Spolehněte se na manažerské poradenství!

01. července 2009, 14:22 - Petr Seredycz
01. července 2009, 14:22

Přidaná hodnota poradců spočívá v nabídce profesionálních řešení složitých situací

Hlavním cílem manažerského poradenství (management consultingu) je zvyšovat výkonnost organizace především analýzou současných podnikatelských problémů a tvorbou plánů na jejich vyřešení. V čem se management consulting liší od jiných druhů poradenství?

Přínos konzultantů

Z hlediska popisu práce jde vlastně téměř o totéž – mapování současného stavu, návrhy nových procesů, měření výkonnosti, vytváření inovačních řešení a podobně. Manažerské poradenství odlišuje úroveň, na které se tyto služby poskytují. Návrhy jsou totiž vypracovávány mnohem více v oblasti koncepcí než v konkrétních věcech a prezentovány managementu firem spíše v ideologické rovině. Pokud některý z těchto nápadů management zaujme, přichází provedení, které je dílem širšího týmu. Dojde na práci dalších profesí a zapojí se i ostatní divize poradenské firmy.
Z těchto důvodů se manažerské poradenství opírá především o rozsáhlé zkušenosti v různých oborech podnikání. Zkušenosti jednotlivých konzultantů z praxe, projektů v informačních technologiích (IT) i obchodních útvarů jsou jejich nejdůležitějším atributem a devízou.
Finanční krize zcela mění zaběhané způsoby chování místních i globálních trhů. Ekonomika zpomaluje, trhy jsou již nasycené a firmám i bankám chybějí peníze na další investice. Strategie a plány vypracované v klidných „předkrizových“ dobách musejí být přehodnoceny a z velké části nahrazeny novými. Je vhodné v tomto období investovat do externích konzultantů?
Může se zdát, že najmutí poradců jde proti logice snižování nákladů. Relativně malá investice však může pomoci organizaci snadněji překonat krizové období, nebo dokonce využít nečekané příležitosti a získat náskok před konkurencí. Bylo by tedy chybou zaměřit se jen na defenzivní strategii. V této složité situaci má management consulting za úkol pomoci manažerům firem při tvorbě a provádění nových podnikatelských strategií. Disponuje zkušenými konzultanty, kteří mají praktické i teoretické znalosti. Poskytuje nový nezávislý pohled a objektivní inovační přístup. Management consulting je schopen najít rezervy uvnitř organizace, zefektivnit současné procesy a nastavit celou organizaci, aby byla transparentní a výkonná.

Restrukturalizace

Hlavním tématem posledních měsíců je snižování nákladů a snaha o zvýšení výkonnosti organizace. Nedostatek financí nutí firmy znovu analyzovat slabé a silné stránky a pečlivě vybírat oblasti, které budou nadále podporovat. Aby organizace ušetřila a zároveň neoslabila klíčové procesy, musí provést důkladnou analýzu všech současných postupů a nákladů. Existuje však nebezpečí, že oblast zdánlivě mimo hodnotový řetězec firmy významně ovlivňuje klíčové procesy a její změna může ohrozit celou organizaci.
Restrukturalizace procesů vyžaduje citlivý přístup a důkladné zvážení všemožných důsledků změny. Ke snížení rizika jsou vhodné modelovací nástroje, které umožňují simulovat reálnou změnu bez negativních dopadů na provoz. Vyzkoušet si navrhované změny na modelu je finančně méně náročné a přináší to i časovou úsporu. Každou myšlenku nebo strategii je třeba podložit nejpádnějšími argumenty, daty a zkušenostmi. Na základě těchto zjištění konzultanti identifikují oblasti vhodné pro optimalizaci, definují klíčové ukazatele výkonnosti (key performance indicator, KPI) a připraví program redukce nákladů.

Zvyšování výkonnosti

V případě zvyšování výkonnosti organizace se management consulting zaměřuje na ziskovost, respektive nákladovou neefektivitu jednotlivých produktů a procesů, například pomocí detailní analýzy nákladů činností – activity based costing. Dále pomáhá navrhovat a provádět v podniku efektivní metody řízení, například dle metodiky balanced scorecard, a přináší zkušenosti s řízením projektů ve formě projektové kanceláře či zavedení jednotné projektové metodiky. Aby byla nová strategie úspěšná, je třeba znát pozici organizace a její cíl. K navigaci slouží nejrůznější druhy metrik, například zmíněné KPI. Tyto indikátory nejčastěji určují, je-li nový proces rychlejší, zda jej lze provozovat s nižšími náklady nebo kolik nový produkt získal zákazníků. Správné nastavení systému metrik a jeho sledování slouží ke kontrole směřování organizace a k případným korekcím.
Výsledek práce poradců není vždy na první pohled viditelný. Konzultanti jsou často kritizováni za to, že vymyslí konceptuální řešení a pak od rozdělané práce odejdou. Proč to tedy neudělat jinak? Je dobré uvědomit si, že návrh řešení je jen začátkem celého procesu změny, po kterém následuje provedení návrhu. Metriky tedy slouží nejen ke zmiňované navigaci, ale také pomáhají určit, zda konzultanti naplnili vytyčené cíle a byl-li projekt úspěšně dokončen. Pro organizace je tedy lepší, odpovídají-li konzultanti nejen za návrh řešení, ale jsou-li i nějak zainteresováni na jeho zavedení do praxe. Jejich odměny potom mohou být aspoň z části svázány s naplněním dohodnutých KPI.

Dvě možnosti

Současný vývoj ve světě i v České republice neposkytuje příliš mnoho času pro hledání správné reakce na krizi. Počet pokusů je omezený – čím dříve se na předběžných opatřeních začne pracovat, tím lépe. V případě rozhodnutí o změně strategie organizace existují v podstatě dvě možnosti.
Pokud existují znalosti, co je třeba udělat a jak složitý projekt řídit, a je-li dostatek vnitřních zdrojů se zkušenostmi z obdobných projektů, pak je možné jednat samostatně. Pokud však tyto zásadní zkušenosti nebo zdroje chybějí, je vhodné přijmout nabídku služeb konzultantů. Jejich přidaná hodnota spočívá ve schopnosti nabídnout kvalitní a profesionální řešení složitých situací. Situací, za kterých běžné postupy selhávají a za nichž jsou specifické znalosti nutnou podmínkou úspěchu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Finance.cz pozvaly klienty na curling

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít