Rozdělení leasingu

22. září 2003, 00:00 - (www.finance.cz)
22. září 2003, 00:00

Finanční leasing - jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce.

Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy

Finanční leasing - jedná se o obchodní operace leasingového pronajímatele a leasingového nájemce, které zajišťují pořízení předmětu leasingu dle potřeb a požadavků nájemce. Součástí smlouvy je stanovené předkupní právo nájemce po řádném ukončení leasingové operace, kterou může, ale nemusí nájemce využít. Je-li nájemce podnikatelským subjektem, musí dodržet znění zákona o dani z příjmu včetně všech novelizovaných ustanovení. Pakliže by se tak nestalo, nemohl by využívat daňového zvýhodnění, které finanční leasing přináší.

Operativní leasing - jde o obchodní vztah ujednaný mezi leasingovým pronajímatelem a leasingovým nájemcem. Uzavírá se na relativně krátkou dobu pronájmu, která je podstatně kratší, než je doba životnosti a doba odepisování předmětu podle platné legislativy. Leasingová společnost zakoupí předmět leasingu, který katalogizuje a zájemce má tak možnost si z takového katalogu vybrat. Pouze ojediněle kupuje společnost předmět podle přání zákazníka. Doba pronájmu bývá sjednána dle požadavků zákazníka. Ukončením řádné doby leasingu zůstává předmět leasingu dále ve vlastnictví pronajímatele.

Zpětný leasing - jedná se o specifický typ leasingu z pohledu změny majetkových práv k předmětu leasingu (PL). Předpokládá se, že majitelem ještě před započetím leasingové operace je zpravidla podnikatel nebo soukromá osoba, která si PL koupí od výrobce nebo dodavatele. Z různých důvodů (dostání se do finančních problémů, využívání daňových výhod leasingu), mohou žádat leasingovou společnost o zpětný leasing (ZL). Leasingová společnost (LS) od zájemce o leasing na začátku ZL předmět odkoupí a připojí mu finanční prostředky za koupi. Odhad ceny se řídí soudním znaleckým posudkem. Leasingová operace probíhá tak, že leasingový nájemce platí nájemné v řádných splátkách a účtuje je pouze v případě, když jde o podnikatele, a to do nákladových položek svého účetnictví (rovnoměrně nebo i zrychleně). Ukončením leasingové smlouvy pronajímatel odprodá PL nájemci za zůstatkovou nebo smluvní cenu.

Podle typu leasingového nájemce

Podnikatelský leasing - leasingovým nájemcem je v tomto případě podnikatelský subjekt, který pak využívá možnosti daňových úlev z titulu časového rozlišování nelineárních splátek a přímého účtování lineárních splátek do nákladové třídy. Leasingový nájemce musí leasingové společnosti dodat podnikatelský záměr, vývoj a stav hospodaření, marketingovou rozvahu, poslední daňové přiznání, informace o reklamním plánu a další údaje, které by prokazovaly kvalitu podnikatele.

Komunální leasing - leasingovým nájemcem může být pouze nevýdělečná organizace, a ne podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba. Jedná se o leasing určený pro zastupitelstva měst a obcí i s financováním jejich volebních programů, leasing pro školy, nemocnice, nadace, vědecké a výchovné ústavy. Není možné využívat daňových úlev, ale pouze jiných specifických výhod a doplňkových služeb leasingu.

Spotřebitelský leasing - leasing není určen pro podnikatele a nevýdělečné subjekty, ale pro soukromé osoby, čemuž odpovídají i potřebné doklady pro schválení leasingové operace. Je potřeba: potvrzení o skutečné výši příjmu občanů tak, aby byla zajištěna návratnost investice leasingové společnosti. Není možné využívat daňových výhod, ale výhodou je splátkový režim pořízení investice a doplňkové služby k leasingu.

Podle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu

Leasing s plnou amortizací - nájemné je inkasováno pronajímatelem v průběhu leasingového období. Zcela pokrývá náklady leasingové společnosti spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu a k tomu přinese předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu je pak tedy velmi malá, někdy i nulová.

Leasing se zůstatkovou hodnotou - nájemné inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období nepokrývá pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. Tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít