Stále to není ono

14. května 2007, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
14. května 2007, 00:00

PODNIKATELÉ K REFORMÁM: Vláda sice původně chtěla svůj reformní balík schválit beze změn, v některých bodech už ale zatroubila na ústup. Řada kritických připomínek ze strany podnikatelů k jednotlivým krokům i k celé koncepci reformy nicméně přetrvává.

PODNIKATELÉ K REFORMÁM: Vláda sice původně chtěla svůj reformní balík schválit beze změn, v některých bodech už ale zatroubila na ústup. Řada kritických připomínek ze strany podnikatelů k jednotlivým krokům i k celé koncepci reformy nicméně přetrvává.

S tím, jak se postupně zveřejňují jednotlivá ustanovení reformy veřejných financí, zpřesňují se i připomínky jednotlivých podnikatelských organizací. Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů například vadí jeden ze základních postulátů připravované reformy, jímž má být zdaňování superhrubé mzdy.

„Nesouhlasíme se systémem zdaňování superhrubé mzdy - tedy zdaněním sociálního a zdravotního pojistného - který by byl v Evropě raritou. Navíc je nelogicky 35 procent pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance na jedné straně osvobozeno od daně ze závislé činnosti, a na druhé straně se o tutéž částku pak zvyšuje základ daně ze závislé činnosti,“ píše se ve stanovisku konfederace svazů.

Stejně tak se svazu nezdá vládní tvrzení, že snižování sazby daně z příjmů právnických osob je neutrální. Pokles této daně je rozložen do tří let, jenže rozšíření základu daně je skokové, hned v prvním roce. Rozšíření daňového základu vadí i Svazu průmyslu a dopravy. „Snížení sazby nepochybně samo o sobě znamená pokles daňového zatížení. Proti tomu však stojí záměr rozšířit daňový základ, což odkládá význam snížení sazby a v roce 2008 jej dokonce zcela eliminuje,“ konstatuje se v jeho stanovisku.

Za neakceptovatelné považuje svaz zejména opatření, kdy se čistě fiskální cíle negativně projeví jen v některém podnikatelském sektoru. „Jde zejména o zpřísnění pravidel pro pojišťovny, tedy snížení limitů a zdanění technických rezerv a zajištění. Toto opatření výrazně zhoršuje podmínky pojišťovnictví v České republice a ve svém důsledku povede ke zvýšení sazeb pojistného a omezení pojistného plnění. Pro pojištěnce - podnikatelskou sféru, zejména malé a střední podniky - to bude znamenat neadekvátní náklady, minimalizaci rozsahu pojištění a tím i neúměrné zvýšení rizik těchto podniků,“ kritizují podnikatelé vládní návrh.

VRAŤTE NÁM PENÍZE Z NEMOCENSKÉ!

Přestože se v průběhu sestavování vlády objevovaly i úvahy o snížení nákladů práce, k poklesu plateb pojistného zatím nedošlo. A to i přesto, že se mají výrazně snížit platby v době pracovní neschopnosti. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů proto požaduje adekvátní snížení výdajů na nemocenské pojištění hrazené zaměstnavatelem.

Zásadně tak nesouhlasí s tím, aby kladné saldo výběru pojistného bylo používáno na úhradu deficitu státního rozpočtu. Rovněž tak požaduje, aby místo zatímního odložení účinnosti vláda zcela zrušila to ustanovení zákona o nemocenské, které nařizuje podnikatelům hrazení nemocenské po dobu prvních čtrnácti dnů nemoci.

STRAVENKY NECHTE NA POKOJI

Oba největší podnikatelské svazy rovněž kritizují návrh na zrušení daňové uznatelnosti nákladů na provoz vlastního stravovacího zařízení nebo příspěvků na stravování prostřednictvím jiných subjektů (včetně stravenek). „Předpoklad, že disponibilní prostředky jsou levnější než mzdové prostředky zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění, je - vzhledem k administrativním nárokům na evidenci - spíše fikcí. Z hlediska zaměstnavatelů jde zcela jednoznačně o zvýšení daňové zátěže a tím i o zhoršení podnikatelského prostředí,“ píše se ve stanovisku Svazu průmyslu a dopravy. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů na zrušení nejvíce doplatí malé a střední firmy, u nichž by především zrušení nákladů na stravování vedlo k tlaku zaměstnanců na zvyšování mezd, aby jim byl vykompenzován tento specifický druh příjmu.

Z dalších reformních návrhů vadí Svazu průmyslu a dopravy zpřísnění podmínek tvorby opravných položek k pohledávkám. V praxi to podle názoru svazu povede pouze ke zvýšení administrativní náročnosti a nákladů za právní služby. Opatření je, v době dlouhodobě se zlepšující platební morálky v podnikatelské sféře, vedeno jen fiskálními zájmy bez ohledu na podnikatelské prostředí. Z uvedeného důvodu trvá svaz na vypuštění této úpravy.

Obdobný charakter má podle podnikatelů i dodanění neuhrazených závazků. „Snížení hranice pro evidování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení je rovněž návrh, s nímž musíme vyjádřit zásadní nesouhlas. Nejde jen o to, že toto opatření je krokem zpět, ale přinese značné nároky na systém evidence majetku a tím i zvýšení administrativní náročnosti, z důvodů nastavení rozdílných vstupních cen,“ konstatuje stanovisko svazu průmyslu.

Přitom se podle svazu současně jedná o položku zvyšující daňovou povinnost na úkor obměny technologického zařízení a technického zhodnocení. Porovnání limitů vstupních cen se zeměmi Evropské unie v důvodové zprávě považuje svaz za účelové. Snížení vstupních cen se podle svazu projevilo modernizací a zvýšenou konkurenceschopností především malých a středních podniků, jejichž technologická úroveň stále ještě nedosáhla úrovně porovnávaných zemí. „Stejné stanovisko jako u změny vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku jsme nuceni vyjádřit i ke zpřísnění pravidel pro finanční leasing,“ konstatuje stanovisko.

**DOJDE NA ZVÝŠENÍ DAŇOVÉ KVÓTY?

Svaz si všímá i úpravy daní fyzických osob ze závislé činnosti. „Úpravy by podle našich požadavků měly stimulovat zájem o práci, kariérní růst, včetně preferování kvalifikace. Podle těchto principů je nejkontroverznější úprava daňového zatížení takzvané střední vrstvy, u které lze předpokládat solidní kvalifikační strukturu, silnou sociální odpovědnost a zájem o práci. Výsledky daňových úprav jsou u této skupiny nulové. Tím fakticky dojde k nežádoucí nivelizaci mezi středními a nižšími příjmovými skupinami, respektive mezi kvalifikovanou a nekvalifikovanou prací,“ tvrdí svaz.

Za neřešené, byť vládou slibované změny svaz dále považuje i některé další reformní kroky. „Zjednodušení daňové legislativy, zjednodušení systému vykazování daní ani snížení administrativní zátěže poplatníka reforma nepřináší, v mnoha případech dochází dokonce k opačným efektům. Z tohoto pohledu jde o zklamání podnikatelské sféry,“ míní.

Stejně tak svazu vadí, že návrh reformy nepočítá se všeobecnou editační povinností. „Reforma v této oblasti navrhuje jen dílčí posun v editační povinnosti,“ píše se ve stanovisku. „Předložená první etapa reformy veřejných financí představuje v daňové oblasti jen určité strukturální přesuny váhy jednotlivých daní a skutečnou reformu ,slibuje‘ až v dalších letech. Tato opatrnost vyvolává obavy, že reformní kroky budou devalvovány dalšími úpravami základu daně a zvyšováním jiných daní a odvodů v takovém rozsahu, že dojde k reálnému zvýšení složené daňové kvóty, dalšímu zvyšování administrativní náročnosti, zvyšování nákladů podnikatelské sféry a tím ke zhoršování konkurenceschopnosti,“ kritizuje koncepci vládní reformy Svaz průmyslu a dopravy.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Historická akvizice v oblasti GPU na obzoru. Firma vyvíjející grafiky PowerVR je na prodej
Historie televizorů Sony: od přistání na měsíci po deset let pokusů s OLEDem
Windows 10 již obsahuje český a slovenský hlas. Může vám předčítat text
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít