Studenti mají v EU nárok na nutnou zdravotní péči

29. března 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET, právníci
29. března 2004, 00:00

OD PRVNÍHO KVĚTNA BUDEME MOCI STUDOVAT NEJEN VE VŠECH STÁTECH EU, ALE TAKÉ V NORSKU, ŠVÝCARSKU, LICHTENŠTEJNSKU A NA ISLANDĚ. PRO VZNIK NÁROKU NA ZDRAVOTNÍ PÉČI JE TŘEBA PŘED ODJEZDEM Z ČR NAVŠTÍVIT SVOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNU.

Za studenty do 26 let platí pojistné stát, starší se považují za osoby bez prokazatelného příjmu. foto: archiv

Za české studenty budou hradit ošetření české zdravotní pojišťovny

Jedním ze základních práv občanů zemí Evropské unie je právo studovat v kterémkoliv členském státě, ale i v některých nečlenských zemích, konkrétně pak v N orsku, Lichtenštejnsku, na Islandě a ve Švýcarsku. Čeští studenti, pobývající z důvodů studia v jiném členském státě Evropské unie (a jejich nezaopatření rodinní příslušníci pobývající společně s nimi v těchto zemích), budou samozřejmě potřebovat i zdravotní péči, a proto chtějí být informováni o svých nárocích.

KOSMETICKÉ OPERACE NE

Na základě Nařízení Rady EHS č. 1408/71 mají čeští studenti, studující v jiných zemích Evropské unie (ale také v N orsku, Lichtenštejnsku, Švýcarsku a na Islandě) na školách uznávaných tamními úřady, nárok na veškerou nutnou zdravotní péči po dobu studia na účet své české zdravotní pojišťovny. Touto péčí se pak rozumí veškerá péče, kterou s ohledem na zdravotní stav český student potřebuje. V daném případě nepůjde tedy o péči, která by směřovala například k „vylepšení“ vzhledu studenta (kosmetická operace), ani o zdravotní péči, za jejímž poskytnutím by pojištěnec přímo vycestoval. K péči této povahy je nutný předchozí souhlas jeho české zdravotní pojišťovny. Stejný nárok na poskytnutí veškeré nutné péče po dobu studia pojištěnce v členské zemi Evropské unie mají i nezaopatření rodinní příslušníci studenta, tj. manžel (manželka), nevykonávající výdělečnou činnost, nepobírající důchod ani dávky v nezaměstnanosti, a děti. Jestliže má manželka českého studenta v České republice status osoby bez zdanitelných příjmů, musí i nadále platit své české zdravotní pojišťovně pojistné v aktuální výši 905 korun měsíčně.

NEZAPOMEŇTE NA FORMULÁŘ E 128 Před vycestováním na území státu, ve kterém hodlá student studovat na škole uznávané tamními úřady, se dostaví na pobočku své české zdravotní pojišťovny a požádá o vyplnění formuláře E 128. Zde předloží doklad potvrzující, že je (či v dotčené době bude) studentem zahraniční školy. Bude to například potvrzení o studiu na této zahraniční škole nebo potvrzení české školy, která studium zprostředkovala. Pokud studenta doprovází jeho nezaopatření rodinní příslušníci, manžel (manželka) nebo nezaopatřené děti, musí požádat, aby na formuláři byli uvedeni zároveň s ním. K prokázání rodinného vztahu lze předložit občanský průkaz, oddací nebo rodný list. Formulář je vydáván na maximální dobu šest měsíců. Pokud skončí platnost vydaného formuláře E 128, česká zdravotní pojišťovna na vyžádání zašle na udanou adresu, popřípadě přímo předá studentovi nebo jeho zástupci příslušný formulář potvrzený na další dobu. Nutným předpokladem je skutečnost, že student je i nadále jejím pojištěncem. V České republice bude i nadále za studenta platit pojistné stát, v zemi studia student pojistné platit nebude. Výjimkou je však studium českého studenta staršího 26 let. V takovém případě je student u své české zdravotní pojišťovny zařazen v kategorii osob bez zdanitelných příjmů a ze země studia bude muset své české zdravotní pojišťovně platit pojistné v aktuální výši 905 korun měsíčně. POZOR NA SPOLUÚČAST**

Na území státu, ve kterém studuje, předloží český student formulář E 128 u místního nositele zdravotního pojištění, kde bude zaregistrován, nebo přímo u lékaře či ve zdravotnickém zařízení. Zdravotní péči musí čeští studenti čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. N a základě výše zmíněného Nařízení vstupuje český student do režimu zdravotního pojištění platného pro místní pojištěnce. Z toho vyplývá i povinnost platit případnou spoluúčast za poskytnutou zdravotní péči - a sice za stejných podmínek, jaké se vztahují na místní pojištěnce. Spoluúčastí zde rozumíme finanční částku, kterou musí za poskytnutou zdravotní péči český student sám zaplatit a která mu nebude českou zdravotní pojišťovnou refundována.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít