Účinný nástroj

26. listopadu 2008, 13:21 - Radovan Hauk
26. listopadu 2008, 13:21

Hodnotová mapa pomáhá zvyšovat výkonnost společnosti a zprostředkovávat její strategii

Je známou skutečností, že podnikatelské strategie jsou v podstatě bezcenné, pokud skutečně neovlivňují každodenní dění ve společnosti. Vrcholní manažeři společnosti stále častěji očekávají, že zaměstnanci budou „myslet jako vlastníci“ a individuální aktivity více přizpůsobovat podnikovým strategiím a prioritám. Tato praxe sice v některých organizacích funguje, většinou však nikoli.

Aktuální problém

V mnoha společnostech nejsou často vytvořeny předpoklady a podmínky ke sladění činů a rozhodnutí zaměstnanců s firemními strategiemi a prioritami. To se zejména děje, pokud zaměstnanci neznají strategii společnosti a z ní vyplývající budoucí priority. Nejsou-li obeznámeni s aktuálním fungováním společnosti a s tím, do jaké míry jejich aktivity ovlivňují její budoucí strategii a výkonnost.
Běžným jevem je neexistence strategie, jež by formou jasného plánu rozvoje a zvýšení hodnoty společnosti umožňovala nasměrovat úsilí všech pracovníků žádoucím směrem. Strategie v dokumentované formě v mnoha organizacích buď vůbec neexistuje, nebo není do zbytku společnosti dostatečně nebo vhodně zprostředkovávána vrcholným managementem, který ji obvykle vytváří. Je však možné hledat inspiraci u organizací, jež vynakládají značné úsilí na vytvoření společného hodnotového chápání a strategického zaměření. Průzkumy Deloitte ukazují, že propojení podnikové strategie s individuálními cíli zaměstnanců je jednou z aktuálních a nejvýznamnějších výzev pro vrcholný management společnosti. Jednou z nejúčinnějších a nejsofistikovanějších metod propojení a sladění strategie společnosti s individuálními cíli zaměstnanců je aplikace řízení výkonnosti na základě Balanced Scorecard (BSC).

V popředí zájmu

Koncept BSC se během posledních deseti let dostal do popředí zájmu vrcholných manažerů, protože jde o nástroj ke strategickému řízení a zvyšování výkonnosti společnosti. A osvědčil se, protože pomáhá srozumitelně a měřitelně formulovat strategické výkonnostní cíle ve všech klíčových oblastech podnikání společnosti.
V praxi se přínos aplikace těchto přístupů potvrdil. Jejich dopady jsou však zanedbatelné, pokud aplikace končí u vrcholného managementu, aniž by byly provázány na nižší úrovně řízení, které jsou zpravidla výkonnou složkou nejen naplňování strategie, ale i provozní a ekonomické výkonnosti firmy. Jak mohou společnosti vytvořit prostředí, ve kterém všechny úrovně řízení porozumějí strategii společnosti a pochopí faktory, jež ovlivňují její výkonnost? Odpověď na tuto otázku často spočívá ve vytvoření sjednoceného a sdíleného pohledu na fungování společnosti a ve vysvětlení, jak její provoz v konečné fázi vytváří hodnotu vyjádřenou finančními ukazateli. Tento sdílený pohled na společnost může pomoci vytvořit společnou platformu a jazyk pro měření a hodnocení její výkonnosti. Ty současně usnadňují obousměrnou komunikaci informací mezi manažery a zaměstnanci, jak si společnost vede – ve kterých oblastech dosahuje dobrých výsledků, a naopak jež mají potenciál se zlepšit.

Vhodná platforma

Vhodnou platformou pro sdílení hodnot, komunikaci strategie a růst výkonnosti společnosti je hodnotová mapa podniku. Ta umožňuje přehledný a strukturovaný pohled na organizaci z procesního a funkčního hlediska a pomáhá lépe a rychleji pochopit její fungování. Současně je i prostředkem k určení priorit a k dalšímu směřování iniciativ, které přinášejí společnosti nejvyšší hodnotu a měřitelné výsledky. Hodnotová mapa znázorňuje spojení mezi hodnotou vytvářenou ve společnosti a klíčovými faktory a aktivitami, které ji ovlivňují. A jejich zlepšení přispívá k lepší celkové hodnotě společnosti. Jde o praktický pohled na to, co společnost může udělat, a jak tyto aktivity mohou zlepšit její hodnotu.
Hodnotová mapa představuje účinný nástroj k identifikaci slabých míst a potenciálních oblastí ke zlepšení. Umožňuje pochopit, jak je vytvářena hodnota a jaké aktivity účinně přispívají k její tvorbě. Zaměřuje pozornost na klíčové oblasti a silné stránky a pomáhá rozhodnout a uskutečnit opatření, která zajistí růst hodnoty.

Tři úrovně

Hodnotová mapa podniku je zpravidla rozdělena do tří úrovní. První tvoří hnací síly tvorby hodnoty (value drivers), které jsou současně základnou pro stanovení strategických cílů společnosti. Druhou jsou nástroje ke zlepšení, jimiž lze dosáhnout nárůstu hodnoty. Třetí pak jednotlivé prvky výkonnosti, které má společnost možnost přímo, či nepřímo ovlivňovat s cílem dosáhnout nárůstu hodnoty.
Hlavními faktory, jež ovlivňují hodnotu společnosti, jsou růst tržeb, zvyšování provozní marže, efektivnější využívání interních aktiv a předpoklady jejího budoucího rozvoje. Hodnotová mapa identifikuje možnosti k ovlivňování těchto faktorů, a tím systematicky zvyšovat hodnotu společnosti. Důležitým přínosem hodnotové mapy je odhalování možností k ovlivňování hodnoty společnosti – až na úroveň jednotlivých operativních činností. Takové pojetí přispívá k pochopení strategie společnosti i na nižších stupních řízení a umožňuje odhalovat vrcholné strategické cíle až do úrovně základních kroků k jejich dosažení.

Pouze jeden z kroků

Účinnost hodnotových map spočívá především v síle sdíleného účelu a shodného chápání hodnot v celé společnosti. Poskytnou-li manažeři zaměstnancům informace, které objasňují, co je pro společnost prioritní a kam směřuje, pomohou jim lépe se s ní ztotožnit a plně využít svých schopností a tvůrčího potenciálu. A tím napomáhat uskutečnění plánů managementu a naplňování cílů společnosti. Toto chápání je kritickým předpokladem zvýšení výkonnosti podniku. A přitom současně zásadním způsobem umocňuje účinnost přístupů, jako jsou Six Sigma, Balanced Scorecard a další.
Empirické zkušenosti z prostředí klientů ukazují, že neexistuje řešení „stříbrná střela“, tedy přímočaré a s mimořádnou účinností. Je nutné mít neustále na mysli, že hodnotová mapa není cílem, ale prostředkem, jenž by měl umožnit nastavení výkonnostních cílů společnosti včetně jejich přenesení na nižší úrovně řízení. Hodnotová mapa rovněž umožňuje pracovníkům z různých útvarů a s odlišnými zkušenostmi těsnou spolupráci kvůli dosažení společných cílů a lepší porozumění hodnotám společnosti a její strategii.
Stejně jako u většiny zlepšovatelských iniciativ i v tomto případě získáte pouze to, co sami vložíte. Vytvoření hodnotové mapy podniku je pouze jedním z kroků. Jeho cílem je upoutat pozornost všech pracovníků společnosti a poskytnout jim informace o vlivu provozní činností na finanční výsledky. Pokud však nebudou uskutečněny další kroky, aby se tento způsob myšlení zakořenil v manažerských přístupech, hodnotové mapy budou pouze příležitostně využívat určité skupiny lidí a zbytek je bude v lepším případě považovat za hezké orientační plakáty.
Ze zkušeností a průzkumů vyplývá, že společnosti, které efektivně přenášejí takový způsob chápání a myšlení na nejnižší úrovně řízení, dosahují lepší provozní a ekonomické výkonnosti. Hodnotové mapy sice nejsou „stříbrnou střelou“, jež řeší všechny výzvy a problémy, ale mohou se stát užitečným nástrojem k zahájení tohoto procesu.

Diagram (má Pepa)
Hodnotová mapa

Souvislosti

V mnoha společnostech nejsou často vytvořeny předpoklady a podmínky ke sladění činů a rozhodnutí zaměstnanců s firemními strategiemi a prioritami.
To se zejména děje, pokud zaměstnanci neznají strategii společnosti a z ní vyplývající budoucí priority.
Nejsou-li obeznámeni s aktuálním fungováním společnosti a s tím, do jaké míry jejich aktivity ovlivňují její budoucí strategii a výkonnost.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Je libo hypotéka se slevou?
Konec kvót na cukr - hrozba, nebo příležitost pro naše cukrovary?
Chcete změnit zdravotní pojišťovnu? Máte čas do 30. září, jinak až za půl roku
Auta
Peugeot 208, 2008 a příbuzné Citroëny dostanou do dvou let…
Porsche 911 GT2 RS údajně zajede Nordschleife pod sedm minut
Další ukázka hlavní výhody elektromobilů v praxi. Tesla ovládla největší drag race
Kviz: Poznáte tato známá americká auta?
Chystá se další velký sportovní sedan. Lexus už brzy ukáže LS F s výkonem 600 koní
Technologie
Cnews FM: Náhrada za reklamy a podivné počty Microsoftu [podcast]
GPU Vega 11 by mohlo mít 2048 shaderů, AMD s ním prý chystá Radeony RX Vega 32 a 28
Intel prý chystá už i dvoujádrové Kaby Lake-X, extrémní Core i3 pro platformu X299
Nvidia nabízí levnější Shield TV. V balení však nemá gamepad
Jedna z nejlepších hororových her je teď zdarma. Stáhněte si Outlast
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít