás mohlo naopak právem vystavit kritice z nekonkrétnosti a zjednodušení si práce.

* Vládní reforma má sto šedesát stran, Modrá šance dvacet, a z toho jsou ještě dvě třetiny věnovány vládní reformě. Může to být i proto, že na řadu otázek odpovídá váš koncept jednodušeji a srozumitelněji?

Nepochybně. Rovná daň či koncept rovné sociální dávky řeší celý komplex problémů, kterým musí vládní refomátoři věnovat daleko více času a prostoru. Rovná daň je srozumitelná, a není o ní třeba sepisovat slohová cvičení. Hutnost našeho materiálu vynikne i v porovnání s ambicemi obou týmů. Zatímco vláda pouze nasazuje akutní léčbu, aby poněkud zmírnila akcelerující deficit veřejných výdajů, naše vize přichází s komplexní léčbou pacienta, kterým je česká ekonomika. Naším cílem je postupně vytvořit takové prostředí, které by umožnilo přinejmenším stejně vysoký růst HDP, jako tomu bylo v první polovině devadesátých let. Šanci dosáhnout takovéhoto vývoje vidíme v několika základních principech.

* Můžete být konkrétní?

Základem je rovná daň jako stimul hospodářského oživení. Nízké daně totiž znamenají nejenom příliv investic či snížení daňových úniků, ale také to znamená pozitivní motivaci jak u lidí, tak v podnicích. V sociální oblasti směřujeme návrhem důchodové reformy a úpravou sociálních dávek rovněž k jednotnému řešení. V tom, že naše reforma obsahuje řadu pozitivních motivačních prvků, se lišíme od sociální demokracie. Ta používá pouze negativních kroků jako je zpřísněný dohled, vyšší daně - prostě větší bič na lidi. Kdybych chtěl to srovnání říci do konce, tak my se snažíme lidem prodávat spíše to cukroví. Méně peněz státu, vyšší motivace k tomu, aby se lidem vyplatilo pracovat a více vydělávat.

* Není váš program někde občas příliš krotký? Proč má například zaměstnavatel přispívat na sociální a zdravotní pojištění?

To skutečně může vypadat jako málo, ale my jsme v sociální oblasti přišli s řadou odvážných řešení, jako je negativní daň či rovná sociální dávka, což je reformovaná situace, kdy stát lidem něco platí. Na té straně, kde platí naopak občan státu, žádné jiné zásadnější změny kromě onoho zviditelnění plateb sociálního a zdravotního pojištění přímo v hrubé mzdě neplánujeme. Ale i s tímto zcela jednoduchým úkonem, kdy by každý zaměstnanec měl přehled o tom, kolik státu odvádí skutečně, jsme ve sněmovně neuspěli. Takže i prosazení tohoto požadavku bychom mohli považovat za úspěch. Podstatnější ale je, že my neplánujeme seškrtání současných sociálních dávek, což se ODS stále jaksi podsouvá. Místo toho jsme se zaměřili na jejich distribuci přímo občanům. Proto pro účely reformy počítáme se stejným objemem sociálních výdajů, jako je nyní.

* Počítáte se zrušením nebo alespoň zkrácením příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou jste opakovaně kritizovali?

Ne, tak o tom jsme zatím neuvažovali. To je přesně ten typ úprav, nad kterými by se měli shodnout případní koaliční partneři. Tyto podrobnosti by se měly dojednávat až v případě politických jednání, která by znamenala účast ODS ve vládě.

* Ve vašem návrhu se téměř nevyskytuje pojem „hospodářská politika vlády“. Nevěříte, že by měl stát provádět tuto politiku?

Jediný úkol státu v ekonomice vidíme ve smyslu nastavení legislativních a dalších pravidel hry. Jestli se dá toto nazývat hospodářskou politikou, tak ji ODS nepochybně má. My jsme vždy protestovali proti tomu udělat z vymezování rámce pro podnikání systém nejrůznějších nařízení a regulací, které mají určovat, co a jak budou jednotlivé subjekty dělat. Tento systém spíše připomíná socialistické plánování. To se týká i nejrůznějších podpůrných programů. Dnes je jich již tolik, že se v nich jednak nikdo nevyzná, ale navíc se v nich na základě subjektivního hodnocení a bez veřejné informovanosti skrývá značné korupční riziko. Nemluvě o porušování rovného přístupu na trh. Pokud bychom měli některé z existujících programů zachovat, muselo by dojít ke zjednodušení pravidel pro poskytování podpory, a navíc bychom je racionálně seškrtali co do jejich počtu.

* Podíl veřejných výdajů na HDP se v posledních letech neustále zvyšuje. V y jej naopak chcete snížit. Máte představu o kolik?

Odpověděl bych obecněji. Chtěli bychom se vrátit k počátku devadesátých let, kdy se výdaje státu v poměru k HDP naopak snižovaly. Od roku 1998 se bohužel objevil opačný trend. Ten je potřeba zvrátit, ale zároveň jej postupně směřovat tak, aby přitom nebylo ohroženo poskytování nezbytných veřejných služeb. K tomuto kroku bude nutno přistoupit především proto, aby zvyšování státních výdajů na úkor soukromého sektoru nakonec neohrozilo konkurenční schopnost české ekonomiky.

* Kde hodláte ušetřit na mzdových prostředcích úředníků? Spíše snižováním jejich počtů, a nebo zmražením růstu mezd?

ODS by se vydala spíše cestou přenosu kompetencí až na co nejnižší články řízení. Například u základního školství by přímým nadřízeným ředitele školy měl být starosta. A ředitel školy by měl rozhodovat o tom, kolik učitelů, s jakou kvalifikací, ale rovněž za kolik peněz bude učit. Ředitelé jednotlivých organizací by měli o platech a personálním obsazení rozhodovat sami, nad rámec tabulek. Princip subsidiarity by pak přirozeně vedl k co nejefektivnějšímu a nejšetrnějšímu vynakládání veřejných prostředků. Obecně bych pak připomněl naše předvolební heslo „průvan v byrokracii“. Je třeba přehodnotit nejenom nejrůznější zákony, podzákonné normy, ale i kompetence, které mají jednotlivé orgány veřejné správy a státu. Na základě takovéto analýzy je pak nutno počty razítek, kompetence a počty úředníků snižovat.

* Pracuje podle ODS vláda dostatečně v evropských strukturách ve prospěch našich podnikatelů i ostatních občanů, anebo byste v případě převzetí moci postupovali razantněji?

Určitě bychom postupovali razantněji a finanční problematika ve vztahu k EU určitě bude jedním z hlavních témat a úkolů našich poslanců v Evropském parlamentu, případně v Evropské komisi. Před Unií nyní stojí zásadní reformy v dosavadním způsobu financování, především reforma zemědělské politiky. Je třeba, aby česká vláda nehájila jenom zájmy českých, potažmo evropských zemědělců, ale aby hájila především tržní principy a aby neprůhledné formy financování byly nahrazovány průhlednými. Snahy o změnu současného financování EU jsou ovšem dlouhodobými záležitostmi. Daleko bezprostředněším problémem bude naše schopnost v maximální míře využít všech poskytovaných finančních zdrojů, a tady vidím určité nebezpečí. Vláda se svou informační strategií ke vstupu do EU v oblasti získávání prostředků pro podnikatele i regiony zaspala a současný stav je značně bídný.

* Proč se ve vašem projektu minimálního důchodu nepočítá alespoň s minimální mírou zásluhovosti?

Koncept minimálního státního důchodu vznikl před loňskými volbami. Spočívá na tom, že by stát garantoval v prvním pilíři, tedy v průběžném systému, minimální únosný důchod, a to pro každého občana. Všichni by tak dopředu věděli, že nezajistí-li se pro stáří nějakými dalšími dobrovolnými prostředky, dostanou od státu pouze tento důchod a nic víc. Protože by byla ale jeho výše vysloveně minimální, bylo by jeho zavedení doprovázeno snížením povinných odvodů na sociální pojištění. A o těchto ušetřených penězích by potom každý občan sám mohl rozhodnout, zda je bude šetřit na stáří, případně v jaké formě.

Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. (1955), stínový ministr financí, předseda Poslaneckého klubu ODS

Narodil se a žije ve Slaném, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, v 80. letech pracoval jako vědecký pracovník, později jako odborný asistent na VŠZ. V té době byl členem KSČ. Počátkem 90. let byl náměstkem ministra zemědělství. Do ODS vstoupil v roce 1991. Od roku 1992 je poslancem Parlamentu ČR.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
8 mýtů o zdravotním pojištění
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Auta
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Hyundai i30 N: Krátké svezení s dalším korejským dítětem Alberta Biermanna
Technologie
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Asus uvádí monitory s technologií ELMB. Low motion blur konečně i pro LCD s FreeSync
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít