Social Economy Praha 2002

14. října 2002, 00:00 - admin
14. října 2002, 00:00

Ve dnech 24. - 25. 10. 2002 se v Praze uskuteční významná mezinárodní konference věnovaná problematice sociální ekonomie a rozšiřování Evropské unie. Konference organizovaná pod záštitou Evropské komise a s podporou ministrů pro sociální ekonomii Švédska, Francie a Belgie proběhne pod patronátem předsedy vlády České republiky PhDr.

Vladimíra Špidly a ministra práce a sociálních věcí Ing. Zdeňka Škromacha. Záštitu nad jejím konáním převzal i náměstek primátora hl. m. Prahy Otto Kechner. V pořadí již devátá mezinárodní konference zasvěcená problematice sociální ekonomie se poprvé uskuteční v jedné z kandidátských zemí a není náhodou, že při volbě místa jejího konání byla vybrána právě Praha. Považujeme to za výraz mezinárodního uznání dosavadního průběhu příprav naší země na členství v Evropské unii, ale i výsledků, kterých bylo v tomto procesu dosaženo. Konference bude zcela nepochybně významným příspěvkem k procesu integrace České republiky do Evropské unie a pomůže při vytváření hospodářské a sociální soudržnosti nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. Termín sociální ekonomie se poprvé oficiálně v terminologii Evropské unie objevuje v roce 1989 a souvisí s komunitární politikou v oblasti trhu práce, v jejímž rámci tzv. „třetí sektor“ (tedy podnikatelské subjekty ani veřejné a ani soukromé) odpovídá obsahu pojmu sociální ekonomie. Tomuto sektoru a sociální ekonomii je všeobecně přisuzována významná role při řešení problému zaměstnanosti a Evropská komise plně rozvoj tohoto sektoru podporuje. Cílem pražské konference je povzbudit bi- a multilaterální spolupráci všech účastníků sociální ekonomie ze zemí kandidátských a zemí EU, stejně jako napomoci široké veřejnosti v zemích střední a východní Evropy správně chápat obsah pojmu sociální ekonomie a jeho postavení a úlohu v ekonomice každé země (alespoň na té úrovni, jak je to běžně chápáno v zemích Evropské unie). Konference, která je připravována pro pět set účastníků z celé Evropy, přivítá mezi nimi významné osobnosti politického a hospodářského života těchto zemí, řadu odpovědných ministrů ze zemí EU a jejich partnerů ze zemí střední a východní Evropy, vysoké představitele komunitárních orgánů a zástupce mnoha univerzit. Program konference je rozdělen do 7 specializovaných seminářů, které budou řízeny představiteli organizací sociální ekonomie zemí Evropské unie. Svým zaměřením postihnou tyto semináře široké spektrum otázek spojených se sektorem sociální ekonomie, jakými jsou např.: otázka zakládání a vzniku podniků a organizací tohoto typu, rozvoj partnerských vztahů mezi těmito podniky Západu a Východu (prezentace projektu SCOPE), problematika finančních nástrojů, sociální soudržnost, solidarita a vznik nových pracovních míst, sociální dialog, problematika trvalého lokálního rozvoje a partnerství mezi podniky sociální ekonomie a regionálními administrativami. Samostatný seminář je orientován na hledání a budování konkrétních výrobně-obchodních kontaktů mezi zúčastněnými subjekty. Jak vidno, spektrum projednávaných otázek je velmi široké a od účastníků ze zemí Evropské unie se zde bude možno dozvědět řadu zajímavých poznatků a čerpat z jejich bohatých zkušeností. Nelze pominout ani politický aspekt konference, která v rámci svého programu organizuje setkání představitelů Evropské komise s představiteli národních administrativ kandidátských zemí, stejně jako společné setkání přítomných ministrů ze zemí EU s jejich protějšky z kandidátských zemí. To by mělo prohloubit již případně existující kontakty na této úrovni a v dalších případech vytvořit podmínky pro navázání těchto vazeb. Pro rozvoj sociální ekonomie je totiž velmi důležité správné pochopení obsahu tohoto fenoménu na úrovni představitelů státní a politické reprezentace, protože pro možnost jeho plnohodnotné existence je třeba vytvořit i odpovídající legislativní prostředí. Hlavním organizátorem konference je Evropská konfederace družstev výrobních a sdružené práce, družstev sociálních a podniků se spoluúčastí zaměstnanců (CECOP) se sídlem v Bruselu. Jejím českým partnerem je Družstevní asociace ČR (DA ČR), která organizačním zabezpečením pověřila svého člena, Svaz českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Bližší informace naleznou zájemci na www.cecop.org/praha2002, www.cecop-est.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít