Věřitel může od dlužníka požadovat úroky z prodlení

17. února 2003, 00:00 - Richard W. Fetter, právník
17. února 2003, 00:00

Poplatky jsou stejné ve vztazích občansko-právních, pracovních i obchodních Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení (není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení). Výši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č.

Poplatky jsou stejné ve vztazích občansko-právních, pracovních i obchodních

Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat od dlužníka vedle plnění úroky z prodlení (není-li podle občanského zákoníku povinen platit poplatek z prodlení).

Výši úroků z prodlení stanoví nařízení vlády č. 142/1994 Sb. Úroky z prodlení činí ve vztazích občansko-právních ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Procentní sazba úroků zůstává pro konkrétní případ (započatého) prodlení stejná, i když se později změní diskontní sazba ČNB. Úrok z prodlení přísluší za dobu od prvního dne prodlení dlužníka do uspokojení pohledávky věřitele, tedy do dne předcházejícího zaplacení dluhu. Účastník pracovně-právního vztahu, jehož peněžitý nárok nebyl včas a řádně uspokojen, může požadovat úroky z prodlení ve výši stanovené pro občanskoprávní vztahy. Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku z obchodně-právního vztahu nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak, nastalo-li prodlení 1. ledna 2001 a později, určené rovněž podle předpisů práva občanského.

Příklad:

Dluh 50 000 Kč byl splatný nejpozději k 31. prosinci 2000. Nebyl vyrovnán, a proto od 1. ledna 2001 nabíhají úroky z prodlení ve výši 10 % ročně, neboť k prvnímu dni prodlení činila diskontní sazba ČNB 5 %. Dlužník zaplatil polovinu dluhu 28. března 2002 a zbývajících 25 000 Kč 30. června 2002. Prodlení tedy trvalo od 1. ledna 2000 do 27. března 2002 co do částky 25 000 Kč, resp. co do druhé části dluhu do 29. června 2002, tedy 1 rok + 86 dnů, resp. 1 rok + 180 dnů. Procentní výše úroku tedy bude 12,356142 % (tj. 10 % + 2,356142 %, k nimž jsme došli tak, že jsme roční sazbu 10 % dělili 365 a násobili počtem dnů prodlení 86), což z částky 25 000 Kč představuje po zaokrouhlení úrok z prodlení 3089,10 Kč. Podobně dopočítáme úrok ze zbývající části dlužné částky. 10 % děleno 365 násobeno 180 činí 4,931460 %, k čemuž přičteme 10 % a výslednou procentní sazbu vynásobíme 25 000; dostaneme po zaokrouhlení úrok z prodlení 3732,90 Kč. Dlužník má tedy věřiteli uhradit celkem na úrocích z prodlení 6822 Kč.

Obchodní zákoník a zákoník práce neznají majetkovou sankci poplatek

z prodlení; s poplatkem z prodlení se setkáváme u nájemních smluv podle občanského zákoníku. Poplatek z prodlení se v občansko-právních vztazích namísto úroku uplatňuje vůči:

* nájemci bytu, který nezaplatí nájemné nebo úhradu za poskytované služby spojené s užíváním bytu do pěti dnů po splatnosti;

* nájemci, jenž je v prodlení s vrácením věci, kterou si od podnikatele pronajal.

Výše poplatku z prodlení činí ve smyslu nařízení vlády číslo 142/1994 Sbírky za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Úroky z prodlení činí dvojnásobek diskontní sazby stanovené ČNB

Období od - do Výše diskontní Roční výše úroku

sazby ČNB (v %) z prodlení (v %)

1. 1. 1965 - 14. 7. 1994 xxx 1) 3,0

15. 7. 1994 - 23. 10. 1994 8,00 16,0

24. 10. 1994 - 25. 6. 1995 8,50 17,0

26. 6. 1995 - 20. 6. 1996 9,50 19,0

21. 6. 1996 - 26. 5. 1997 10,50 21,0

27. 5. 1997 - 13. 8. 1998 13,00 26,0

14. 8. 1998 - 26. 10. 1998 11,50 23,0

27. 10. 1998 - 22. 12. 1998 10,00 20,0

23. 12. 1998 - 11. 3. 1999 7,50 15,0

12. 3. 1999 - 2. 9. 1999 6,00 12,0

3. 9. 1999 - 26. 10. 1999 5,50 11,0

27. 10. 1999 - 22. 2. 2001 5,00 10,0

23. 2. 2001 - 26. 7. 2001 4,00 8,0

27. 7. 2001 - 29. 11. 2001 4,25 8,5

30. 11. 2001 - 21. 1. 2002 3,75 7,5

22. 1. 2002 - 31. 1. 2002 3,50 7,0

1. 2. 2002 - 25. 4. 2002 3,25 6,5

26. 4. 2002 - 25. 7. 2002 2,75 5,5

26. 7. 2002 - 31. 10. 2002 2,00 4,0

1. 11. 2002 - 30. 1. 2003 1,75 3,5

31. 1. 2003 1,50 3,00

Poznámka: 1) Výše úroků z prodlení nebyla odvozována od diskontní sazby

Pramen: ČNB a autoři

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít