Účetnictví a daňová evidence od ledna nově

23. února 2004, 00:00 - admin
23. února 2004, 00:00

OD LETOŠNÍHO LEDNA NEMÁME JIŽ JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, ALE DAŇOVOU EVIDENCI A ÚČETNICTVÍ. PRO POMĚRNĚ ZNAČNOU ČÁST MALÝCH FIREM, ŘEMESLNÍKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ, KTEŘÍ DŘÍVE MOHLI VÉST JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, PŘINESLA NOVELA ZÁKONA POVINNOST VÉST ÚČETNICTVÍ - TEDY TO, CO JSME DŘÍVE ZNALI POD NÁZVEM PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ.

OD LETOŠNÍHO LEDNA NEMÁME JIŽ JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ, ALE DAŇOVOU EVIDENCI A ÚČETNICTVÍ. PRO POMĚRNĚ ZNAČNOU ČÁST MALÝCH FIREM, ŘEMESLNÍKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ, KTEŘÍ DŘÍVE MOHLI VÉST JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ, PŘINESLA NOVELA ZÁKONA POVINNOST VÉST ÚČETNICTVÍ - TEDY TO, CO JSME DŘÍVE ZNALI POD NÁZVEM PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ.

Pomocníkem v tom jim mnohdy bude počítač - účetní software, které jim umožní tento přechod lépe zvládnout. Některé věci se ale přesto budou muset naučit, zejména perfektně se vyznat v účetní terminologii a znát, co jim novelizovaný zákon předepisuje. Pro tuto část podnikatelů tak může být užitečné nejen upozornění na software pro účetnictví, ale i odkaz na místa, kde naleznou určitý výklad zákona, vysvětlení pojmů a třeba také určitý návod jak si počínat. Takovouto pomůckou může být kniha Podvojné účetnictví 2004, zpracovaná autorským kolektivem firmy Horwath Notia Audit a vydaná počátkem letošního roku nakladatelstvím Grada Publishing. Nenechte se přitom mást slůvkem „podvojné“ v názvu této publikace. Ještě asi poměrně značnou dobu - někdy ze setrvačnosti - budeme v hovoru občas přidávat ke slovu účetnictví přídomek podvojné, abychom zdůraznili, že se nejedná o to, co dnes zahrnuje daňová evidence. Jak píší autoři v úvodu, tato publikace je určena začátečníkům v oblasti účetnictví podnikatelských subjektů. Výklad vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění zákona č. 437/2003 Sb., z vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českých účetních standardů pro podnikatele č. 1 až 23. Rok 2004 je dalším rokem uvolňování předpisů o účetnictví. K datu 31. 12. 2003 přestalo platit Opatření Ministerstva financí čj. 281/89 459/2001, kterým se stanovila účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. K datu 1. 1. 2004 tato opatření nahrazují České účetní standardy. Do standardů byla převzata většina metodických postupů pro účtování jednotlivých účetních případů, které byly obsaženy v Opatření a jsou historicky účetními jednotkami používány. Jednotlivé kapitoly obsahují vysvětlení principů podvojného účetnictví a základních účetních operací. Jsou doplněny řadou řešených příkladů a tabulek. Se svolením Grada Publishing přinášíme na této dvoustraně některé ukázky z této knížky, a to především z jejích úvodních částí, vysvětlující některé pojmy. n Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví rozpracovává některá ustanovení zákona o účetnictví do podrobnější úpravy. Stanoví se zde zejména:

* Účetní závěrka - rozsah účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu), obsahové vymezení některých položek rozvahy, obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty a přílohy.

* Směrná účtová osnova na úrovni skupin účtů.

* Účetní metody a jejich použití, např. metody oceňování majetku, odpisování, kurzových rozdílů, odložené daně, vzájemného zúčtování položek.

* Konsolidovaná účetní závěrka.

Další samostatné vyhlášky byly vydány pro účetní jednotky banky, pojišťovny, neziskové organizace atd.

(Ukázky z publikace Podvojné účetnictví 2004. Autor. kolektiv firmy Hor

wath Notia Audit. Nakladatelství: Grada Publishing 2004)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít