Stručný přehled změn v novém zákoníku

27. listopadu 2006, 00:00 - admin
27. listopadu 2006, 00:00

* Dosavadní zásada „co není dovoleno, je zakázáno“ se mění na liberální „co není zakázáno, je dovoleno“.* Zavádějí se takzvaná konta pracovní doby, umožňující pružnější využití zaměstnanců během roku.* Odstupné bude činit nejméně trojnásobek průměrného výdělku, při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů dokonce dvanáctinásobek.

 • Dosavadní zásada „co není dovoleno, je zakázáno“ se mění na liberální „co není zakázáno, je dovoleno“.
 • Zavádějí se takzvaná konta pracovní doby, umožňující pružnější využití zaměstnanců během roku.
 • Odstupné bude činit nejméně trojnásobek průměrného výdělku, při skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů dokonce dvanáctinásobek.
 • Výpovědní doba se oboustranně snižuje na dva měsíce.
 • Při výpovědi z organizačních důvodů se nemusí nabízet volné náhradní místo. Zdravotně postiženým a osamělým rodičům s dětmi do 15 let nebude nutné sehnat náhradní zaměstnání nebo jim vyplácet náhradu mzdy.
 • Rozšiřují se možnosti pro výpověď kvůli porušení pracovních povinností.
 • Kolektivní smlouvu stačí uzavřít jen s největší odborovou organizací.
 • Odborářského funkcionáře nelze propustit ani rok po skončení jeho odborové funkce.
 • Všechny pracovní smlouvy se musí uzavírat písemně.
 • Roční limit pro dohody o provedení práce se zvyšuje ze 100 na 150 hodin.
 • Přísnější podmínky pro brigády mladistvých: Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout šest hodin.
 • Podnikatel-fyzická osoba nesmí zaměstnávat manžela, a to ani kdyby k uzavření sňatku došlo až během pracovněprávního vztahu.
 • Nerozlišuje se mezi vedlejšími a hlavními pracovními poměry, takže i na dosavadní vedlejší poměry se vztahují přísnější pravidla ohledně výpovědí a podobně.
 • Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet zaměstnancům podmínky pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů.
 • Zvyšuje se odpovědnost zaměstnavatele za škody způsobené zaměstnanci v práci. Například při ztrátě věci na pracovišti se náhrada zvyšuje z dosavadních maximálně pěti na 10 tisíc korun.
 • V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti bude firma platit zaměstnanci náhradu mzdy (upravuje samostatný zákon, podrobnosti v Profitu č. 46/2006).
 • Doručování písemností zaměstnancům je možné také prostřednictvím elektronické pošty.
 • Bez souhlasu zaměstnance jej může firma převést na jinou práci pouze kvůli odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich důsledků. Není už to tedy možné z důvodu prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Příplatek za práci z noci se z dosavadního minima šesti korun za hodinu zvyšuje na 10 procent průměrného výdělku. Stejný příplatek náleží za práci v sobotu a v neděli.
 • Zákaz výpovědi z organizačního důvodu bude platit i pro situaci, kdy se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle smlouvy vykonávána. To může být pro zaměstnavatele podle okolností výhodou i nevýhodou, měli by proto věnovat velkou pozornost stanovení tohoto místa ve smlouvě.
 • Vytváří se lepší právní prostředí pro výkon práce z domova.
 • Je zakázáno, aby firma mohla zaměstnance (byť po vzájemné dohodě) zapůjčit na přechodnou dobu k jinému zaměstnavateli. To mohou pouze agentury práce s povolením ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Vedle podstatných náležitostí pracovní smlouvy (druh práce, místo jejího výkonu, den nástupu) bude možné sjednat v pracovní smlouvě další specifické podmínky.
 • Povinnou přestávku na jídlo a oddech (minimálně 30 minut) je možné rozdělit do více kratších přestávek, ne však kratších než 15 minut.
 • Pracovní poměr může být založen jmenováním pouze u „státních“ zaměstnavatelů, nikoliv už v soukromé sféře.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít