SP ČR: Neregulujme zbytečně průmysl a elektroenergetiku

22. června 2011, 19:20 - Profit, TZ
22. června 2011, 19:20

Energetické úspory považují zaměstnavatelé za nezbytnost vývoje ekonomiky. Současně však vyjadřují výhrady k návrhům, které jsou odtrženy od možností evropských podniků a které snižují jejich konkurenceschopnost. To je i případ dnes Evropskou komisí představené Směrnice o energetické účinnosti.

Foto: Profimedia.cz

Návrh směrnice o energetické účinnosti musí být upraven na základě komplexního posouzení reálných dopadů. Jinak dojde kromě nadměrné regulace i k dalšímu významnému finančnímu zatížení českého průmyslu a snížení jeho konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro energetiku a oblast evropských regulací.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá skutečnost, že předložený návrh nestanovuje závazný cíl v oblasti snižování energetické náročnosti pro členské státy a tedy i pro Českou republiku. Zároveň upozorňuje, že návrh v sobě skrývá nebezpečný prvek do budoucna, neboť předpokládá pozdější povinné závazky posílené o předpokládanou kombinaci s opatřeními na snižování emisí skleníkových plynů.

Jsme přesvědčeni, že průmysl a elektroenergetika se již nyní podílí na naplňování těchto rámcových cílů Evropské unie zásadní měrou, včetně snižování energetické náročnosti, a to i na základě směrnice o průmyslových emisích a obchodování s emisními povolenkami,“ uvedl Jan Rafaj.

Zaměstnavatelé jsou toho názoru, že největší potenciál úspor je u rezidenčních a veřejných budov. „Další, dodatečná a do důsledků nepromyšlená regulace k naplnění jednostranných ideových a politických cílů Unie již bezprostředně a zásadním způsobem ohrozí konkurenceschopnost českého i evropského průmyslu a elektroenergetiky, neboť mimo jiné představuje další tlak na růst cen elektrické energie,“ uvedl Jana Rafaj.

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za neekonomické a nesystémové zejména návrhy na tzv. povinná národní schémata úspor, doporučenou povinnost instalace kogeneračních jednotek u nových i stávajících zdrojů elektrické energie, povinné zavedení tzv. chytrých měřičů či povinnost energetických auditů.

Podle názoru zaměstnavatelů by povinnost prodejců a distributorů energií snižovat spotřebu koncových zákazníků o 1,5% ročně vedla ke zvýšení transakčních nákladů a byrokracie. Vzhledem k tomu, že tyto náklady by se promítly do cen energií, znamenaly by jednoznačně jejich zvýšení. Současné ceny energií přitom již samy o sobě poskytují významné ekonomické důvody pro zvyšování úspor.

Zaměstnavatelé považují tlak na povinnou kogeneraci u nových tepelných elektráren i pro renovaci stávajících bloků spolu s požadavkem na jejich umístění pouze v lokalitě, kde existuje poptávka po teple, za tlak proti tržnímu přístupu. Ve svém důsledku by návrh Evropské komise zabránil výstavbě nejúčinnějšího zařízení pro danou lokalitu. Pro podporu vysoce účinné kogenerace již dnes existují nástroje, které by bylo vhodnější posílit.

Také povinné zavedení tzv. chytrých měřičů energií povede rovněž k neekonomickým vícenákladům. Povinnost provádět pravidelné tříleté energetické audity by výrazně narušila smysl jejich dobrovolného využívání. Dobrovolné dohody a nepřímé finanční nástroje (kompenzace) podle zaměstnavatelů motivující firmy k použití energeticky úspornějších technologií představují v tomto ohledu nástroje s výrazně vyšším potenciálem a skýtají menší prostor pro zbytečnou administrativu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR apeluje na Evropskou komisi a české zástupce v orgánech EU, aby současné návrhy nepodpořili. „Český průmysl již nyní nese hlavní břímě plnění evropských závazků v oblasti energetických úspor a snižování emisí skleníkových plynů na národní úrovni. Přijetí tohoto návrhu v dané podobě by zásadním způsobem ohrozilo jeho konkurenceschopnost,“ upozorňuje viceprezident Jan Rafaj.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít