Správa daní

09. září 2002, 00:00 - admin
09. září 2002, 00:00

Možnosti procesního řešení tíživé situace po povodni (D-239) Ministerstvo financí k ulehčení situace daňovým subjektům, kterým způsobila povodeň škodu, upozorňuje na procesní možnosti úpravy jejich daňových platebních povinností: 1. v rámci platného zákona č. 337/1992 Sb.

Možnosti procesního řešení tíživé situace po povodni (D-239)

Ministerstvo financí k ulehčení situace daňovým subjektům, kterým způsobila povodeň škodu, upozorňuje na procesní možnosti úpravy jejich daňových platebních povinností:

1. v rámci platného zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění změn a doplňků, (dále jen „ZSDP“) je možné využít ustanovení § 55a ZSDP. Podle tohoto ustanovení daňový subjekt může požádat o prominutí příslušenství daně z důvodu tvrdosti. Poškození v důsledku povodní lze zřejmě považovat za dostatečné odůvodnění žádosti. Příslušenstvím se ve smyslu § 58 ZSDP rozumí penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty vzniklé nebo uložené podle daňového zákona. O žádostech o prominutí příslušenství, kde požadované prominutí dosáhne maximálně částky do 300 000 Kč v běžném kalendářním roce u jednoho daňového subjektu a jednoho druhu daňové povinnosti, rozhoduje podle vyhlášky MF č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně, finanční úřad. O částkách, které přesahují toto zmocnění, tedy částku 300 000 Kč, rozhoduje ministerstvo financí; tyto žádosti se rovněž podávají u místně příslušného správce daně - finančního úřadu. Obdobně se postupuje při promíjení odvodů stanovených podle rozpočtových pravidel. O prominutí těchto odvodů rozhoduje ministerstvo financí.

2. nastane-li již splatnost daně, zálohy či jiné daňové povinnosti, může daňový subjekt požádat správce daně podle § 60 (posečkání) ZSDP, aby posunul datum splatnosti nebo splatnost celé povinné částky rozložil na splátky. Takto změněný termín splatnosti zaručí daňovému subjektu, 2.1. že nebude penalizován, bude hradit pouze úrok ve výši 140 % diskontu a 2.2. současně se tímto posunem zaručuje, že pokud bude platit rozhodnutí o posečkání, tzn. daňový subjekt plní podmínky, za kterých bylo posečkání povoleno, nelze vést pro posečkaný nedoplatek exekuci na majetek daňového subjektu.

3. další institut správy daní, který lze použít k ulehčení situace po povodni, je prominutí daňového nedoplatku podle § 65 ZSDP. Toto ustanovení umožňuje správcům daně prominout daňový nedoplatek jak z moci úřední, tak i na žádost daňového subjektu. Podmínkou tohoto postupu je ohrožení výživy daňového subjektu - fyzické osoby nebo osob na jeho výživu odkázaných. U právnických osob je podmínkou, že vymáhání daňového nedoplatku by vedlo k hospodářskému zániku dlužníka a výtěžek z likvidace by byl nižší než předpokládaný výnos příštích zdaňovacích období. Toto prominutí nedoplatku však není trvalé, pouze po dobu jeho trvání nevzniká penále a rovněž nelze nedoplatek exekuovat. Pokud jsou splněny podmínky stanovené vyhláškou ministerstva financí č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku, tak nevzniká při postupu podle bodů 1 až 3 poplatková povinnost. Uvedená rozhodnutí správce daně podléhají kriteriím zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, v platném znění.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít