Také podnikatel může skončit na podpoře

19. července 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
19. července 2004, 00:00

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI: OD ŘÍJNA ZMĚNY V posledních měsících přibývá případů, kdy podnikatelé ruší své živnostenské listy. Část bývalých podnikatelů končí na úřadu práce. Právě pro ně přinášíme přehled současné právní úpravy a praktický tip, jak získat co nejvyšší podporu.

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI: OD ŘÍJNA ZMĚNY V posledních měsících přibývá případů, kdy podnikatelé ruší své živnostenské listy. Část bývalých podnikatelů končí na úřadu práce. Právě pro ně přinášíme přehled současné právní úpravy a praktický tip, jak získat co nejvyšší podporu. Hmotné zabezpečení náleží uchazeči o zaměstnání, kterému není do sedmi kalendářních dnů ode dne zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání místně příslušným úřadem práce zprostředkováno vhodné zaměstnání. Zároveň musí uchazeč splňovat podmínku celkové doby předchozího zaměstnání v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech před podáním žádosti. Při splnění stanovených podmínek náleží hmotné zabezpečení uchazeči o zaměstnání ode dne zařazení do evidence uchazečů. Požádalli uchazeč o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů ode dne skončení posledního zaměstnání, pak mu podpora náleží již od prvního dne po skončení zaměstnání. MAXIMÁLNĚ ŠEST MĚSÍCŮ Hmotné zabezpečení se poskytuje zásadně na dobu maximálně šesti měsíců. Přesto však může být podpora v nezaměstnanosti vyplácena déle: * uchazeči, kterému úřad práce zabezpečuje rekvalifikaci, se poskytuje až do jejího ukončení. * uchazeči o zaměstnání v pracovní neschopnosti, kdy nemá nárok na nemocenské, se podpora v nezaměstnanosti poskytuje až po dobu, kdy by mu jinak nemocenské náleželo (tj. až po dobu 1 roku). Tato doba se do podpůrčí doby nezapočítává. Ve výjimečných případech proto lze poskytovat hmotné zabezpečení až po dobu 18 měsíců. PODLE POSLEDNÍHO VÝDĚLKU Podporu v nezaměstnanosti stanoví úřad práce z průměrného čistého měsíčního výdělku, kterého evidovaný uchazeč dosáhl v posledním zaměstnání. V prvních třech měsících podpůrčí doby činí podpora 50 % tohoto výdělku, ve zbývajícím období 40 %. Při nástupu rekvalifikačních kurzů, na které byl uchazeč vyslán úřadem práce, činí podpora po celou dobu rekvalifikace 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku, jehož uchazeč dosáhl v posledním zaměstnání. Pro uchazeče, který před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost a byl účasten důchodového pojištění, se hmotné zabezpečení stanoví obdobně z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Tento údaj dokládá uchazeč potvrzením okresní správy sociálního zabezpečení. Při souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním budou v případě ukončení obou těchto činností ve stejný den příjmy pro účely hmotného zabezpečení sčítány. Jestliže však byla jedna z činností ukončena později, byť třeba o jediný den, vychází se z činnosti ukončené naposled. Pokud uchazeč ukončí ve stejný den více zaměstnání, vypočte se mu hmotné zabezpečení ze všech výdělků dosažených v těchto zaměstnáních. Jestliže měl uchazeč více zaměstnání (např. souběžné pracovní poměry), ale ukončil je k rozdílným datům, vychází se při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku u toho zaměstnavatele, kde svůj vztah ukončil naposledy. OD PODZIMU NOVINKY**

Na základě již schváleného nového zákona o zaměstnanosti dojde (s největší pravděpodobností od 1. října 2004) k některým novinkám. Jde zejména o následující změny:

* Prodloužení podpůrčí doby u uchazeče o zaměstnání ve věku od 50 do 55 let ze šesti na devět měsíců, nad 55 let věku pak na 12 měsíců. Rozhodující pro délku podpůrčí doby bude věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou pro poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu devíti měsíců bude celková doba účasti na důchodovém pojištění v délce alespoň 25 roků, pro poskytování podpory v nezaměstnanosti po dobu 12 měsíců celková doba účasti na důchodovém pojištění v délce alespoň 30 roků. Podpůrčí doba pro uchazeče do 50 let věku zůstává inadále v délce šesti měsíců.

* Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti sice bude i nadále pro první tři měsíce podpůrčí doby činit 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, po zbývající podpůrčí dobu se však zvýší z dosavadních 40 na 45 %. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci bude i nadále činit 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

* Zákon nově povoluje limitovaný výdělek. Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (a pobírání podpory v nezaměstnanosti) nebude bránit výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru. Podmínkou však je výkon činnosti v rozsahu kratším než polovina stanovené týdenní pracovní doby (tj. maximálně 20 hodin) a měsíční výdělek nižší než polovina minimální mzdy (tj. 3350 Kč) nebo výkon činnosti na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, pokud je (průměrná) odměna za období, na které byly sjednány, nižší než zmíněná polovina minimální mzdy. Podle nového zákona nesmí uchazeč o zaměstnání být v některém z následujích postavení ve firmě, pokud pro ni mimo pracovněprávní vztah vykonává práci, je za ni touto společností odměňován a jestiže jeho (průměrná) měsíční odměna spolu s dalším případným výdělkem (odměnou) přesáhne polovinu minimální mzdy:

* společník nebo jednatel společnosti s ručením omezeným

* komanditista komanditní společnosti

* společník veřejné obchodní společnosti

* člen představenstva akciové společnosti

* člen dozorčí rady obchodní společnosti

* člen družstva

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Historická akvizice v oblasti GPU na obzoru. Firma vyvíjející grafiky PowerVR je na prodej
Historie televizorů Sony: od přistání na měsíci po deset let pokusů s OLEDem
Windows 10 již obsahuje český a slovenský hlas. Může vám předčítat text
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít