Slovníček pojmů

11. listopadu 2002, 00:00 - admin
11. listopadu 2002, 00:00

: Zvýhodnění pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistném. : Nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena daň z příjmu (aktuálně ve výši 15 %). : Způsob sankce pojištěnce s výrazně vyšším než obvyklým rizikem formou příplatku k pojistnému.

bonus: Zvýhodnění pojištěnce s nižším než obvyklým rizikem formou slevy na pojistném.

čistá úroková sazba: Nominální úroková sazba (obvykle uváděná), od níž je odečtena daň z příjmu (aktuálně ve výši 15 %).

malus: Způsob sankce pojištěnce s výrazně vyšším než obvyklým rizikem formou příplatku k pojistnému.

odbytné: Částka, která je pojištěnci vyplacena na základě jeho žádosti o předčasné zrušení pojistné smlouvy. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

oprávněná osoba: Fyzická nebo právnická osoba, která může mít právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného (nebo i za jiných okolností). Není-li oprávněná osoba určena, nabývají tohoto práva osoby určené zákonem. Používá se převážně u životního nebo důchodového pojištění.

podíl na zisku: Podíl pojištěného na zisku z pojistných rezerv, jedná se o částečnou kompenzaci inflace.

podpojištění: Stav, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě je nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku (např. pojistíme-li dům v ceně deset milionů na pouhý jeden milion).

pojistitel: Pojišťovna s platnou licencí od ministerstva financí.

pojistka: Písemná forma pojistné smlouvy.

pojistná částka: Maximální limit plnění v případě pojistné události.

pojistná doba: Časové období, na které je pojištění sjednáno.

pojistná událost: Nahodilá skutečnost, se kterou je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.

pojistné: Částka za poskytnutí pojistné ochrany. Bývá placeno v předem dohodnutých intervalech (např. měsíčně).

pojistné plnění: Částka, která je vyplacena v případě pojistné události.

pojistník (pojištěnec): Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, tj. klient pojišťovny.

pojistný kmen: Soubor uzavřených pojistných smluv. Vztahují se k němu i práva a povinnosti, které z těchto pojistných smluv vyplývají, a finanční prostředky ve výši technických rezerv přiměřených tomuto pojistnému kmenu.

pojištěný: Osoba, v jejíž pro spěch byla uzavřena pojistná smlouva (většinou shodná s pojistníkem).

pojišťovací agent: Zaměstnanec nebo smluvní partner pojišťovny, s nímž pojistník uzavírá smlouvu.

pojišťovací makléř: Smluvní partner pojistníka, který vyhledává vhodnou pojistku u libovolné pojišťovny.

poškozený: Ten, kdo utrpěl škodu.

připojištění: Pojištění, které lze sjednat výhradně s jiným (hlavním) druhem pojištění.

spoluúčast: Částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. Obvykle je stanovena fixní částkou nebo procentem.

technické rezervy: Daňově uznané volné peněžní pro středky určené k užití v budoucím účetním období. Smyslem je zamezit zkreslení hospodářského výsledku pojišťovny, náklady jsou rozloženy v čase.

vinkulace pojištění: Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného.

zákonný zástupce: Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.

Pramen: www.mesec.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít