Vánoční soutěž o KIA Sportage - pravidla

06. prosince 2010, 13:01 - profit
06. prosince 2010, 13:01

Soutěžte s námi o automobil KIA!

PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 2010

1. Pravidla a vyhlašovatel soutěže

1.1 Tato pravidla upravují podmínky marketingové vědomostní soutěže „Vánoční soutěž o KIA Sportage“ („Soutěž“) a vzájemné vztahy mezi účastníky a vyhlašovatelem Soutěže („Pravidla“).

1.2 Vyhlašovatelem soutěže je společnost Stanford a.s., se sídlem Praha 10, Francouzská 284/94, PSČ 10100, IČ: 25798031.

1.3 Soutěž se koná od 6.12.2010 0:00 hod. do 22.12.2010 24:00 hod.

2. Princip soutěže a předmět výhry

2.1 Principem Soutěže je správné zodpovězení soutěžní otázky prostřednictvím krátké textové zprávy („SMS“) ve tvaru, způsobem a za podmínek dle těchto Pravidel.

2.2 Předmětem výhry je automobil nová KIA Sportage („Cena“).

3. Vědomostní soutěžní otázka

3.1. Vědomostní soutěžní otázka („Soutěžní otázka“) spolu se třemi možnostmi odpovědi je poprvé uvedena v časopise Profit č. 49/2010 a následně opakována v časopise Profit č. 50/2010 a dvojčísle 51-52/2010 („Výtisk“).

3.2. Součástí Výtisků jsou natištěné unikátní kódy na titulní straně („Kód“), jehož prostřednictvím bude Soutěžní otázka zodpovězena. Každý Kód lze použít k zodpovězení Soutěžní otázky pouze jednou; po zaslání Soutěžní otázky ve tvaru dle těchto Pravidel bude Kód vyčerpán a nebude aktivní.

4. Odpověď na soutěžní otázku

4.1. Odpověď na Soutěžní otázku soutěžící zodpoví prostřednictvím SMS psané bez diakritiky na telefonní číslo 739 523 464 ve tvaru: KIA KÓD-5-TI MÍSTNÝ PÍSMENO ODPOVEDI JMENO PRIJMENI město, tedy např. KIA 12345 C Jan Novák Brno. SMS bude zpoplatněna standardní cenou dle cenových podmínek příslušného operátora každého soutěžícího.

4.2. Odpověď na Soutěžní otázku musí být doručena na telefonní číslo 739 523 464 nejpozději do 22.12. 2010 24:00 hod. Počet SMS na jednoho soutěžícího není omezen.

4.3. SMS doručené na telefonní číslo 739 523 464 v rozporu s těmito Pravidly budou považovány za neplatné a nebude k nim nijak přihlíženo.

5. Výherce

Výhercem se stane ten účastník Soutěže, jehož SMS se správnou odpovědí na Soutěžní otázku bude doručena v souladu s těmito Pravidly na telefonní číslo 739 523 464 jako 2020. správná odpověď z celkového počtu správných SMS dle těchto Pravidel nejpozději do 22.12. 2010 24:00 hod. V případě, že vyhlašovatel neobdrží alespoň 2020 správných odpovědí dle těchto Pravidel, zůstává Cena ve vlastnictví pořadatele, který je oprávněn použít Cenu pro další marketingové nebo reklamní účely dle svého uvážení.

6. Posouzení splnění Pravidel a určení výherce

6.1. Posouzení splnění Pravidel a určení výherce provede vyhlašovatel do 30 dnů ode dne ukončení Soutěže.

6.2. V případě více shodných odpovědí na Soutěžní otázku doručených ve stejný časový okamžik bude výhercem ten účastník, který v Soutěži zaslal větší počet SMS dle těchto Pravidel.

6.3. Nebude-li možné určit výherce v případě více shodných odpovědí na Soutěžní otázku doručených ve stejný časový okamžik dle článku 6.2 výše, bude výhercem ten účastník Soutěže, jehož součet počtu písmen tvořící jméno a příjmení bude vyšší.

7. Předání Ceny

7.1. Výherce bude kontaktován vyhlašovatelem na telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS.

7.2. Cena bude výherci předána osobně vyhlašovatelem Soutěže na místě a v den určený vyhlašovatelem.

7.3. V případě, že telefonní číslo výherce nebude dostupné nebo se vyhlašovateli z jakéhokoli důvodu nepodaří výherce kontaktovat, je vyhlašovatel oprávněn vyřadit veškeré SMS daného účastníka ze Soutěže,

7.4. V případě, že výherce nepřevezme Cenu ani do 30 dnů ode dne dle článku 7.2 nebo v případě dle článku 7.4 se stává výhercem další účastník v pořadí.

8. Podmínky účasti v Soutěži

8.1. Podmínkou účasti v Soutěži je odeslání správné odpovědi na soutěžní otázku formou SMS na telefonní číslo 739 523 464 ve tvaru, způsobem a za podmínek dle těchto Pravidel.

8.2. Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník Soutěže svůj souhlas s těmito Pravidly. Odpovědí na soutěžní otázku účastník Soutěže dále vyhlašovateli uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů (tel. číslo, jméno, město) pro účely propagační i marketingové a s předáním údajů obchodním partnerům vyhlašovatele pro účely marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby vyhlašovatel, případně třetí osoby, se kterými provozovatel uzavře příslušná smluvní ujednání, zasílaly účastníkovi obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu. Souhlas se zpracováváním údajů a zasíláním obchodních sdělení může účastník kdykoli odvolat svým výslovným a určitým projevem v písemné formě.

8.3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a jakékoli další osoby, které se podílely na organizaci této Soutěže, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

8.4. Ze Soutěže budou rovněž vyloučeni účastníci mladší 15-ti let, kteří v případě výhry v Soutěži nepředloží nejpozději při převzetí výhry na základě žádosti vyhlašovatele souhlas jejich zákonného zástupce s účastí v Soutěži. V případě, že se výhercem Soutěže stane osoba mladší 15-ti let, je vyhlašovatel oprávněn požadovat převzetí výhry prostřednictvím zákonného zástupce výherce. Ten je povinen předložit příslušné doklady prokazující zákonné zastupování výherce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za nedoručení SMS účastníka Soutěže vyhlašovateli ani za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či jiné případné závady a nedostatky vzniklé v průběhu nebo v souvislosti se Soutěží.

9.2. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na Cenu, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků ze Soutěže v případě, že by takový účastník porušoval Pravidla anebo byl z takového jednání důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů, které účastník Soutěže mohl vynaložit. Případné námitky s průběhem Soutěže lze vyhlašovateli zaslat písemně na adresu uvedenou v těchto Pravidlech do 2 pracovních dnů prvního zveřejnění Soutěžní otázky. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí vyhlašovatele o námitce je konečné.

9.3. Na Cenu není právní nárok a není soudně vymahatelná. Cenu obdrženou v Soutěži nelze proplatit v hotovosti. Vyhlašovatel je oprávněn Cenu výherci nepředat, pokud má vyhlašovatel za výhercem jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku, a to až do okamžiku uhrazení všech takovýchto pohledávek v plné výši.

9.4. Účastník Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry mohou být vyhlašovatelem či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže v a pro marketingové účely vyhlašovatele.

9.5. Soutěž se řídí výlučně těmito pravidly a jakékoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží jen pro informativní účely. V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se Soutěže, se přednostně budou aplikovat příslušná ustanovení těchto Pravidel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat Soutěž a/nebo změnit Pravidla.

9.6. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 6.12.2010. Případné změny Pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.profit.cz/soutez/kia. Účast v soutěži ani změna Pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníka Soutěže na náhradu jakýchkoli případných nákladů vynaložených v Soutěži.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Nové Audi A8 dostane unikátní podvozek, který reaguje na…
Nejlepším motorem roku 2017 je osmiválec Ferrari. Poprvé se volil také nejlepší elektromotor
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Že jste ještě neviděli Porsche 911 GT2 RS? Nevadí, stejně už je vyprodané
Ducati Multistrada 1200 Enduro Pro má v hledáčku nejostřejší BMW GS
Technologie
Steam rozjel letní výprodeje her. Nákupní horečku mu ale překazili „hackeři“
New York Times diskuze nezruší. Hloupé komentáře bude mazat umělá inteligence
Opera 46 významně zlepšuje stabilitu a omezuje stránky na pozadí
Psaní tahem prstu funguje už i v češtině, kalkulačka umí konvertovat měny [Windows Insider]
Standard Unicode 10.0 přináší znak bitcoinu a 56 nových emoji včetně vousáče a ponožek
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít