SLOVNÍČEK

22. září 2003, 00:00 - (www.finance.cz)
22. září 2003, 00:00

Ručitelské prohlášení - jedná se o formu záruky leasingového kontraktu, kdy třetí osoba potvrzuje zaplacení splátky místo nájemce, pokud tento nezaplatí (může se vztahovat na budoucí pohledávku). Skonto - sleva z kupní ceny. Splátkové období - časové období, za které jsou placeny leasingové splátky.

Ručitelské prohlášení - jedná se o formu záruky leasingového kontraktu, kdy třetí osoba potvrzuje zaplacení splátky místo nájemce, pokud tento nezaplatí (může se vztahovat na budoucí pohledávku).

Skonto - sleva z kupní ceny.

Splátkové období - časové období, za které jsou placeny leasingové splátky. Obvykle bývá měsíc nebo čtvrtletí.

Splátkový kalendář - nedílná součást leasingové smlouvy, obsahuje přesnou výši leasingových splátek, jejich počet, měnu a termín jejich splatnosti.

Technické zhodnocení - výdaje na zlepšení předmětu, kterými se vstupní cena zvýšila ve zdaňovacím období o více než 40 000 Kč.

Účetní politika - vhodné využití zákonných možností během vedení účetnictví podniku, neboť leasing může významně ovlivnit rozvahu firmy. Bude-li například prodán a zpětně naleasován majetek financovaný prostřednictvím cizích zdrojů, dojde ke zvýšení poměru vlastního kapitálu a snížení závazků.

Ukončení leasingové operace - uhrazením všech splátek dochází k odprodeji předmětu leasingu (finanční pronájem) a následnému řádnému ukončení leasingové smlouvy. V případě závažného porušení podmínek smlouvy ze strany nájemce může dojít i k mimořádnému ukončení smlouvy.

Úplné umoření - leasingový nájemce splatí během doby trvání leasingové smlouvy celou vstupní hodnotu. Leasingový pronajímatel má na konci leasingové doby možnost požadovat, aby leasingový nájemce odkoupil předmět leasingu za sjednanou zůstatkovou hodnotu. Splátky jsou v plné výši vykazovány jako daňový náklad.

Užitná doba - časové období, které je vypočtené pro předpokládané využití předmětu leasingu.

Vlastní prostředky - leasingový nájemce se může při financování sám částečně podílet na pořizovacích nákladech. Tyto vlastní prostředky mohou být spláceny během doby trvání smlouvy prostřednictvím pravidelné kauce nebo být vloženy na začátku leasingu.

Vstupní cena v leasingu - v této ceně je vložen předmět leasingu do účetnictví pronajímatele.

Zajištění - skládá se z různých možností krytí rizika leasingové společnosti.

Záruky - kvůli minimalizaci rizika může leasingový pronajímatel od leasingového nájemce požadovat záruky. Např. garance od třetí strany, složení kauce, hypotéku.

Zpětný leasing - leasingová společnost získává na základě kupní smlouvy předmět od původního majitele a okamžitě předmět pronajme původnímu majiteli na základě leasingové smlouvy. Důvodem je poskytnutí finančních prostředků nájemci.

Zpětný odkup - zajišťovací instrument zavazující dodavatele odkoupit předmět leasingu v případě předčasného ukončení leasingové smlouvy.

Zrušení leasingové smlouvy - vážné porušení smlouvy, zničení či ztráta předmětu leasingu vedou k předčasnému ukončení smlouvy. Pronajímatel může žádat po nájemci náhradu škody.

Zůstatková cena předmětu leasingu - jedná se o část hodnoty předmětu, která nebyla zahrnuta do leasingových splátek. Její získání pronajímatel očekává na konci leasingové smlouvy.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít