Sazka: Miliardová malá domů

13. října 2003, 00:00 - DAVID HAVLÍK, reportér ČT, david.havlik@czech-tv.cz
13. října 2003, 00:00

Monopol herního gigantu pomáhají posilovat poslanci i státní úředníci SPOLEČNOST SAZKA POMÁHÁ DRUHÝM K VÍTĚZSTVÍ". TEDY ASPOŇ PODLE SVÉHO MOTTA. FIRMA OVLÁDÁ ČESKÝ HAZARD. ZNAMENÁ TO, ŽE DIKTUJE I JEHO PRAVIDLA? KDO POMÁHÁ SAZCE K VÍTĚZSTVÍ?

Monopol herního gigantu pomáhají posilovat poslanci i státní úředníci

SPOLEČNOST SAZKA POMÁHÁ DRUHÝM K VÍTĚZSTVÍ“. TEDY ASPOŇ PODLE SVÉHO MOTTA. FIRMA OVLÁDÁ ČESKÝ HAZARD. ZNAMENÁ TO, ŽE DIKTUJE I JEHO PRAVIDLA? KDO POMÁHÁ SAZCE K VÍTĚZSTVÍ?

Při schvalování zákona o omezení praní špinavých peněz dostal rozpočtový výbor sněmovny na stůl jeden z řady pozměňovacích návrhů. Týkal se úpravy zákona o loteriích a jiných podobných hrách, který s projednávaným zákonem souvisel. V odůvodnění návrhu stálo: „Návrh zvyšuje hranici základního kapitálu pro vstup do podnikání u některých her, znemožňuje úhradu základního kapitálu cestami, jež mohou znamenat příliv prostředků z nepoctivých zdrojů, tedy úhradu prostřednictvím jiných nežli vlastních zdrojů žadatele, například formou úvěru či úhradu prostřednictvím nepeněžitých vkladů.“ Kdo si do této chvíle nevydělal minimálně půl miliardy korun, neměl by v sázkovém byznysu co pohledávat. Kdo byl autorem textu, nikdo neví, protože nebyl podepsán. Není však tajemstvím, že v době, kdy se projednávají novely zákonů ve sněmovních výborech, klepe na jejich dveře řada lobbistů. Lidé, kteří podnikají v hazardu, však autorství návrhu přišili automaticky lidoveckému poslanci Ladislavu Šustrovi. Muži ze Sazky, zastupujícího jednoho z akcionářů firmy. Sazka by jako jedna z mála (ne-li jediná) podmínky novely splnila. Ladislav Šustr ani nikdo jiný z poslanců se však k návrhu nepřihlásil. Mezi sázkovými společnostmi se obratem začalo šuškat, že na úplnou likvidaci konkurence si bude muset Sazka ještě nějaký čas počkat. Poměry v branži přesto zůstaly napjaté.

HISTORIE SE OPAKUJE

Ostravský podnikatel Vlastimil Vyhlídal patří mezi deset největší vládců českého hazardu. Kasina a herny provozuje hlavně v Praze a Ostravě. Investoval miliony, aby novou hrou předběhl konkurenci. Ministerstvo financí mu však žádost o organizování sázek přes internet zamítlo. Na rozdíl od Sazky, která žádala o povolení sázet prostřednictvím navzájem propojené sítě hracích přístrojů. Obě hry jsou na trhu novinkou. Vlastimil Vyhlídal je však přesvědčen, že ministerstvo při schvalování zvýhodnilo Sazku. „Pracovníci ministerstva financí zmanipulovali obě správní řízení tak, že přestože na počátku vykazovaly obě shodné nedostatky, Sazka povolení získala, zatímco naše společnost Casino Kartáč Group, a. s., nikoliv,“ stěžuje si Vlastimil Vyhlídal. Firmu podle něj potkal stejný osud jako kdysi Českou Lotynku a Eurolotto. Tedy projekty, které chtěly Sazce konkurovat a zkrachovaly.

MINISTERSKÁ LOGIKA

„Ministerstvo financí zamítlo žádost společnosti Casino Kartáč Group, protože přijímáním sázek prostřednictvím internetu nelze zaručit řádné provozování hry, především zamezení účasti na hře osobám mladším 18 let,“ píše v rozhodnutí ministerstva Michal Morawski ze státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. Firma však v žádosti doložila způsob jak zamezit nezletilcům ve hře. Sázet by mohl jen dospělý člověk, který s provozovatelem sepíše smlouvu, obdrží průkaz totožnosti a program s ochranným kódem. Po jeho spuštění by mohl začít sázet. „Ministerstvo financí trvá na tom, že není zajištěno, že osoba účastnící se hry je opravdu osobou, s níž byly smlouvy uzavřeny a že může dojít k přenosu výše uvedených nosičů dat jiným osobám,“ uvedl k tomu Michal Morawski z ministerstva financí. „Je to stejně absurdní jako nepovolit prodej alkoholu jen proto, že by se některý konzument mohl v budoucnu dopustit trestného činu opilství,“ oponuje mu Vlastimil Vyhlídal.

DVOJÍ METR FINANCÍ

„Sazka byla první a má tedy monopol z titulu časového náskoku před konkurencí,“ komentuje novou hru Sazky náměstek ministra financí Jaroslav Šulc. Nelze však vyloučit, že Sazku k cíli popohnaly i jiné síly než ty vlastní. Svou žádost poté, co jí ministerstvo vytklo některé pasáže, Sazka doplnila až letos 30. července. Zanedlouho dostala povolení. „Naší společnosti však možnost přerušení správního řízení k odstranění nedostatků nebyla dána vůbec,“ tvrdí konkurent Sazky Vlastimil Vyhlídal. Ministerstvo podle něj zamítlo žádost jeho firmy jenom proto, aby byl získán čas k nástupu nové hry Sazky. Je pravda, že úředníci na ministerstvu toho o ní mnoho nevěděli ještě v únoru letošního roku. Tiskové oddělení úřadu tehdy sdělilo: „Sazka v roce 2001 informovala ministerstvo financí o přípravě provozování her prostřednictvím samoobslužných terminálů zapojených do systému on line. Podání bylo formulováno pouze obecně. Kompletní žádost obsahující návrh herního plánu, včetně dalších podmínek prokazujících splnění zákona o loteriích, však Sazka na ministerstvo financí nepodala. Ministerstvo se proto touto věcí dále nezabývalo.“ Naopak konkurenční projekt Vyhlídalovy firmy ležel v té době na ministerstvu už několik měsíců.

HAZARD BEZ POPLATKU

Spor - i když vypadá jako běžný výsledek konkurenčního boje - má širší souvislosti a není jen problémem sázkové branže, ale týká se i běžného občana. Už příští rok si zahrajeme novou hru Sazky. Na jedné straně můžeme vyhrát miliony, ale cena, kterou za to zaplatí všichni občané, je mnohem vyšší. Sazka totiž nebude z herních přístrojů, na kterých budou lidé hrát, odvádět ani korunu obcím, což jiní provozovatelé automatů musí. Stát tím přijde o miliardy a obce o příjmy, kvůli kterým herní automaty na svém území trpí. Pocítí to i radnice v Praze 5, kde má Sazka instalovat prvních 24 herních přístrojů. Lidé z této pražské části mohou kvůli Sazce přijít třeba o tradiční městské veselice, které radnice z peněz za automaty dosud platila. „Nemohu v této chvíli spekulovat o celkové výši, ale myslím si, že jenom na této provozovně přijdeme zhruba o půl milionu korun ročně,“ říká starosta Prahy 5 Milan Jančík. Obavy z budoucnosti mají i provozovatelé a distributoři klasických výherních hracích přístrojů. Když Sazka nebude platit obcím, ušetří a o to vyšší a atraktivnější výhry může lidem nabídnout. „Logicky to poznamená celý trh, protože záleží na tom, jestli Sazka zvítězí, řekněme konkurenčně nebo mocensky,“ říká distributor výherních automatů Miloš Vajner. Sazka nebude z nové loterie platit poplatky obcím, ale to neznamená, že bude hazard provozovat úplně zadarmo. „Sazka bude ze zákona odvádět 20 % z rozdílu mezi vsazenými a vyplacenými penězi na veřejně prospěšné účely. Tím její povinnost na tento typ hry končí,“ vysvětluje náměstek ministra financí Jaroslav Šulc. Miliardy, které nedostanou obce, by tedy měly být utraceny ve veřejném prospěšném zájmu. „To znamená především za výstavbu, provoz a údržbu víceúčelové Haly Sazka v Praze,“ píše ministerstvo v povolení ke hře. To, že si Sazka sama určila, kde peníze z loterie skončí, se nelíbí jejím konkurentům. „Tato věc se objevila v zákoně o loteriích v roce 1998. Již tehdy nám nepřipadalo úplně spravedlivé, že výherní hrací přístroje odvádějí do rozpočtů obcí tento výtěžek. Kdežto ostatní loterie je odvádějí na veřejně prospěšné účely, tam, kam si určí,“ říká Lidie Vajnerová ze Sdružení zábavního průmyslu ČR.

SAZKA SOBĚ

Ministerstvo povolilo Sazce novou hru, na kterou se žádné významné odvody, kromě na veřejné prospěšné účely (v jejím případě tedy na výstavbu haly Sazka), nevztahují. Ministerstvo však nemuselo Sazce schválit to, že peníze z nové loterie budou směřovat právě na výstavbu Haly Sazka. „Ostatně v jiných řízeních tak postupuje a žadatelům určuje cílovou organizaci, v níž část výtěžku skončí. Většinou se jedná o obce. Každá z loterijních společností by si totiž způsobem povoleným Sazce mohla zajistit, že prostředky budou končit v jimi ovládaném sportovním klubu, zájmovém sdružení, vlastním hradu nebo soukromé sbírce obrazů, neboť vždy se bude jednat o sociální, kulturní či sportovní účel, jak vyžaduje zákon. Povolilo-li ministerstvo odvod části výtěžku na financování haly, povolilo tím návrat miliardových prostředků zpět provozovateli loterie a preferovalo určitou zájmovou skupinu. „Ne každý v této zemi totiž fandí hokeji,“ dodává Vlastimil Vyhlídal z konkurenčního Casina Kartáč.

PO BITVĚ GENERÁLEM

Pravidla sázkového byznysu upravuje v tuzemsku třináct let starý zákon o loteriích. Hra, kterou Sazce povolilo ministerstvo financí, v něm není popsána. Sazka však podle ministerstva zákon neporušila, neobešla, ale předběhla. „Sazka zná zákon velmi detailně a dá se říci, že našla způsob, jak jej vytěžit pro sebe do maxima,“ komentuje náměstek ministra financí Jaroslav Šulc. Ministerstvo však nechce obce připravit o příjmy z provozování automatů. A tím, že Sazka ukázala, že je to i podle současných zákonů možné, dala ministerstvu důvod zamýšlet se nad změnou zákona o loteriích. „Důvodů, proč ho novelizovat, v tuto chvíli přibývá. Zdá se mi, že začínají převažovat nad těmi, které říkají do toho zákona raději nesahat. Jeden z důvodů, proč bychom chtěli tento zákon novelizovat, je, abychom dál udrželi na trhu pravidla fair play,“ říká náměstek ministra financí. Podle konkurentů Sazky se však v českém hazardu nehraje fair už dávno. „Nemá smysl o tom hovořit. Sazka je zvýhodněna mnoha zákony, nejenom loterijním. Ale koneckonců tak lobby funguje a tak funguje naše zákonodárství. Takže Sazka využívá pouze toho, co je napsáno v zákoně. Kdo ho tvořil, to už je druhá věc,“ uzavírá distributor a provozovatel výherních hracích přístrojů Miloš Vajner.

Z reakce předsedy představenstva akciové společnosti Sazka Aleše Hušáka na dotazy, které se týkaly podnikatelských aktivit firmy:

„Společnost, kterou řídím, je soukromou společností, která nemá žádné povinnosti vyjadřovat se k věcem veřejným, ani ke svým podnikatelským aktivitám. Zveřejnění volíme pouze tehdy, když se domníváme, že to prospěje našim zájmům. Představenstvo společnosti i vedení společnosti jsou odpovědni pouze vlastníkům společnosti, těm se zpovídají a měřítkem jejich úspěchu je jen a pouze míra zisku. Čím větší, tím lepší. Vlastníci i vedení pouze dbají na to, aby vyšších zisků bylo dosaženo legálním způsobem, jinak je vše pouze věcí šikovnosti a podnikatelské předvídavosti nebo úspěchů nad konkurencí. Jakkoli ale nevidíme důvod naše postupy komentovat, pokud si to nepřejeme.“ 

Mezi hracími automaty se brzo objeví další. Budou patřit Sazce a neponesou zisk nikomu jinému než jí. Obce, a tím vlastně my všichni, nedostanou ani korunu.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Dovolená bez problémů? Tak to pozor na peníze, dopravu a exotiku
Dotace na fotovoltaiku: Od září až 150 tisíc korun na větší systémy
5 aplikací, které vás ochrání před otravnými telefonáty z call centra
Auta
Ken Block opět divočí s Fiestou, tentokrát v terénu
Android 8.0 je tady. Jmenuje se Oreo a řeší jeden hlavní problém
Mazda připravuje čtyřválec se třemi turby, jedno bude elektrické
BMW M5 (G30) oficiálně: Má 600 koní, vypínatelný pohon všech kol a jede 305 km/h
Jak vybrat pneumatiky na auto: Základní otázky a odpovědi
Technologie
Procesory Coffee Lake pro desktop přijdou na trh v říjnu, signalizuje Intel
Virtuální realita je dostupnější. HTC Vive zlevňuje o 7000 Kč
Otázky a odpovědi: Jak vybrat pneumatiky na auto?
Google prý po dvou letech uvede další vlastní počítač
Stvořen k přetaktování. HP představilo svůj nejlepší notebook pro hráče
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít