To nejlepší z OPPI

16. března 2009, 00:00 -
16. března 2009, 00:00

Dva roky uplynuly od chvíle, kdy podnikatelé získali možnost žádat o finančnípodporu z evropského Operačního programu Podnikání a inovace. Do jakýchkrajů od té chvíle zamířilo nejvíce projektů? Jaké jsou nejžádanější programy?A jaký dotaz zazněl nejčastěji na informační lince CzechInvestu?

Nejaktivnější kraje

Nejvíce registračních žádostí o dotaci z OPPI obdržela agentura CzechInvest od podnikatelů, kteří své projekty realizují v Jihomoravském kraji. Tam jich agentura zaregistrovala celkem 572. Druhou nejaktivnější oblastí byl Moravskoslezský kraj, odkud podnikatelé CzechInvestu zaslali 696 projektů. Na třetím místě se umístil Středočeský kraj s 572 žádostmi.

Nejhodnotnější kraje

Co do hodnoty přijatých žádostí získal první místo Středočeský kraj za projekty v součtu za téměř devět miliard korun. Projekty celkem dosahující 8,5 miliardy vynesly druhé místo v žebříčku Jihomoravskému kraji, na třetím místě s hodnotou všech zaregistrovaných žádostí přesahující 5,5miliardy korun se umístil Moravskoslezský kraj.

Nejžádanější programy

Nejúspěšnějším programem, pokud posuzujeme počet zaregistrovaných projektů, je jednoznačně Marketing s 879 žádostmi. Registrační žádosti do první výzvy programu mohly od 1. března 2007 do 31. prosince 2007 podávat subjekty, které se rozhodly prorazit na zahraniční trhy. Program Marketing dotací podpořil například účast podniku na zahraničním veletrhu, zhotovení propa gačních materiálů společnosti nebo získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy.

Na druhém místě je s 693 registračními žádostmi první výzva programu Rozvoj. Své projekty mohli podnikatelé agentuře CzechInvest zasílat od 1. března do 31. července 2007. Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Projekty mohou být realizovány pouze v regionech se soustředěnou podporou státu, které

vymezuje usnesení vlády č. 560 a 826 z roku 2006.

Třetím nejžádanějším byl v letech 2007–2008 program Nemovitosti. První výzva k podávání žádostí přilákala 627 zájemců o dotaci. Registrační žádosti mohli podnikatelé podávat od 1. dubna 2008 do 15. září 2008, mohli tak získat spolufinancování projektů přípravy podnikatelských zón, rekonstrukce staveb a za určitých podmínek také na výstavbu nájemních objektů.

Nejobjemnější programy

Soudě dle objemu požadovaných financí u podnikatelů, zabodoval program Nemovitosti. V rámci první výzvy přesáhla hodnota úspěšných žádostí 9,9 miliardy korun.

Úspěšné registrační žádosti v hodnotě téměř 7,4 miliardy korun zaslali podnikatelé v rámci druhé výzvy programu Inovace – Inovační projekt. Žádosti přijímala agentura CzechInvest v období 15. července až 30. září 2008. Program podporuje realizaci inovačních projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, či projektů zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb.

Třetím nejúspěšnějším programem co do hodnoty požadovaných financí v období 2007–2008 byl program Eko-energie. Druhá výzva, která byla pro příjem registračních žádostí otevřena od 1. června 2007 do 31. července téhož roku, přilákala projekty v celkové hodnotě přesahující 7,1miliardy korun. Dotaci z programu bylo možné použít na projekty rekonstrukce vodních elektráren, výstavbu bioplynových stanic nebo třeba spolufinancování výměny otopného systému či zateplení budov (vyjma rodinných a bytových domů). Zprostředkujícím subjektem programu Eko-energie byla do 30. září 2007 Česká energetická agentura, od 1. října téhož roku program spravuje agentura CzechInvest.

Nejčastější dotazy

Dotazy podnikatelů související s Operačním programem Podnikání a inovace už 4,5 roku každý všední den zodpovídají analytici strukturálních fondů agentury CzechInvest na Zelené informační lince o programech podpory. Na telefonním čísle 800 800 777 v letech 2007–2008 takových telefonátů vyřešili 20 477. Nejčastěji se volající dotazovali na eAccount, elektronický systém, přes který probíhá administrace žádostí o dotaci u všech programů OPPI. Dotazů na toto téma padlo v uplynulých dvou letech 3954. Nejžádanějším programem, alespoň co se dotazů žadatelů týče, byl program Eko-energie, informace o něm si volající vyžádali 3283krát. Bronzovou pozici na žebříčku nejčastějších dotazů obsadil program Marketing s 1890 zodpovězenými dotazy.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít