vaše dotazy, naše odpovědi

30. září 2002, 00:00 - Vlastimil Zima
30. září 2002, 00:00

Potřebuji vysvětlit placení za autorská práva v restauraci, konkrétně komu, proč a zač platit. V restauraci mám jeden televizní a jeden rozhlasový přijímač. Dosud jsem platila poplatky pobočce OSA 2240 Kč. V letošním roce se o placení přihlásil Intergram z Prahy a platila jsem 2881 Kč.

Když jsem se ohradila, bylo mi sděleno, že platit musím oběma subjektům. Jen nevím, jestli je to všechno pravda.

Lubomíra M., Moravskoslezský kraj

Jak Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (dále jen OSA), tak Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, uskutečňují svou činnost na základě licence ministerstva kultury podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Jenže každý na jiném úseku správy. OSA je sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv. Vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu v různých oblastech užití. Jde například o veřejné provozování děl živě, z přenosu nebo prostřednictvím technických zařízení při provozování ze záznamu, např. koncerty, diskotéky, taneční zábavy, festivaly, reprodukční zařízení. Dále jde o vysílací práva, tj. o vysílání děl rozhlasem nebo televizí, přenos rozhlasového a televizního vysílání, zpřístupňování děl prostřednictvím sítě internet a jiných sítí, šíření kabelem, vysílání pomocí družice. Autorský zákon také řeší tzv. práva mechanická, zejména rozmnožování zvukových či zvukově obrazových záznamů hudebních děl s textem či bez textu na zvukové či zvukově obrazové nosiče, rozšiřování těchto rozmnoženin na zvukových či zvukově obrazových nosičích jejich prodejem. Dále OSA spravuje práva k audiovizuálním dílům - zejména užití hudebních děl při výrobě filmů (synchronizace), sdělování veřejnosti a rozšiřování audiovizuálního díla, např. promítání v kinech, výroba, prodej a pronájem zvukově obrazových záznamů audiovizuálních děl (VHS, DVD, CD-ROM). Výkon kolektivní správy autorských práv představuje zastupování nositelů těchto práv (na základě uzavíraných smluv o zastupování s domácími nositeli práv a na základě recipročních smluv se zahraničními ochrannými organizacemi) při udělování licence (souhlasu) k užití jejich děl a vybírání autorských odměn za tato užití. Společnost Intergram je registrována jako občanské sdružení a kolektivně spravuje práva výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů podle autorského zákona. Zastupuje výkonné umělce, tj. interprety a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv vyplývajících z autorského zákona. Správa spočívá především v tom, že za výkonné umělce a výrobce záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny (autory textu a hudby zastupuje OSA). V nedávné minulosti se problémem úhrady poplatků za provoz radiopřijímačů, konkrétně v hotelových pokojích, zabýval Čeněk Rytina, předseda Sdružení podnikatelů v pohostinství. V konkrétní věci došel až k dosud nezrušenému rozhodnutí nejvyššího soudu dřívější československé federace, podle kterého provozovatel hotelu nemusel platit poplatky za přijímače na pokoji. V současné době ale mají obě spravující organizace ve svých sazebnících takové poplatky zařazeny. Intergram však při prokázání konkrétní obsazenosti pokojů (např. z hlášení pro obec, pro statistický úřad atp.) poplatek snižuje.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít