vaše dotazy, naše odpovědi

07. října 2002, 00:00 - (vza)
07. října 2002, 00:00

Již několik let se mi daří část nábytkářské výroby uplatnit v Německu a Francii. Zajímá mne proto, jak se bude odvíjet úprava daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodním styku v době do přistoupení ČR k EU a potom. Jiří K.

Již několik let se mi daří část nábytkářské výroby uplatnit v Německu a Francii. Zajímá mne proto, jak se bude odvíjet úprava daně z přidané hodnoty v přeshraničním obchodním styku v době do přistoupení ČR k EU a potom.

Jiří K., Ústecký kraj

Základní informace o budoucím vývoji, kromě výše obratu pro registraci plátce daně z přidané hodnoty, pocházejí ze zdrojů ministerstva financí. Nedávno upozornilo na nové povinnosti plátců daní z přidané hodnoty. Podle nově navrhovaného zákona o dani z přidané hodnoty, který by měl vstoupit v platnost a účinnost nejpozději dnem vstupu České republiky do Evropské unie, bude ve vztahu k odběratelům z členských států Evropské unie dnešní pojem „vývoz zboží“ nahrazen termínem „dodání zboží do jiného členského státu“, kterému se také jinak říká „intra-komunitární plnění“. Tato dodání nebudou zdaňována daní na výstupu. Budou považována za osvobozená zdanitelná plnění s nárokem na odpočet, ale pouze v případě, že pořizovatel zboží je v jiném členském státě Evropské unie registrován k dani z přidané hodnoty. (To znamená, že mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo [DIČ] pro účely daně z přidané hodnoty.) Pro uplatnění nároku na osvobození bude pak prodávající subjekt povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého zákazníka, které mu bylo vydáno v jiné členské zemi Evropské unie. Při dodání zboží do třetích zemí mimo území Evropské unie bude zachována stávající právní úprava vývozu zboží. Pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží do jiného členského státu budou plátci daně z přidané hodnoty povinni podávat místně příslušnému správci daně tzv. souhrnné hlášení o uskutečněných intra-komunitárních plněních. Souhrnné hlášení bude stručný a přehledný formulář, v němž plátce daně uvede ucelené informace o jím uskutečněných intra-komunitárních plněních za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud plátce neuskuteční v daném kalendářním čtvrtletí dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie, souhrnné hlášení podávat nebude. V současné době je zpracován pracovní návrh formuláře souhrnného hlášení. Jeho výsledná podoba bude veřejnosti včas k dispozici. Pro uplatnění nároku na osvobození od daně z přidané hodnoty bude dodavatel povinen uvést a zkontrolovat platnost DIČ svého obchodního partnera registrovaného k dani z přidané hodnoty v jiné členské zemi Evropské unie spolu s kódem této země. Pro tyto účely je ve všech členských zemích zaveden elektronický systém VIES (VAT Information Exchange System). Pro ověření platnosti DIČ vydaného v jiné členské zemi se čeští plátci daně z přidané hodnoty budou moci obrátit v rámci osobní návštěvy, telefonicky, prostřednictvím poštovní zásilky, faxu nebo e-mailu na finanční úřady nebo ministerstvo financí. Informaci, zda je zadané DIČ odběratele z členské země Evropské unie registrováno v příslušném státě, je možno již nyní získat na serveru Evropské komise. Obdobná funkce pro ověřování DIČ plátců daně z přidané hodnoty členských států Evropské unie bude zavedena v rámci české internetové aplikace „Registr plátců DPH“.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít