Těžko začít, snadno skončit

10. května 2004, 00:00 - EVA HÁSKOVÁ-HÁNOVÁ daňová poradkyně, Praha
10. května 2004, 00:00

V současné době mnoho podnikatelů ruší své živnostenské listy, mnozí uvažují o jejich pozastavení, ale také si stále velké množství lidí nový živnostenský list zřizuje. Není proto od věci připomenout kroky, které je třeba udělat v případě založení, změn a zrušení živnosti.

Nejsložitější jednání s úřady je v případě koncesovaných živností, nejjednodušeji se zřizují volné živnosti.

ZALOŽENÍ ŽIVNOSTI

Živnostenský zákon stanovuje podmínky, které musí být splněny pro provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami jsou dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, předložení dokladu o tom, že podnikatel nemá daňové nedoplatky. Zvláštními podmínkami provozování činnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. Jde především o vzdělání a praxi v oboru. Řemeslné a vázané živnosti vyžadují odbornou způsobilost, volné živnosti pouze splnění všeobecných podmínek. Koncesované živnosti jsou omezeny zvláštními předpisy pro každý obor. Ohlašovací formulář živnosti obsahuje tyto náležitosti:

jméno a příjmení, obchodní jméno, státní občanství, bydliště a rodné číslo, identifikační číslo

pokud provozuje činnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvede předchozí údaje také o odpovědné osobě

místo a předmět podnikání, seznam provozoven

údaj o tom, zda hodlá živnost provozovat průmyslovým způsobem a zda zaměstnává zaměstnance Živnostenský úřad vydá oprávnění nejpozději do 15 dnů, v případě koncesovaných živností do 75 dnů.

Po obdržení živnostenského listu se musí podnikatel zaregistrovat u finančního úřadu, na správě sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Živnostenský úřad zašle do třiceti dnů opis živnostenského listu finančnímu úřadu, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a správě sociálního zabezpečení.

POZASTAVENÍ ČINNOSTI

Provozování činnosti lze přerušit nejdéle na dobu dvou let. Hodlá-li podnikatel přerušit provozování činnosti na dobu delší než půl roku, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu.

ZRUŠENÍ ŽIVNOSTI

Zrušení živnostenského oprávnění provede živnostenský úřad sám, pokud fyzická osoba nesplňuje zákonné podmínky, nebo na žádost podnikatele. V případě žádosti musí podnikatel předložit souhlas příslušného finančního úřadu, který dostane v případě, že nemá žádné daňové nedoplatky, nezaplacené pokuty a podobné dluhy vůči státu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít