VAŠE DOTAZY - NAŠE ODPOVĚDI

12. ledna 2004, 00:00 - Antonín Daněk, Jiří Glet, právníci
12. ledna 2004, 00:00

Naše firma má po dvou úspěšných letech v úmyslu rozšířit sociální výhody pro své zaměstnance. Chtěli bychom se v této souvislosti dotázat, která plnění jsou osvobozena od platby pojistného na zdravotní pojištění?

Platbě pojistného na zdravotní pojištění nepodléhají plnění poskytnutá při příležitosti životního jubilea 50 let věku a při prvním skončení zaměstnání po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod. Nezapočitatelnými příjmy do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění jsou u zaměstnance v pracovním poměru náhrady výdajů, popř. jejich části, které nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, odměny vyplácené podle zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a taktéž hodnota (finanční ocenění) poskytnutých nepeněžních plnění, která nepodléhají dani z příjmu fyzických osob. Z povinnosti platit pojistné na zdravotní pojištění je dále vyňata široká škála plnění věrnostní nebo stabilizační povahy. Jedná se např. o:

* částky, které zaměstnavatel zaplatil za zaměstnance za poskytnutou zdravotní péči nehrazenou ze zdravotního pojištění,

* jednorázové částky nevratné sociální výpomoci poskytnuté zaměstnanci v mimořádných případech,

* částky pojistného zaplaceného zaměstnavatelem za zaměstnance na jeho sjednané druhy pojištění a připojištění dle zákona,

* částky, o něž je úhrada zaměstnance za výrobky nebo služby poskytnuté zaměstnavatelem nižší, než je jejich obvyklá cena. Může se jednat o prodej nebo službu, která je předmětem činnosti zaměstnavatele a rozdíl se nezahrnuje do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného. Dle platné právní úpravy jsou určité částky vyplácené zaměstnavatelem osvobozeny od daně z příjmů a nejsou tedy ani součástí vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění. Jde např. o tyto úhrady:

* hodnota stravného v nepeněžní formě pro spotřebu na pracovišti nebo i v rámci závodního stravování, které poskytují jiné subjekty,

* výhody, které ve formě bezplatných nebo zlevněných jízdenek poskytuje svým zaměstnancům zaměstnavatel provozující veřejnou dopravu,

* hodnota nepeněžních darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb dle vyhlášky MF č. 310/1995 Sb. U zaměstnavatelů, kteří nespadají do rámce působnosti zmíněné vyhlášky, se jedná o hodnotu darů poskytovaných za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku, a to až do úhrnné výše 2 000 Kč ročně u zaměstnance.

Do vyměřovacího základu se rovněž nezahrnuje částka, kterou zaměstnavatel ze svých zdrojů platí za svého zaměstnance penzijnímu fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít