Smí u nás pracovat děti do patnácti let?

27. října 2003, 00:00 - LADISLAV JOUZA, právník
27. října 2003, 00:00

NENÍ ŽÁDNÝM TAJEMSTVÍM, ŽE I V ČESKÉ REPUBLICE SE SETKÁVÁME S PRACÍ DĚTÍ VE VĚKU DO 15 LET. VĚTŠINOU SE JEDNÁ O "PRACOVNÍ" VZTAH PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA NEJRŮZNĚJŠÍ PRÁCE. NAŠE PRÁVNÍ PŘEDPISY VŠAK NEUMOŽŇUJÍ, ABY TYTO OSOBY UZAVŘELY PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAH.

Mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti

Jde o „práci“ podle občanskoprávní smlouvy, kterou není mladý člověk chráněn a nevznikají mu pracovněprávní nároky. Jedná se o obcházení zákona, neboť většina uvedených aktivit dětí ve věku do 15 let má charakter závislé činnosti, a proto nemůže být vykonávána ve smlouvě podle občanského zákoníku.

PODLE MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY

Pracovněprávní vztah může vzniknout dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Zaměstnavatel by při zajišťování uvedených činností měl sjednat pracovněprávní vztah s osobou starší 15 let, která má způsobilost činit úkony podle zákoníku práce, nebo si k tomu sjedná smlouvu s právnickou osobou, která má realizaci těchto úkonů v předmětu činnosti.

OPATŘENÍ VLÁDY

Česká republika přijala v květnu 2003 Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie vystupuje do popředí směrnice Rady ze dne 22. 6. 1994 č. 94/33/EC o ochraně mladých lidí při práci. Tato směrnice stanoví opatření pro právní úpravy členských států. Členské státy mohou přijmout zákonné opatření nebo nařízení, podle kterých se zákaz práce dětí ve věku do 15 let nebude vztahovat na děti, které vykonávají kulturní, uměleckou, sportovní a reklamní činnost. Výkon těchto činností bude schválen kompetentním orgánem pro každý jednotlivý případ a členské státy upraví právním předpisem podmínky pro děti a podrobnosti, týkající se schvalovací procedury pro vydání povolení. Platný právní stav v České republice je s uvedenou Směrnicí v souladu kromě opatření, týkajícího se zákazu práce dětí a zajištění ochranných podmínek při výkonu uvedených činností dětí ve věku do 15 let. Proto návrh nového zákona o zaměstnanosti a novely zákoníku práce, které jsou v současnosti v legislativním procesu, zapracovávají požadavky směrnice. Při výkonu těchto činností nepůjde o pracovněprávní vztah, nemůže se jednat o „práci“.

OCHRANA PŘI ČINNOSTI DĚTÍ

Práce dětí ve věku do 15 let bude navrhovanými zákony zakázána. Práce mladistvých ve věku do 18 let může být vykonávána pouze v pracovněprávním vztahu. Podmínky pro tuto práci jsou stanoveny v zákoníku práce a odpovídají požadavkům Směrnice. Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti po předchozím povolení správního úřadu a za ochranných podmínek uvedených v zákoně i v povolení. O tomto povolení bude úřad práce vydávat rozhodnutí na základě písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte. Povolení se nebude vyžadovat k činnosti zájmové v uvedených oblastech, pokud nepůjde o výkon činnosti za odměnu.

OBSAH ŽÁDOSTI

Obsahem písemné žádosti, kterou bude podávat zákonný zástupce dítěte nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte, budou všechny údaje potřebné pro rozhodnutí o vydání povolení, včetně posudku lékaře o vhodnosti činnosti pro dítě. Uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost může dítě vykonávat u právnické nebo fyzické osoby, která je v návrhu zákona uváděna jako „provozovatel činnosti“. Ve většině případů se bude jednat o právnické nebo fyzické osoby, jež tuto činnost provozují jako hlavní předmět své činnosti nebo jeden z předmětů své činnosti. Může se jednat i o fyzické osoby, které tuto činnost vykonávají na základě živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava se týká fyzických osob nejnižšího věku, je třeba věnovat pozornost zajištění bezpečnosti těchto dětí a nesmí ohrozit jejich zdraví i psychický či fyzický vývoj. Tato činnost nesmí negativně ovlivnit docházku dětí do školy, jejich účast v teoretické i praktické přípravě na povolání a ve výcvikových programech. Všechny tyto okolnosti musí posoudit lékař, který ve svém vyjádření musí uvést, zda budou v konkrétním případě splněny všechny podmínky týkající se bezpečnosti a zdraví dítěte. Provozovatel, který bude zajišťovat činnost dítěte a pro něhož bude dítě pracovat, bude mít řadu povinností k zajištění bezpečných podmínek při výkonu činnosti. Odpovědnost za dodržení těchto povinností budou mít všichni vedoucí zaměstnanci provozovatele činnosti v rozsahu svých funkcí. Na výkon činnosti dítěte se použijí ustanovení zákoníku práce.

BEZ ČINNOSTI V NOCI

Mezi ochranné podmínky pro činnost patří její vymezení v časovém období v denní a noční době. V návrhu je stanovena horní týdenní hranice pro výkon činnosti na 20 hodin. Je však limitována denním výkonem v maximálním rozsahu 4 hodiny. Teoreticky může dítě vykonávat tuto činnost 5 dnů v týdnu, maximálně po 4 hodinách denně. To je maximální rozsah, který přichází v úvahu u dětí vyššího věku blížící se hranici pracovněprávní způsobilosti a s prokazatelnou fyzickou a duševní vyspělostí. Tyto okolnosti bude hodnotit lékař ve svém posudku. Činnost dítěte bude zakázána v noční době. Výjimkou jsou dny, po nichž následuje odpočinek dítěte a neexistuje v následující den povinnost dítěte ke školní docházce. Předmětem výkonu činnosti dětí nemohou být práce, které jsou jim zakázány podle § 167 zákoníku práce nebo vyhlášky č. 261/1997 Sb., o zakázaných pracích pro mladistvé. Možný výkon prací v rámci činnosti dítěte bude hodnotit lékař, který vyjádření uvede pro vydání individuálního povolení.

KONTROLA ÚŘADŮ PRÁCE

Vzhledem k tomu, že právní úprava činnosti dětí do 15 let věku bude mít charakter pracovněprávního předpisu, budou ke kontrolní činnosti oprávněny úřady práce. Budou moci kontrolovat spolu s orgány státního odborného dozoru dodržování podmínek ve vydaném povolení, zda je činnost dítěte prováděna na základě povolení a jestli bylo povolení vydáno. Budou mít možnost v případech porušování předpisu ukládat provozovateli činnosti nebo tomu, kdo „nezákonnou“ činnost dítěte umožní, vysoké finanční sankce.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
8 mýtů o zdravotním pojištění
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Auta
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry.…
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Hyundai i30 N: Krátké svezení s dalším korejským dítětem Alberta Biermanna
Z nuly na 161 km/h za 3,8 s? Už za tři roky si takové auto budete moci koupit
Technologie
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Asus uvádí monitory s technologií ELMB. Low motion blur konečně i pro LCD s FreeSync
Bixby je u nás dřív než Cortana. Samsung v Česku spustil hlasového asistenta
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít