Stanovení lhůt v daňovém řízení

30. července 2007, 00:00 - čtenářka ze středních Čech <br />
30. července 2007, 00:00

V Profitu č. 30/2007 jste psali o možnostech obrany proti nečinnosti finančního úřadu. Lze ještě podrobněji upřesnit lhůty, po jejichž uplynutí se jedná o nečinnost? Podrobnosti stanoví metodický pokyn D-308, vydaný před pár týdny ministerstvem financí pro jemu podřízené instituce. Stanoví tři různé lhůty: 1.

V Profitu č. 30/2007 jste psali o možnostech obrany proti nečinnosti finančního úřadu. Lze ještě podrobněji upřesnit lhůty, po jejichž uplynutí se jedná o nečinnost?

Podrobnosti stanoví metodický pokyn D-308, vydaný před pár týdny ministerstvem financí pro jemu podřízené instituce. Stanoví tři různé lhůty: 1.) šest měsíců pro vydání rozhodnutí:

* o závazném posouzení dle ustanovení § 34b zákona o správě daní a poplatků (dále jen „zákona“) a za podmínek vymezených ve zvláštním daňovém zákoně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

* o odvolání podle ustanovení § 50 zákona,

* o povolení obnovy řízení nebo pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení podle ustanovení § 55 zákona,

* o prominutí daně podle ustanovení § 55a zákona,

* o povolení přezkoumání rozhodnutí nebo pro vydání rozhodnutí ve věci přezkoumání rozhodnutí podle ustanovení § 55b zákona.

2.) tři měsíce pro vydání rozhodnutí:

* o delegaci místní příslušnosti podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona,

* o vyloučení pracovníků správce daně podle ustanovení § 26 odst. 6 zákona,

* o odvolání podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona,

* o námitce podle ustanovení § 52 zákona,

* o posečkání daně a o povolení splátek podle ustanovení § 60 zákona,

* o prominutí daňového nedopla

* o námitce v průběhu daňové kontroly podle ustanovení § 16 odst. 6 zákona, lhůta končí nejpozději ke dni ukončení daňové kontroly,

* o registraci (osvědčení) a o změnách registrace podle ustanovení § 33 zákona,

* o odvolání podle ustanovení § 49 odst. 2 zákona,

* o stížnosti na plátce daně podle ustanovení § 51 odst. 4 zákona,

* o reklamaci podle ustanovení § 53 zákona,

* o opravě zřejmých omylů a nesprávností podle ustanovení § 56 zákona.

Pokyn dále stanoví podrobnosti o běhu lhůt. Vybíráme z nich pouze základní pravidla, tedy bez výjimek a speciálních situací:

Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode dne doručení podání poplatníka nebo jiné osoby zúčastněné na daňovém řízení. Jestliže není podání doručeno místně příslušnému orgánu finanční správy, prodlužují se lhůty o jeden měsíc.

Do běhu lhůt se nezapočítává doba takzvaného dožádání, doba doplňování, doba prověřování údajů při registraci, doba doplňování vyžádaných nebo dalších podkladů a poskytovaných vysvětlení na základě výzvy správce daně podle ustanovení § 43 zákona, doba doplňování odvolání podle ustanovení § 48 odst. 5 a odst. 6, případně podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona.

Běh lhůt se staví ode dne odeslání požadavku (výzvy) do dne obdržení odpovědi. Běh lhůt se staví i po dobu soustřeďování či doplňování stanovisek a podkladů od daňových subjektů, ostatních správců daní či jiných osob, která jsou nezbytná pro vyřízení podání. Ke stavění běhu lhůt může dojít i opakovaně. Dále se do běhu lhůt nepočítá doba od odeslání výzvy k zaplacení správního poplatku do uplynutí doby určené k jeho úhradě, případně do dne úhrady.

Ve složitých a odůvodněných případech může ředitel finančního orgánu a ředitel celního orgánu příslušných k rozhodnutí rozhodnout o prodloužení termínu, nejvýše však na dvojnásobek původní lhůty k vyřízení. V mimořádných a odůvodněných případech, zejména u případů s mezinárodním prvkem, může lhůtu prodloužit ministerstvo financí.

podle informací ministerstva financí

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít