Snížit zálohy je možné na tři měsíce

13. dubna 2004, 00:00 - ANTONÍN DANĚK, JIŘÍ GLET, právníci
13. dubna 2004, 00:00

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSKYTUJE OSOBÁM SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝM NĚKTERÁ ZVÝHODNĚNÍ PŘI PLACENÍ ZÁLOH NA POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. JEDNÍM Z NICH JE I MOŽNOST SNÍŽENÍ MĚSÍČNĚ PLACENÉ ZÁLOHY.

Osoba samostatně výdělečně činná, která začala podnikat již dříve, platí v průběhu kalendářního roku zálohy na pojistné na základě výsledků podnikatelské činnosti dosažených v předcházejícím roce. Od placení záloh je osoba samostatně výdělečně činná zákonem osvobozena tehdy, jestliže začíná podnikat a je současně zařazena u příslušné zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát a dále za situace, kdy je její podnikatelská činnost vedlejším zdrojem příjmů. Tyto osoby jsou pak povinny doplatit pojistné na zdravotní pojištění na základě předkládaného Přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu zaplacených záloh na pojistné, a to do 8 dnů po podání daňového přiznání.

KDO NEPLATÍ

- Minimální vyměřovací základ neplatí:

osoba s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které se poskytují mimořádné výhody II. nebo III. stupně podle předpisů o sociálním zabezpečení, která dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,

osoba, která celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku.

SNÍŽENÍ ZÁLOHY NA POJISTNÉ Osoba samostatně výdělečně činná může požádat o snížení zálohy na pojistné v případě, že její průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů připadající na jeden měsíc roku, ve kterém se žádost podává, je alespoň o jednu třetinu nižší než takový příjem připadající v průměru na jeden kalendářním měsíc v předcházejícím roce. Například činil-li průměrný měsíční příjem podnikatele po odpočtu výdajů v roce 2003 třeba 30 000 Kč, lze požádat o snížení zálohy tehdy, jestliže průměrný měsíční příjem po odpočtu výdajů je v roce 2004 nejvýše 20 000 korun. Sníženou zálohu platí osoba samostatně výdělečně činná taktéž ve stanovených zákonných termínech, tj. od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. V této souvislosti je zapotřebí upozornit na skutečnost, že žádost o snížení zálohy lze v kalendářním roce podat nejdříve 1. dubna. Pokud podnikatel předloží žádost například v květnu 2004, posuzuje se příjem po odpočtu výdajů za měsíce leden-duben 2004. Podnikatel, který má v úmyslu požádat o snížení zálohy na pojistné, předkládá zdravotní pojišťovně písemnou žádost s uvedením údajů rozhodných pro výpočet snížené zálohy a tuto žádost doloží peněžním deníkem. PŘÍKLAD VÝPOČTU SNÍŽENÉ ZÁLOHY

Za 12 měsíců samostatné výdělečné činnosti dosáhl podnikatel v roce 2003 zisku ve výši 670 524 Kč. To znamená, že průměrný měsíční příjem (po odpočtu výdajů) v roce 2003 byl 55 877 Kč. V návaznosti na měsíc podání Přehledu (březen 2004) platí tento podnikatel od dubna 2004 zálohy ve výši 3018 Kč (55 877×0,40×0,135). Podnikatel požádá o snížení zálohy v měsíci květnu 2004. Posuzují se tedy příjmy a výdaje v období leden-duben 2004. Příjmy za toto období činily 66 100 Kč a výdaje 21 200 Kč. Průměrný měsíční rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje částku 14 966 korun. Tím je splněna zákonná podmínka pro podání žádosti o snížení zálohy na pojistné. Výpočet snížené zálohy se uskuteční následovně: 14 966×0,40×0,135 = 809 Kč. Při respektování povinnosti placení záloh na pojistné alespoň v minimální zákonné výši (u osob, pro které je samostatná výdělečná činnost hlavním zdrojem příjmů) činí tato záloha od května 2004 částku 1071 Kč. Snížení záloh se však podle zákona vztahuje nejdéle na dobu tří měsíců. Po uplynutí této doby je osoba samostatně výdělečně činná povinna platit zálohy v původní výši podle podaného Přehledu. V případě, že i nadále trvají důvody pro snížení zálohy, může podnikatel zdravotní pojišťovnu opětovně požádat o její snížení na další tři měsíce. Pokud by však bylo o snížení zálohy požádáno neoprávněně (tuto skutečnost lze zjistit při kontrole ze strany zdravotní pojišťovny), uplatní pojišťovna nárok na dlužné zálohy včetně penále.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít