Účtování DPH u autodopravců

07. června 2004, 00:00 - admin
07. června 2004, 00:00

Vybíráme jeden z typických dotazů, na který odpovídá daňová poradkyně auditorské firmy PricewaterhouseCoopers Petra Šafková.

b>Daňové dopady vstupu do EU na přepravu zboží

Provozuji tuzemskou a občas i mezinárodní autodopravu vozidlem do celkové hmotnosti 3,5 tuny.Zajímalo by mne, jaké podstatné změny se mě jako dopravce týkají kvůli vstupu do EU. Především, jak se účtuje mezinárodní přeprava (jestli se účtuje i DPH).

Předpokládám, že se ptáte se na daňové dopady v případě přepravy zboží. V případě zdanitelného plnění formou poskytnutí služeb je podle nového zákona o dani z přidané hodnoty vždy nutné zahájit posuzování povinnosti uplatňovat lokání daň z přidané hodnoty (DPH) stanovením místa uskutečnění zdanitelného plnění, poté určit osoby účastnící se transakce a dále zjistit, zda se nejedná o plnění osvobozené od uplatnění DPH v tuzemsku.

PŘEPRAVNÍ SLUŽBY V ČR A MEZI STÁTY EU

Tuzemská autodoprava je službou s místem plnění tam, kde se přeprava uskutečňuje, tedy v ČR. Jako plátce DPH budete na tuto službu uplatňovat lokální DPH ve výši 19 procent. Pokud budete přepravovat zboží mezi členskými státy EU, pak místem plnění bude území toho členského státu, kde je přeprava zahájena. Přepravou zboží mezi členskými státy se rozumí přeprava zboží, pokud je místo zahájení a místo ukončení přepravy na území dvou různých členských států; za přepravu zboží mezi členskými státy se považuje také přeprava, kdy místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území stejného členského státu, a tato přeprava je přímo spojena s přepravou zboží, kde místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států. Záleží pak dále na tom, komu přepravní službu poskytujete.

SYSTÉM REVERSE-CHARGE

V případě, že zahájení přepravy zboží mezi členskými státy EU bude v ČR a příjemcem služby bude český zákazník, budete zdaňovat poskytnutí této služby českou DPH. Místo plnění bude v ČR a tato služba bude podléhat DPH v ČR. Bude-li vaším zákazníkem osoba registrovaná k DPH v jiném členském státě, než je stát zahájení přepravy, pak bude místem plnění území toho členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, poskytnuté příjemcem služby. DPH bude uplatněna systémem reverse-charge, tj. uplatněním daně u příjemce služby. Pro vás to znamená, že vy českou DPH uplatňovat nebudete. Půjde o situace, kdy například zahájíte přepravu v ČR, povezete zboží na Slovensko a zákazník vám sdělí slovenské daňové identifikační číslo pro poskytnutí této služby. Daň bude uplatněna systémem reversecharge slovenským subjektem. Jiný příklad může být, že zahájíte přepravu v Polsku, zboží povezete na Slovensko a zákazník poskytne německé daňové identifikační číslo pro tuto službu. Daň bude uplatněna systémem reverse-charge německým subjektem. Pokud by služba byla poskytována pro jiný subjekt z jiného členského státu než osobu registrovanou k DPH, pak bude nutné uplatnit DPH podle pravidla země zahájení přepravy. Pokud to bude země, v níž nemáte registraci k DPH, budete se pravděpodobně muset podle tamních předpisů k DPH zaregistrovat. V případě, že bude přeprava zahájena v jiném členském státě a bude poskytována pro českého zákazníka plátce DPH, místo plnění bude v ČR s tím, že DPH nebude uplatněna systémem reverse-charge u zákazníka, ale tuto službu zdaníte vy českou DPH. Pokud by v tomto případě byl vaším zákazníkem český neplátce DPH, pak musíte uplatnit DPH podle principu země zahájení přepravy s případnou nutností registrovat se vtomto státě k DPH. U služeb přímo souvisejících s přepravní službou (například vyložení nebo přeložení nákladu) je místo plnění tam, kde je tato služba poskytována. Ovšem v případě, že je služba poskytnuta pro subjekt z jiného členského státu EU, než je ten, v němž je služba poskytována, pak je místem plnění stát, jenž vydal daňové identifikační číslo, které vám příjemce služby poskytne pro tuto službu.

OSV OBOZENÍ OD DANĚ

Pokud budete poskytovat přepravu zboží mimo EU, půjde o přepravní služby v tuzemsku osvobozené od DPH s nárokem na odpočet DPH na vstupu. Přitom u přepravních služeb při dovozu zboží je podmínkou, aby šlo o náklady, které jsou zahrnuty do základu daně při dovozu zboží. Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu zboží musíte doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu zboží nebo výstupním státem při vývozu zboží. Přepravním dokladem se zde rozumí doklad, který je používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a vývozu uskutečňována (např. CMR, CIM).

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít