V hotovosti jen do konce června

23. května 2005, 00:00 - RICHARD W. FETTER
23. května 2005, 00:00

OMEZENÍ PLATEB Placení částek převyšujících 15 tisíc eur hotovosti je zakázáno už od loňského července. Pro platbu již dříve sjednaných závazků však platí výjimka. Ta ale trvá jen do konce letošního června. Zákon o omezení plateb v hotovosti (č. 254/2004 Sb.) zakazuje od 1.

OMEZENÍ PLATEB

Placení částek převyšujících 15 tisíc eur hotovosti je zakázáno už od loňského července. Pro platbu již dříve sjednaných závazků však platí výjimka. Ta ale trvá jen do konce letošního června.

Zákon o omezení plateb v hotovosti (č. 254/2004 Sb.) zakazuje od 1. července 2004 hotovostní platbu částek převyšujících 15 tisíc eur. Existuje však výjimka: Pokud byla platba v hotovosti jako splnění závazku sjednána ještě před tímto datem, lze ji provést bez ohledu na zmíněný zákaz. Je to ale třeba učinit nejpozději 30. června letošního roku. Od letošního července už tedy není možné tuto výjimku uplatňovat. I kdyby tedy ve staré smlouvě byla sjednána platba v hotovosti, je nutné platit bezhotovostně - převodem z účtu.

V praxi těchto případů asi příliš mnoho nebude. Ke sjednání ročního odkladu platby totiž dochází málokdy. V úvahu přichází zejména při transakcích občanů-nepodnikatelů s nemovitostmi (pozemky a budovami). Mezi podnikateli může jít třeba o případ, kdy se chce jedna strana jistit proti riziku nekvalitního splnění zakázky tím, že druhé straně předá část dohodnutých peněz až po určité době bezchybného fungování výrobku.

PODLE KURZU V DEN PLATBY Do limitu 15 tisíc eur se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby (plátcem uhrazujícím závazek) témuž příjemci v průběhu jednoho kalendářního dne. Rozhodující pro posouzení tohoto limitu je přepočet na měnu euro směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni provedení platby. Překračuje-li platba zákonem stanovenou částku, je její příjemce povinen (na výzvu poskytovatele platby) sdělit bez zbytečného odkladu číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být převod uskutečněn.

Zákonné omezení plateb v hotovosti se vztahuje na vzájemné platby mezi fyzickými osobami i právnickými osobami s místem trvalého pobytu nebo se sídlem na území České republiky, jakož i na platby prováděné těmito osobami do zahraničí. Působnost zákona dopadá rovněž na pobočky nebo organizační složky zahraničních osob zřízených na území Česka.

Dodržování zákona kontrolují příslušné finanční a celní orgány. Poskytovatel (plátce) hotovosti může dostat pokutu až do výše pěti milionů korun. Při stanovení její výše se přihlédne k závažnosti jednání a jeho následkům. Pokutu může dostat dokonce i příjemce platby, pokud musel vědět, že uskutečněním této hotovostní transakce došlo k porušení zákona.

TRVAJÍCÍ VÝJIMKY Také po letošním červenci však zůstanou v platnosti obecné (trvalé) výjimky. Povinnost provést platbu nad 15 tisíc eur bezhotovostně se tedy i nadále nevztahuje na:

 • platby daní, poplatků, cla, záloh na tyto platby, odvodů za porušení rozpočtové kázně a na jiné druhy plateb uskutečňované podle zákona o správě daní a poplatků nebo podle celního zákona (pokud tyto zákony nestanoví jinak),
 • povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů (tedy výplaty mezd, platů a dalších odměn za práci),
 • platby důchodů z důchodového pojištění, včetně jednorázových doplatků a výplat náhrad z penzijních fondů,
 • platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zvláštního právního předpisu,
 • platby určené k úschově peněz notářem, * platby pojistného a výplat pojistného plnění ze soukromého pojištění.

Zákon se nevztahuje ani na vklad peněz v hotovosti na vlastní nebo cizí účet, stejně tak jako na jejich výběr. Tato transakce se totiž podle zákona o omezení plateb v hotovosti vůbec nepovažuje za platbu. Naproti tomu se za „hotovost“ považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako například drahé kovy a kameny.

Foto autor| Větší platby už musejí probíhat přes účty.

Foto autor| foto: Tomáš Turek/EURO

O autorovi| RICHARD W. FETTER autor je právník

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít