Slovníček pojmů

17. února 2003, 00:00 - Přílohu Speciál připravil Tomáš Vladislav Novák publicista
17. února 2003, 00:00

- pojistné produkty týkající se majetku (budov, vybavení domácnosti strojů apod.). - nastává tehdy, je-li pojistná částka (uvedená v pojistné smlouvě) nižší než pojistná hodnota (pojišťovna zkoumá koeficient podpojištění a ve stejném poměru může zkrátit pojistné plnění).

Neživotní pojištění - pojistné produkty týkající se majetku (budov, vybavení domácnosti strojů apod.).

Podpojištění - nastává tehdy, je-li pojistná částka (uvedená v pojistné smlouvě) nižší než pojistná hodnota (pojišťovna zkoumá koeficient podpojištění a ve stejném poměru může zkrátit pojistné plnění).

Pojistná událost - škodní událost, která je kryta pojištěním (z toho plyne, že ne každá škodní událost je událostí pojistnou).

Pojistné - viz předpis pojistného.

Pojistné plnění - vyplacené náhrady škod na pojištěném majetku, zdraví, životě nebo odpovědnosti. Jejich podmínkou je negativní realizace nahodilosti.

Pojistné riziko - souhrn pojistitelných rizik, krytých příslušným druhem pojištění. Je vymezeno vždy právně, časovou platností a místem pojištění.

Pojistná částka - peněžní suma dohodnutá v pojistné smlouvě, tvořící horní hranici plnění pojišťovny.

Pojistitel - ten, kdo pojišťuje, tedy pojišťovna.

Pojistná doba - časové vymezení trvání vztahu mezi pojišťovnou a pojistníkem.

Pojistná hodnota - skutečná cena pojištěné věci, vyjadřuje hodnotu, za kterou lze v čase a místě pojistné události pořídit věc novou, stejných parametrů a kvality.

Pojistná ochrana - předmět pojištění (to, co vše má pojištěný pojištěno)

Pojistné období - doba určená v pojistné smlouvě (většinou jeden rok), nemusí být totožná s pojistnou dobou.

Pojistník - osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a je povinna platit pojistné.

Pojistný produkt - jednotlivý druh pojištění (např. havarijní pojištění automobilu).

Předpis pojistného (pojistné) - úplata za poskytnutou pojistnou ochranu, tedy za přenesení negativních důsledků nahodilosti na specializovanou instituci - pojišťovnu.

Soupojištění - pojištění jednoho a téhož pojistného rizika dvěma nebo více pojišťovnami.

Splátky - v pojistné smlouvě dohodnuté částky platby pojistného.

Spoluúčast - částka absolutně nebo relativně stanovená, která se vždy odečítá od pojistného plnění.

Škodní událost - škoda na majetku či životě, na níž se vztahuje pojistná smlouva.

Zajistná platba (zajistné) - úplata za přenesení části rizik z prvopojistitelské pojišťovny na zajišťovnu.

Zajištění - pojištění pojišťovny.

Zajišťovna - specializovaná instituce, používané pojišťovnami ke zmenšení rizika, které na sebe převzaly pojistnou smlouvou. Rozsah škod se sice nezmenšuje, ale dochází k diverzifikaci finančních důsledků škod.

Životní pojištění - pojistné produkty týkající se života a zdraví pojištěného člověka (např. úrazové pojištění).

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít