Stávka učitelů a nemocenské pojištění

22. září 2003, 00:00 - FRANTIŠEK VLASÁK, právník, fr.vlasak@volny.cz
22. září 2003, 00:00

STÁVKY UČITELŮ (V ZÁŘÍ JEDNODENNÍ A OD ŘÍJNA MOŽNÁ I VÍCEDENNÍ) STAVÍ ŘADU RODIČŮ PŘED NUTNOST ZŮSTAT S DÍTĚTEM DOMA A STARAT SE O NĚ. ÚČELEM TOHOTO ČLÁNKU JE ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU, ZDA MAJÍ V TOMTO PŘÍPADĚ NÁROK NA JEDNU Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - PODPORU PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY.

Je možnost zabezpečení rodičů formou podpory při ošetřování člena rodiny?

STÁVKY UČITELŮ (V ZÁŘÍ JEDNODENNÍ A OD ŘÍJNA MOŽNÁ I VÍCEDENNÍ) STAVÍ ŘADU RODIČŮ PŘED NUTNOST ZŮSTAT S DÍTĚTEM DOMA A STARAT SE O NĚ. ÚČELEM TOHOTO ČLÁNKU JE ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU, ZDA MAJÍ V TOMTO PŘÍPADĚ NÁROK NA JEDNU Z DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - PODPORU PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY.

Vzhledem k tomu, že procento učitelů, kteří se do stávky zapojí, bude zřejmě v různých školách různé, může docházet k různým situacím. Jaké tedy mohou být nejčastější možnosti:

a) škola bude učit normálně, provoz nebude omezen,

b) škola učit nebude, zajistí však hlídání dětí,

c) škola nebude uzavřena, avšak děti do ní nebudou mít přístup,

d) škola bude uzavřena.

VÝCHOZÍ PARAGRAFY

Podmínky nároku na podporu při ošetřování člena rodiny jsou upraveny v § 25 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Při řešení otázky, zda má na tuto dávku nárok rodič, který bude pečovat o dítě v důsledku stávky učitelů, je nutno vycházet z následujících dvou zásad upravených v citovaném ustanovení zákona: - podpora při ošetřování člena rodiny náleží zaměstnanci (muži nebo ženě), který nemůže pracovat, - podpora při ošetřování člena rodiny náleží zaměstnanci, který musí pečovat o dítě mladší než 10 let z toho důvodu, že dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů. Jak je tomu při posuzování nároku na podporu při ošetřování člena rodiny v jednotlivých výše uvedených případech?

ŠKOLA BUDE UČIT NORMÁLNĚ, PROVOZ NEBUDE OMEZEN

V některých školách bude procento stávkujících učitelů tak malé, že vedení školy bude schopno zajistit (maximálně s mírnými korekcemi) chod v běžném rozsahu. V takovém případě nebudou rodiče muset zůstat z práce doma a o dítě pečovat. V takovémto případě rodičům, kteří zůstali s dítětem doma, nárok na podporu při ošetřování člena rodiny samozřejmě nevznikne.

ŠKOLA UČIT NEBUDE, ZAJISTÍ VŠAK HLÍDÁNÍ DĚTÍ

V některých školách bude procento stávkujících učitelů tak veliké, že nebude probíhat výuka, škola však zajistí hlídání dětí (budou ho provádět např. ředitelé škol). Ani v takovém případě nebudou muset rodiče z důvodu péče o dítě zůstat z práce doma, proto ani v tomto případě podpora při ošetřování člena rodiny nenáleží. To platí i v případě, kdy by škola zajistila hlídání dětí pouze po dobu kratší, než je doba, po kterou by dítě - kdyby nebylo stávky - bylo jinak ve škole a zaměstnanec by odpracoval část pracovní doby (směny) a pak z tohoto důvodu musel odejít předčasně z práce domů. I pokud by totiž byly splněny ostatní podmínky nároku na podporu při ošetřování člena rodiny (což, jak je uvedeno dále, není dost dobře možné), nebylo by možno dávku poskytnout, neboť platí obecná zásada, že podpora při ošetřování člena rodiny se neposkytuje za část pracovní doby. (Uvedená zásada platí samozřejmě také pokud by ve škole probíhala výuka, avšak po kratší dobu, než kdyby stávky nebylo).

ŠKOLA NEBUDE UZAVŘENA, DĚTI DO NÍ NEBUDOU MÍT PŘÍSTUP

V některých školách nebude probíhat výuka a škola nezajistí ani hlídání dětí. Škola však nebude uzavřena, budou v ní učitelé, kteří se budou věnovat jiné činnosti - např. přípravě výuky na další dny apod. I kdyby v takovém případě museli rodiče zůstat z práce doma a o dítě pečovat, nárok na podporu při ošetřování člena rodiny mít nebudou. Jak již bylo uvedeno výše, náleží podpora při ošetřování člena rodiny při péči o zdravé dítě (pomineme-li další případy, nemající se situací vzniklou stávkou nic společného) pouze tehdy, pokud dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů; tak by tomu však v daném případě nebylo.

ŠKOLA BUDE UZAVŘENA

Vyloučit nelze ani možnost, že škola, v níž nebude probíhat výuka, bude z rozhodnutí příslušného orgánu (např. zřizovatele) zcela uzavřena (učitelé by se věnovali přípravě výuky na další dny doma). Ani v tomto případě nebudou mít rodiče, kteří museli zůstat z práce doma a o dítě pečovat, na podporu při ošetřování člena rodiny nárok. Základní podmínka vyjádřená v předvětí § 25 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců formulovaná slovy „Podpora při ošetřování člena rodiny náleží za podmínek dále stanovených zaměstnanci (muži nebo ženě), který nemůže pracovat…“ se totiž vykládá tak, že se musí jednat o náhle se vyskytnuvší vznik potřeby ošetřování nemocného člena rodiny či péče o zdravé dítě. Proto nelze podporu při ošetřování člena rodiny poskytnout tehdy, pokud by dětské výchovné zařízení, v jehož péči dítě jinak je, nebo škola, do které chodí, sice byly uzavřeny z nařízení příslušných orgánů, avšak toto uzavření bylo očekávané (např. v případě školních prázdnin) a zaměstnanec si mohl zajistit péči o dítě jinak. Tak je tomu i v případě stávky učitelů, která byla ohlášena se značným předstihem.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít