Úředníci se trhnou od ostatních zaměstnanců

21. října 2002, 00:00 - Ladislav Jouza, právník
21. října 2002, 00:00

Práva a nároky v pracovněprávních vztazích zaměstnanců obcí, krajů a dalších územních samosprávných celků od 1. ledna 2003 upraví nový právní předpis. Prvního ledna roku 2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Práva a nároky v pracovněprávních vztazích zaměstnanců obcí, krajů a dalších územních samosprávných celků od 1. ledna 2003 upraví nový právní předpis.

Prvního ledna roku 2003 nabývá účinnosti zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zákon se vztahuje na zaměstnance všech krajů, obcí i hlavního města Prahy, pokud jsou v úřadech územních samosprávných celků zařazeni jako úředníci (dále jen “ úředníci“). Zákon se nevztahuje na členy zastupitelstev, členy komisí, pokud nejsou zaměstnanci územních celků, zaměstnance zařazené v organizačních složkách zřízených samosprávnými celky a na zaměstnance vykonávající obslužné činnosti, jako jsou práce pomocné, servisní a manuální (např. řidiči, telefonistky, obsluha podatelny apod.).

Výkon správních činností

Úředníky se pro účely tohoto zákona rozumí zaměstnanci, kteří se podílejí v uvedených územních orgánech na výkonu správních činností, tedy plní úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku podle zvláštních právních předpisů. Správní činností je zejména správní rozhodování, správní kontrola, dozor nebo dohled, příprava návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti správních úřadů, příprava návrhů koncepcí a programů, vytváření a vedení informačních systémů ve veřejné správě, statistika, správa rozpočtu územního samosprávného celku, krizové řízení a plánování, ochrana utajovaných skutečností, zabezpečování obrany státu, poskytování darů a dotací, poskytování informací podle zvláštního právního předpisu, další činnosti vyplývající ze zvláštních zákonů a příprava a vypracování věcných podkladů k ostatním správním činnostem.

Dvojí právní úprava

Ostatní zaměstnanci samosprávných celků, kteří nevykonávají v územních celcích správní činnosti (např. práce obslužné, servisní apod.), se budou řídit v pracovněprávních otázkách pouze zákoníkem práce. Znamená to, že od 1. ledna 2003 budou v samosprávných celcích dvě kategorie zaměstnanců s odlišnými právy a povinnostmi v pracovněprávních vztazích: úředníci a „ostatní“ zaměstnanci.

Dosavadní zaměstnanci jako úředníci

Zákon počítá s tím, že fyzické osoby, které budou k 1. lednu 2003 zaměstnanci samosprávného celku, vykonávají správní činnosti a splňují zákonem stanovené předpoklady, získají postavení úředníka podle nového zákona a bude se na ně vztahovat nový zákon a další pracovněprávní předpisy. Obdobně i dosavadní vedoucí zaměstnanci se stanou při splnění předpokladů vedoucími úředníky podle nového zákona, stejně tak i tajemníci dosavadních územních samosprávných celků budou v této funkci i po 1. lednu 2003.

Stejná práva ženám

Právní řád dosud neupravuje možnost přijímání opatření k vyrovnání výrazných rozdílů v zastoupení žen a mužů v pracovněprávních vztazích. Nový zákon je prvním pokusem o zakotvení možností přijímání vyrovnávacích opatření. Samosprávný celek musí zajistit, aby při přijímání do pracovního poměru úředníků nebo při jmenování vedoucích úředníků byla uplatňována opatření v zájmu rovnoměrného zastoupení pohlaví mezi úředníky nebo na některém stupni řízení. Opatření se budou uplatňovat při přijímání nových úředníků nebo při jmenování vedoucích úředníků a nedotýkají se postavení stávajících úředníků nebo vedoucích úředníků. Pracovní poměr úředníka vzniká na základě pracovní smlouvy, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky a předpoklady, jako je např. provedení veřejné výzvy a výběrového řízení.

Podle pracovní smlouvy

V pracovní smlouvě je územní celek povinen s úředníkem dohodnout:

- druh práce/funkci/, na kterou je úředník přijímán,

- místo výkonu práce/obec, pracoviště nebo jinak určené místo/,

- den nástupu do práce. Tímto dnem vzniká pracovní poměr.

Neobsahuje-li pracovní smlouva některou z podstatných náležitostí, je neplatná.

Pracovní poměr na dobu určitou Na rozdíl od zákoníku práce jsou pro úředníky v novém zákoně uvedeny podmínky opravňující zaměstnavatele ke sjednání pracovního poměru na dobu určitou. Musí pro to být důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka, zejména v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že bude delší než tři měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce. V pracovní smlouvě na dobu určitou uvede samosprávný celek důvod, pro který nebyl sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou. Není-li v pracovní smlouvě nebo ve jmenování do funkce uveden důvod, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít