SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

20. října 2003, 00:00 - admin
20. října 2003, 00:00

Bonus - sleva ze základního pojistného za bezeškodní průběh v minulém pojistném období. Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace pojistitelů s licencí k poskytování povinného ručení Klientské výhody - soubor slev, nabízený klientovi za dlouhodobou věrnost pojišťovně (velmi se liší).

Bonus - sleva ze základního pojistného za bezeškodní průběh v minulém pojistném období.

Česká kancelář pojistitelů - profesní organizace pojistitelů s licencí k poskytování povinného ručení

Klientské výhody - soubor slev, nabízený klientovi za dlouhodobou věrnost pojišťovně (velmi se liší).

Limit pojistného plnění - horní hranice pojistného plnění z jedné pojistné události.

Malus - přirážka k základnímu pojistnému za příliš vysoký škodní průběh v minulém pojistném období.

Platnost smlouvy - období uvedené v pojistné smlouvě; u povinného ručení trvá dvanáct měsíců a smlouva se automaticky prodlužuje na dalších dvanáct měsíců, pokud není buď vypovězena v zákonné šestitýdenní lhůtě, nebo nezanikne předmět pojištění (prodej, odcizení či zrušení automobilu).

Pojistitel - ten, kdo pojišťuje, tedy pojišťovna.

Pojistná ochrana - předmět pojištění (to, co vše má pojištěný pojištěno).

Pojistná událost - škodní událost, která je kryta pojištěním (z toho plyne, že ne každá škodní událost je událostí pojistnou).

Pojistné plnění - vyplacené náhrady škod na pojištěném majetku, zdraví nebo životě.

Pojistné riziko - souhrn pojistitelných rizik, krytých příslušným druhem pojištění. Je vymezeno vždy právně, časovou platností a místem pojištění.

Pojistné období - doba určená v pojistné smlouvě (většinou jeden rok), nemusí být totožná s pojistnou dobou.

Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné.

Pojištěný - osoba, na jejíž majetek, zdraví, život nebo odpovědnost za škody se pojištění vztahuje.

Prodej kmene - převod souboru pojistných smluv mezi dvěma pojišťovnami v důsledku jejich zániku či specializace; pro klienta to znamená, že do konce sjednaného pojistného období je pojištěn u jiné pojišťovny za stejných pojistných podmínek a za stejné pojistné jako u pojišťovny původní; po konci pojistného období může svobodně změnit pojišťovnu podle vlastního výběru.

Předpis pojistného (pojistné) - úplata za poskytnutou pojistnou ochranu, tedy za přenesení negativních důsledků nahodilosti na specializovanou instituci - pojišťovnu.

Rada kanceláří - sdružení jednotlivých národních Kanceláří pojistitelů; zajišťuje například systém tzv. zelených karet, čili mezinárodní povinné ručení.

Škodní událost - škoda na majetku či životě, na níž se vztahuje pojistná smlouva.

Zelená karta - potvrzení o povinném ručení mimo území ČR

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít